Het Nationaal Jeugdparlement(NJP) distantieert zich van de uitlatingen in het lied “Bullet”

Het Nationaal Jeugdparlement(NJP) distantieert zich van de uitlatingen in het lied “Bullet”.

Het NJP vindt dat het van belang is stil te staan bij de prettige en minder prettige ervaringen het afgelopen jaar.

Op de openbare vergadering van 20 december heeft het NJP zich krachtig uitgesproken tegen het lied “Bullet”. De meerderheid van de leden zegt de mening van de collega Jeugdparlementariërs, die hebben meegezongen aan het lied “Bullet”, niet te delen.

“Het Jeugdparlement als het hoogst jeugd vertegenwoordigend orgaan in Suriname, waarbij de Jeugdparlementariërs als voorbeeldfiguren dienen, distantieert zich van de uitlatingen en de oproep gedaan in dit lied”.

Hieronder de rest van de verklaring van het NJP:

“Het Jeugdparlement heeft respect voor de vrijheid van vrije meningsuiting en voor het recht op dezelfde behandeling voor iedereen.

Om deze reden geven wij aan dat geen enkele Surinamer gediscrimineerd dient te worden in woord of daad en dat de uitlatingen van de gedachten van de collega’s niet representatief zijn voor de gedachten van alle leden van het Nationaal Jeugdparlement.

Het is van belang dat elke Surinamer zich realiseert dat Suriname tegenwoordig wordt gekenmerkt als een land waarin verschillende bevolkingsgroepen en religiën in vrede en harmonie leven en dit feit waarop we trots zijn, is het resultaat van een lang proces waarbij begrip voor de medeburger is ontstaan.

Door te concentreren op een beter Suriname kunnen we verder werken aan de opbouw van ons land, vooral ten behoeve van de jeugd van vandaag en de komende generaties Surinamers, zodat zij in een beter Suriname mogen leven met het behoud van de vrede en harmonie in Suriname.

Ten slotte geven wij van het Jeugdparlement mee dat hetgeen ons scheidt ons zwakker maakt; wat ons samenhoudt, maakt ons sterker”.

  1. suriname 5
  2. lied 4
  3. jeugdparlement 4
  4. uitlatingen 3
  5. bullet 3