Leeflang: Arbeiders niet vooruit gegaan

De arbeidende klasse heeft nog steeds geen stappen vooruit gemaakt op weg naar een structurele en duurzame toekomstige positie. Dat vindt vakbondsman Murwin Leeflang als hij de balans opmaakt bij de viering van Arbeidersdag vandaag.

Hij memoreert dat deze regering bij haar aantreden vier jaar geleden beloofd had de positie van de werkende klasse prioriteit te geven. “Daar is niet veel van terecht gekomen.” Leeflang vindt wel dat er in de afgelopen jaren veel meer overleg is geweest met de vakbeweging als sociale partner, “maar in de praktijk is weinig invulling gegeven aan de wensen van deze groep.” Hij zegt dat aan het eind van de rit de koopkracht verder is afgenomen, de werkende klasse meer uitgeeft en minder overhoudt.

Er zijn geen maatregelen genomen tegen prijsverhogingen, de devaluatie van de SRD en de invoering van de gouvernement take. Daarnaast heeft de inconsistente positie van het regeerbeleid, volgens de vakbondsman, ook een belangrijke rol gespeeld. Vooral in de private sector wordt mede door deze situatie de positie van de werkende klasse verder uitgehold. Bedrijven kiezen er vaker voor hun werknemers niet te betrekken bij de planning van de organisatie en werkstructuur. “Werknemers kunnen zich er dan niet in terugvinden wat weer zorgt voor ongezonde werksituaties”, stelt Leeflang.

Geen eenheid
Ook hij vindt net als andere vakbondsleiders dat het functieanalyse systeem van de overheid (Fiso) opnieuw en grondig moet worden geëvalueerd. Ofschoon het een goed plan is geweest dat ambtenaren en ’s landsdienaren moest stimuleren te streven naar een betere positie, blijken er veel hiaten te zijn in de uitvoering. Leeflang vindt dat de regering de evaluatie samen met de vakbeweging moet doen.

Er is geen eenheid binnen de vakbeweging, waardoor de werkende klasse anno 2014 nog vecht om een betere positie. “Dat heeft onze positie ernstig aangetast. Sommige vakbondsleiders proberen wel tot een eenheid te komen, maar dan zijn er weer anderen die hun eigen weg op denken te moeten gaan”.

Voor de herdenking van arbeidersdag, zou elke arbeider, werkende en zelfstandige ondernemer zich, volgens Leeflang, goed moeten beraden over hun positie en de toekomst. “We moeten kijken wat we wel en niet hebben en er aan denken ons te bundelen om samen te strijden voor een betere toekomst en ons richten op ons gemeenschappelijk doel.

  1. positie 8
  2. klasse 5
  3. leeflang 5
  4. werkende 5
  5. vindt 4