SWM krijgt lening van euro 12.5 miljoen uit Frankrijk

Suriname krijgt voor de watersector een lening van euro 12.5 miljoen van het Franse Ontwikkelings Agenschap (AFD). Dit geld is bestemd voor de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en zal tegen een zachte rente over twintig jaar worden terugbetaald.

De lening zal de SWM in staat stellen om de capaciteit van de grondwater zuiveringsinstallatie en het pompstation Van Hattenweg, gelegen in het district Wanica, te verdubbelen. Dit station is het grootste water productiestation in de regio en is afhankelijk van een aquifer (ondergronds waterbassin). Dit meldt www.fransinsuriname.com.

Het vergroten van de capaciteit met 1000m3 per uur zal de garantie op goede watervoorziening van Groot-Paramaribo vergroten en tevens leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door het verhogen van de druk op de aansluitpunten. De SWM zal met deze financiering ook een geautomatiseerd centraal besturingssysteem installeren in Groot-Paramaribo, waardoor de productie en het energieverbruik van de pompen vergroot worden.
De financiering stelt het bedrijf ook in staat een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Moengo in gebruik te nemen, ter vervanging van de bestaande, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd geïnstalleerd. Uitbreiding van het distributienetwerk voor wateraanvoer naar de omliggende dorpen zal ook worden gefinancierd met de AFD-lening. De update van het Drainage Masterplan voor Paramaribo, gericht op de beoordeling van de gevolgen van afvalwater op de gezondheid, het milieu en de kwaliteit van het oppervlaktewater, is eveneens mogelijk.

Het AFD is een financieel instituut dat armoede bestrijdt en de duurzame groei in zowel ontwikkelingslanden als in Franse overzeese departementen, ondersteund. Naast het waterproject heeft het AFD de weg Meerzorg-Albina helpen financieren en ook geïnvesteerd in de gezondheidszorgsector.
  1. lening 3
  2. swm 3
  3. paramaribo 3
  4. franse 2
  5. staat 2