Christenen, weten we allen niet, (vooral onze jongeren niet), wat met de (...)

Christenen, weten we allen niet, (vooral onze jongeren niet), wat met de vrede van Kerst ( de vrede van Christus) bedoeld wordt?

Wie niet weet, moet maar gauw naar een dominee of pastor gaan. Dus hoop ik ook dat onze Christelijke voorgangers de nadruk zullen leggen wat met Goddelijke vrede bij Kerst wordt bedoeld.

Wie Goddelijke vrede heeft en wil, zal geen etnischebroederhaaten of verhevenheid van ons Christendom boven de andere grote wereldgodsdiensten propageren,( het Jodendom , met circa 500 Joden in Suriname,ca. 40.000 Joden in miljoenenland Nederland, en 15 miljoen over de rest van de wereld wordt inmiddels niet meer tot een grote wereldgodsdienst gerekend.)

Immers het Christendom staat helemaal niet boven andere godsdienstenzoals vele Christenen willen, anders zou God de Christenen als het uitverkoren volk hebben bestempeld. En dat is tot nu toe, tot in het tijdperk van de Eindtijd, niet gebleken.

God onze aller rechtvaardige Schepper discrimineert zeker niet onder door Hem geschapen kinderen of onder godsdiensten, mogen we vooraf vaststellen en het eens worden.

Wonderful? Is Kerst de most wonderfull time of the year?Echt niet. Die stelling is onjuist, ook nogonrechtvaardig-discriminatoiren arrogant naar andere godsdiensten en derhalve verwerpelijk.

Is Christus de enige incarnatie van God op Aarde geweest? Nee. Oud op Nieuw nadert voor alle mensen op de Wereld. Ervaren we of koesteren we vrede alleen tijdens Kerst? Of komt het doordat Kerst naarjaareinde toegaat en de commercie ( dehoreca- en winkelhandelaren) zoveel geschenken lekkere gerechten aanbiedt?

De Kerststemming wordt extra versterkt dankzij de gelovigen uit andere godsdiensten die spontaan het Kerstfeest meevieren. Ze helpen mee met spectaculaire kerstverlichting en sturen u ook nog kerstwensenof Kerst e-mails.

Hoe respect betonend, wederkerig,of meelevend zijn wij Christenen als anderen hun religieuze feestdagen hebben? Vrijwel nihil, nada!

Als Kerst voorbij is, dan zijn zij weer de mensen waaroparrogant neergekeken wordt, zowel om religieuze als om etnische redenen. We worden zo hectisch van de naderende Kerstdagen, maarhoeveelruimte is ingeruimd om met Kersteen eerlijke reflectie te plegengedurende2 (twee) dagen over het kwaad en verraad dat aande komst vande Messias, de Christusvooraf ging en wat we nu doormaken?

Nu vereren en aanbidden we zelfs criminele leiders, die het land en vrede nog meer verscheuren, met verdeel en heers. Daar willen velen niet aan herinnerd worden want men wil ѐn God ѐn die leiders, en men wil ooknog neerkijken op andereetnische broedersen zusters.

Heel wat zogenaamde Christenen vinden Kerst leuk door de kerstverlichting, het veleluxe eten overal, en de kerstcadeaus. Maar waarom een duur kerstcadeau en zoveel uitgaven aan luxe kleding en mobieltjes?

Waarom kan het niet een stuk minder hectisch en zonder hype, en met meer nadruk op de bedoelingen van de ‘Komst van de Zoon van God op Aarde?’

Nog steeds zijn er overal in alle geloofsgroeperingen ongelovige Thomassen die niet kunnen geloven dat God via- via neerdaalde, en dat de wederkomst van Jezus Christus wordt afgewacht door hen, die niet onder enige juk ( van onrecht en onderdrukking)kunnen blijven leven.

Ons volk is deels in moreelverval ( =normen en waarden worden steeds vaker terzijde gesteld/ vertrapt)maar daarover moet je maar niet praten, net zo min over de subcultuur van corruptie en machtswellustelingen.

U mag niet (kritisch) denken, want dat denken doet de corrupte machtsdronken kliek wel voor u. Voor hen die niet weten,is het vermelden waard dat Jezus Christus, Zoon van God, 16 jaren van zijn kort leven onder zeer wijze Heiligen in India vertoefde.

Niet voor niets is India de bakermat van de zeer hoge spiritualiteit en yoga, met uitstralingnaar andere delen van de wereld. Spiritualiteit gaat veel verder dan Godsdienst. In Hindoe-bijbels was duizenden jaren terug de “geboorte” van Christus reeds voorspeld, heb ik eens op het internet gelezen.

Het Hindoeïsme is geen veelgodendom zoalsuit religieuze haatof denigrerend wordt verkondigd door sommigen maar Hindoes geloven uiteindelijk gewoon in 1 (een) God). De goden zouden de verscheidene manifestatievormenzijn van God. Niets meer dan dat en dat kan zeker door de Almachtige God. We zullen ook moeten ophouden de Islam te krenken.

Leger des Heils kerstpakketten: daarover zullen we weer in december volgend jaar horen. Deze kleine Christelijke gemeente doet doorgaans goed werk maar moet het hebben, ook van donaties vanindividuele gelovigen van andere godsdiensten.

De kerstpakketten zijnvoornamelijk voor een paar duizend minder bedeelde Christenen. Zijn wijChristenen ook zo royaal om een bijdrage aan hun fundraising te doen als onze andere broeder -godsdienstgelovigen dringend gelden behoeven, ook voor minderbedeelden? Of kennen de andere groepen geen armoede?

Nee, wij zijn zo etnisch – raciaal en‘zwaar hokjes’ ingesteld dat we daaraan voorbijgaan en dat ook nog normaal vinden, helaas. Uitraciale blindheid en arrogantie zien wij niet hoeveel pijn we anderen aandoen en zeggen maar domweg blij te zijn met Christelijke vrede.

De wijsheid zou zijn steeds te beseffen dat wij in een multi-etnisch land leven en rekening houden met gevoelens van anderen, waarvan bijna de helft van de bevolking geen Christen is. Pas dan zullen wij op de goede weg naar waarlijke eenheid zijn, in vrede.

Swit watra wasi: Ondanks de ‘Swit watra wasi’ beginjanuari 2014, is ѐѐn van onze Blakaman leiders, Iwan Wijngaarde, die net als onze Reparation leader en nog steedsde verbitterde anti-kolonialist Armand Zunder, de “geestverfrissende wasi” had genomen bij Misi Elly Purperhart op het Onafhankelijkheidsplein,( priesteres van de Winti-cultus,) om zich te beschermen, een zeer zware mishandeling ondergaan door re- incarnaties/ wedergeboorten van Kodjo, Mentor en Present, diein dit leven gewelddadige rovers bleken.

Gelukkig voor hemis meneer Wijngaarde gespaard toen hij zijn kapitaal en goud afgaf. Hij zou het voorbeeld kunnen opvolgen van deChinese groep in Surinameeneen bromfiets, een mobieltje en een laptop te schenkenaan de Korpschef van politie of aan de president, met het dringend verzoek om speciale politiebescherming van have en goed.

Wie dat niet doet, zal geen politie- of politieke hulp krijgen. Meneer Guno Castelen ontsprong zware mishandeling en traumatoen hij bij een inbraak niet thuis was. Laten we hopendat deroofzuchtige nazaten van Kodjo, Mentor e.a. voortaanzelfs de bril vanhet standbeeld van de legendarische wereldleider Mahatma Gandhiniet meer zullen stelen, was het uit armoede of puur uit etnische haat?

Cuba en Kerst:Een dictatoriaal en vrijheid onderdrukkend ongoddelijk Communistisch regiem dat na bijna 60 jaar totaal is vastgelopen,waarvan het volk nu pas op een beetje internetfaciliteit kan hopen en ook beetje meer godsdienstvrijheid zal krijgen.

Cuba het land dat bloedige revoluties exporteerde, onder haar typische elite. Zoveel Oliedollars uit Venezuela hebben niet geholpen,terwijl het schip van het schatrijke Venezuela al op de klippen was gelopen onder generaal Chavez, de volksleider,het land dat nu bankroet is. ( Onze Volksleider zou nog schepen vol toiletpapier schenken aan dat bevriend land ?)

Suriname heeft enige ervaringen met Surinaamse communistische handlangers ( de zgn. Linkse partijen met Cuba-model)die ooit vanuit achter de schermen hadden aangezet tot etnische haat onder het volk enveel bloedvergieten in Suriname, om hun doel regeermacht en meer te kunnen bereiken ofbestendigen.

Meneer Putin van Rusland schold Cuba al 30 miljard dollars schuld kwijt. Neemt u dit alles mee in uw Kerstbezinning, met dank aan Barack Obama, die als eenware geweldloze bevrijder van hetgegijzeld Cubaanse Volk is opgestaan.

Een bezinningsvolle en gezegende Kerst toegewenst.

Drs. Valerie Kramawitana

  1. god 10
  2. kerst 9
  3. vrede 8
  4. christenen 6
  5. christus 5