Hoefdraad leent geld bij Islamic Development Bank voor energieproject in Suriname

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft tijdens de jaarvergadering van de Islamic Development Bank (IsDB) in Marokko een leningsovereenkomst met de bank getekend. Dit voor een bedrag van USD 41.3 miljoen, ten behoeve van het energieproject ‘Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project Suriname’.

Het project dat in januari door een unieke gezamenlijke missie werd voorbereid zal naast de IsDB nog door drie andere internationale partners worden gefinancierd. Het betreft Kuwait Funds, OPEC Fund for International Development (OFID) en de Caribbean Development Bank (CDB). Ondertussen is de overeenkomst met Kuwait op 29 maart getekend terwijl de OFID Board de lening reeds heeft goedgekeurd. Het project is op de agenda van de CDB Board van juni dit jaar opgenomen.

Verder ondertekende de minister ook twee schenkingsovereenkomsten. De eerste schenking betreft de versterking van het Bureau Gender Aangelegenheden voor USD 280.000,-. De tweede schenking is voor het Reverse Linkage project in samenwerking met de IsDB en Indonesië ten behoeve van kennis met betrekking tot de kunstmatige inseminatie van runderen. Hierbij draagt de IsDB USD 280.000,- bij terwijl de overheid van Indonesië inkomt met USD 380.000,-. In alle getekende overeenkomsten is een bijdrage van Surinaamse zijde opgenomen.

Ook het verloop van de lopende projecten waaronder Onderwijs en Huisvesting kwamen aan de orde en de andere Reverse Linkage projecten op het gebied van rijst met Maleisië, en air traffic control met Turkije kwamen aan de orde.

De minister gaf een update over de Surinaamse economie en de ingeslagen koers van verdere verbetering van de macro economische situatie. Hij bedankte de IsDB voor de vele vormen van steun in de laatste 4 jaar, vooral in de zwaarste periode van de crisis. De IsDB president werd ook uitgenodigd om Suriname binnenkort aan te doen.

De IsDB gaf de voorbereidingen voor de opzet van de Regionale Hub in Suriname aan en bevestigde dat deze in 2020 een feit zal zijn. Ook werd verdere ondersteuning aan Islamic financing in Suriname toegezegd in dit geval aan TrustBank Amanah en werd ook de mogelijkheid van een introductie course van Islamic Finance op de Anton de Kom Universiteit besproken.

  1. isdb 7
  2. usd 4
  3. project 4
  4. suriname 4
  5. minister 3