1. vorige
  2. volgende

Om zij die denken dat ze voorbereidingen hebben getroffen voor de nieuwe

REDI DOTI - Om zij die denken dat ze voorbereidingen hebben getroffen voor de nieuwe Carolinabrug, maken we ons niet druk. Met deze boodschap sloeg voormalig districtscommissaris Jerry Miranda van Para zichzelf en de regering op de borst voor stappen die zijn gemaakt om de oeververbinding, die zondagmiddag formeel wordt geopend, tot stand te brengen. 

Miranda was als ex-dc van Para nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de nieuwe Carolinabrug. Hij duidde het heuglijke feit in zijn toespraak aan als "een verschil". "Het was een frustratie met dat veer. Dan veerman no de, dan motor broko. Ala soort san."

Mohamed Kasto, de nieuwe dc van Para, drukte de bewoners op het hart om de brug als een toegevoegde waarde te zien en er goed gebruik van te maken. Kapitein Lesley Artist van Redi Doti haalde aan dat er met de brug een nieuwe ontwikkelingshorizon is geopend. "Nu hebben we een stabiele brug en het veergebeuren is achter de rug", zei Artist.

OW-minister Rabin Parmessar kondigde aan dat de aansluitingswegen nabij de brug binnenkort geasfalteerd worden. Hij noemde de verbinding een "technisch hoogstaande brug van internationale standaarden", waarop iedere Surinamer trots mag zijn. Parmessar merkte op dat velen geprobeerd hebben de totstanskoming van de brug in de weg te staan. "Maar toch staan we hier met opgeheven hoofd en onbevlekt blazoen. Deze president heeft zijn belofte ingelost."


Ook de grondeigenaar die terrein beschikbaar heeft gesteld voor de weg die leidt naar de brug, en vertegenwoordigers van de aannemersbedrijven Haukes N.V. en Ballast Nedam voerden het woord. De bouw van de brug heeft zeven maanden in beslag genomen.
  1. brug 8
  2. nieuwe 4
  3. para 3
  4. redi 2
  5. doti 2