1. vorige
  2. volgende

Een Buurtmanager van het ressort Nieuwe Haven heeft gistermiddag vervallen (...)

Een Buurtmanager van het ressort Nieuwe Haven heeft gistermiddag vervallen goederen van de schappen gehaald en in beslag genomen.

Tijdens een reguliere controle in een supermarkt kwam hij tot de ontdekking dat de vervaldata op de goederen verwijderd waren, meldt het KPS.

Na afstemming met het Bureau Openbare Gezondheidszorg is besloten om de goederen te vernietigen.

Tegen de exploitant van de supermarkt is proces-verbaal opgemaakt. Hij heeft zich namelijk schuldig gemaakt aan een economisch delict.

  1. goederen 3
  2. supermarkt 2
  3. buurtmanager 1
  4. ressort 1
  5. nieuwe 1