Na vele barricades van de Suralcoweg door de bewoners is er zaterdag eindelijk

PARAMARIBO - Na vele barricades van de Suralcoweg door de bewoners is er zaterdag eindelijk een begin gemaakt met de eerste fase van de rehabilitatie van de weg. Speciaal hiervoor kwamen de districtscommissaris van Para Mohamed Kasto, NDP-parlementariër Ricardo Panka en de ministers van Openbare Werken en Landbouw Visserij en Veeteelt naar Para om dit met de buurtbewoners mee te maken. 

"Toen ik nog onderdirecteur op het ministerie van LVV was, heb ik zelf het plan voorbereid om het gebied te ontwateren ten gunste van de boeren", zegt LVV-minister Soeresh Algoe. Zaterdag is begonnen met het baggeren en opschonen van de kreken in de omgeving van de Suralcoweg. Vervolgens zal de weg voor de korte termijn worden verhard om begaanbaar  te zijn. Na drie maanden zal met het asfalteren worden begonnen. Met de ontwatering hebben de boeren de garantie dat hun areaal niet onder water zal lopen

"De infrastructuur moet zich terug verdienen in een aantal zaken voor de bevolking zoals woongenot, maar ook moeten de mensen in de gelegenheid zijn de agrarische sector opgang te brengen", meent OW- minister Rabin Parmessar. Hij stuurde ter plekke een waarschuwend geluid naar de truckhouders om niet met te zware wagens  over de weg te rijden. 
  1. suralcoweg 2
  2. zaterdag 2
  3. para 2
  4. lvv 2
  5. boeren 2