Minister Leilis: Kerst, geschikt moment voor overdenking

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken staat stil bij de betekenis van kerst. Hij hield vanavond via televisie en radio een toespraak tot het volk. De bewindsman benadrukte dat deze periode van het jaar zich leent voor introspectie en evaluatie. Kerstperiode houdt ook in goede intenties en verbeterde intermenselijke relatie. Christenen gedenken met kerst de geboorte van Jezus Christus.

De toespraak van de minister luidt als volgt:
Landgenoten,
Geliefde broeders en zusters.

Het is de vooravond van Kerstmis en Nieuwjaar. En op deze vooravond van Kerstmis wil ik namens de president en de regering van de Republiek Suriname de vreugde van dit familiefeest van harte met u delen. De viering van het kerstfeest is een zeer geschikt moment om in diepe overdenking de betekenis van kerst voor de gelovigen en onze natie te benadrukken. Vanwege het feit dat deze viering valt in het laatste gedeelte van het jaar, is het niet enkel een moment om de geboorte van Jezus Christus te gedenken en zich daarbij te bezinnen, maar ook een moment voor evaluatie, inventarisatie en introspectie van wat we ons hebben voorgehouden te doen in het afgelopen jaar en wat wij daadwerkelijk hebben bereikt. Voor de regering geldt dat voor de afgelopen vier jaar, een periode van hard werken en inlossen van beloftes die zijn gedaan aan het volk. Een zware, maar dankbare taak.

Voor christenen betekent kerst de komst van Jezus Christus. Hij was de langverwachte Messias en Redder. De diepste betekenis van kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze aarde te komen. God koos bewust voor deze manier om de mensheid te redden van zonde en onrechtvaardigheid.
Kerst kenmerkt zich ook door het overvloedige licht en staat ook wel bekend als het feest van het Licht. En zeer toepasselijk noemde Jezus zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij immers Licht en Vrede, zoals geopenbaard met zijn komst. De kersttijd is een periode van verbeterde intermenselijke relaties, blijdschap, goede wensen en vernieuwde intenties.
Mensen geven meer voor mensen, niet alleen in het onderling contact, doch ook in materiële zin.
Als religieuze feestdag geeft kerst als zodanig uiting aan het belang van de religieuze dagen. Een familiefeest waarbij mannen en vrouwen, vaders, moeders, zonen, dochters, vrienden en kennissen, een ieder bijeenkomt om de onderlinge banden en de relaties met anderen te bevestigen en te verstevigen. Deze contactmomenten leiden ongetwijfeld tot het bewerkstelligen van liefde, respect en harmonie.

De politieke en maatschappelijke realiteit in de wereld lijkt echter in diverse delen op deze aardbol in schril contrast te staan met de sfeer van kerst. De vreugde van Kerstmis wordt namelijk overschaduwd door vele misstanden en ongewenste situaties zoals oorlogen tussen en binnen landen, tussen etnische en religieuze groepen, terroristische daden waarbij vele mensenlevens verloren gaan, ziektes en epidemieën zoals hiv-Aids en Ebola, onderdrukking van vrouwen en meisjes, kinderarbeid en ga zo maar door. Al deze verschijnselen doen ons beseffen dat er nog veel obstakels zijn die de mensheid moet overbruggen. Deze feiten doen ons ook realiseren dat de zo gewenste vrede die inherent is aan het kerstfeest, nog lang niet bereikt is. Het is daarom goed om God te eren, de Schepper in de Hoge, de Alwetende.
Want enkel met zijn hulp en kracht zal het ons lukken om gezamenlijk naar manieren te zoeken om de Vrede op aarde te bewerkstelligen, zodat wij gelukkig met elkaar kunnen samenleven.

Kijkers en luisteraars,
Grote delen van onze gemeenschap maken zich aan de vooravond van Kerstmis op om individueel, in gezinsverband of anderszins de kerstdagen op een gepaste manier te vieren.
Kerstbomen worden opgezet, huizen, tuinen, parken en pleinen worden sierlijk geïllumineerd, er worden cadeautjes uitgewisseld en feestmaaltijden genuttigd. Doch, de feestelijkheden mogen niet beperkt worden tot onszelf, maar wij dienen ook aandacht te besteden aan de minderbedeelden, mensen met een beperking, kinderen en volwassenen in opvanginstellingen die niet in staat zijn op gepaste wijze het kerstfeest te vieren.

We dienen in deze periode extra liefde te geven en aandacht te schenken aan hen die ondersteuning nodig hebben. Laten wij dus bij de viering van kerst 2014 deze groepen broeders en zusters niet vergeten. Het Leger des Heils en vele andere organisaties zetten zich in de kerstperiode extra in ter ondersteuning van de behoeftigen, maar daarmee is niet gezegd dat de situatie van deze groepen langdurig wordt verbeterd. De regering ziet juist hierin voor haar de taak weggelegd om te zorgen voor die duurzame welvaart en daarmee welzijn, en werkt met man en macht om dat te verwezenlijken. Sociale programma's voor financiële en immateriële ondersteuning, medische verzekering en een basispensioen, begeleiding, toegankelijkheid van onderwijs, maar ook huisvestingsinitiatieven zullen hiertoe een bijdrage leveren.
Politieke tegenstanders en critici ten spijt, met de ondersteuning van de Surinaamse gemeenschap zullen wij doorgaan op de ingezette weg om dit mooi land, ons paradijs, naar het gewenste ontwikkelingsniveau te tillen. Na de take-off fase zijn wij momenteel in de fase van industriële rijping, de fase waarin de goud en aardolie-industrie een cruciale rol zullen spelen, waar de productie van steenslag en andere mineralen maar ook de landbouw en visserij, de nodige inkomsten zullen vergaren om het welvaartsniveau waar wij naar streven te kunnen bereiken.

Kijkers en luisteraars,
De kerstperiode aan het eind van dit jaar geeft ons de inspiratie om niet alleen het volgende jaar, maar ook de periode daarna, met vernieuwde kracht verder te werken aan de ontwikkeling van ons land. Wij grijpen deze periode aan en laten onze gedachten gaan over de richting waar wij naar toe willen, maar ook om de relatie met onze Schepper te verstevigen. Kerst is niet enkel een moment om te feesten. Niet vergeten moet worden dat de essentie van alle religieuze feestdagen zit in het op diepzinnige wijze overdenken van de zin van het leven. Met het geloof in de Almachtige zullen we ongetwijfeld geraken tot die bewustwording en een welvarende natie vormen, waarin alle Surinamers met plezier en zonder zorgen kunnen toeven.
In deze sfeer, de sfeer van Kerstmis, wens ik u allen, mede namens de president en de regering van de Republiek Suriname, een gezegend en vredig kerstfeest toe, maar ook een zalig uiteinde en een sprankelend 2015.

Ik dank u!
  1. kerst 10
  2. periode 6
  3. jaar 6
  4. kerstmis 5
  5. jezus 4