Rechterlijke macht moet een eigen budget krijgen

Parlementariër Harish Monorath (Nieuw Suriname ) heeft vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling ervoor gepleit dat er een eigen budget komt voor de rechterlijke macht. De parlementariër vindt het ondoenlijk dat de rechterlijke macht als een van de democratische pilaren van de republiek, voor vrijwel alles, tot het aankopen van kleine administratieve zaken, eerst een verzoek moet doen aan het ministerie van Justitie en Politie (Juspol).

Monorath pleit er voor dat de hoogte van het budget wordt gesteld tussen de SRD 10 tot SRD 19 miljoen per jaar. Het assembleelid vindt dat hiermee de rechterlijke macht onafhankelijker wordt gemaakt van de politiek, voor wat betreft de financiële afwikkeling van kantoor- en bureaukosten. “Voor elk pak papier moet de president van het Hof toestemming vragen aan JusPol, dat het doorstuurt naar de afdeling comptabiliteit van het ministerie van Financiën en pas dan komt het weer terug. Zelfs papier, pennen en inkt gaan door die ambtelijke rompslomp”, zegt Monorath.

Vergoeding en benoemingen
In zijn spreekbeurt in het parlement tijdens de begrotingsbehandeling, vroeg Monorath ook om verhoging van het bedrag van kosteloze bijstand voor advocaten. Het bedrag hiervoor is nu SRD 250 per rechtszaak en SRD 0,25 voor een liter gebruikte benzine. “Dit motiveert de advocaten niet om kosteloze rechtsbijstand te verlenen.”, zegt Monorath. In de grondwet is opgenomen dat eenieder zich bij de rechter kan laten bijstaan. Wanneer dat niet uit eigen middelen betaald kan worden, voorziet de staat daarin. Monorath pleit voor een verhoging naar SRD 1500 per rechtszaak. Advocaten verdienen minimaal SRD 2500 voor een particuliere rechtszaak.

De parlementariër vroeg ook aandacht voor het tekort aan rechters, griffiers en deurwaarders. Er zijn nu slechts 13 rechters voor zowel het eerste, tweede als het derde kanton, terwijl de behoefte 40 tot 45 rechters is. En zijn 24 griffiers en 12 deurwaarders. Voor wat de griffiers betreft zegt Monorath vernomen te hebben dat er om politieke redenen en achterstand is in de aanmelding en registratie. Er moeten 8 nieuwe rechters die nu op de Raio-opleiding zitten, beëdigd worden. Van de 87 aanmeldingen van nieuwe deurwaarders heeft het Hof vanJustitie een selectie gemaakt van 38. In alle gevallen blijkt dat niets is geformaliseerd. Monorath doet en beroep op de minister Edward Belfort, haast te zetten achter de formalisering waardoor het tekort kan worden opgeheven.

  1. monorath 8
  2. srd 6
  3. rechters 4
  4. parlementarier 3
  5. rechterlijke 3