Persvrijheid, definitie voor ontwikkeling en democratie

De wereldorganisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur (Unesco), onderstreept dat persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting definitie zijn van ontwikkeling. Dit wordt samengetrokken in de relatie tussen mensenrechten en democratische waarden. De Unesco heeft daarom in 1991 de Internationale Dag voor de Persvrijheid op 3 mei geproclameerd. Dit jaar is als thema gekozen, ‘Media freedom for a better future’.

Wereldwijd wordt ruime aandacht besteed aan deze dag. De Unesco heeft per regio alle activiteiten gelist. Voor de Caribische regio, waar Suriname bij hoort, wordt in Jamaica een World Press Freedom Day-event gehouden. In Suriname wordt maandagavond in het Cultureel Centrum Suriname (CCS), in samenwerking met de ambassade van de Verenigd Staten, een lezing en discussie gehouden, rond persvrijheid. De Amerikaanse journalist en documentairemaker BillGentile zal een lezing verzorgen en in discussie gaan met journalisten over de ontwikkeling van de journalistiek en de ethiek binnen het beroep.

Speciale aandachtspunten
Rond het thema dit jaar zijn er drie speciale aandachtspunten; het belang van media ontwikkeling, de veiligheid van journalisten en rechtsstaat en de duurzaamheid en integriteit van de journalistiek. De Unesco stelt dat de veiligheid van journalisten en de rechtsstaat de kwaliteit en het democratische gehalte aangeven van de sterkte van de rechtsstaat.Journalistieke veiligheid vormt als zodanig een barometer van kwetsbaarheid of mislukking van een Staat, die algemeen een van de grootste belemmeringen voor ontwikkeling is. Een pluriforme media en anderen die aan de journalistiek bijdragen, met inbegrip van de sociale media, fungeren als waakhond van het volk, onderzoeken en controleren de machthebbers, leggen verkeerde daden bloot en bevorderen de transparantie.

De moederorganisatie van de Unesco, de Verenigde Naties, heeft in 2012 dan ook een amendement aangenomen en een plan ontwikkeld voor de veiligheid van journalisten en het tegengaan van straffeloosheid van daders die zich schuldig hebben gemaakt aan de moord op journalisten. Het plan brengt de wereldgemeenschap, nationale regeringen, nationale en internationale organisatie, de media en het maatschappelijk middenveld bijeen om actie te ondernemen tegen de moord en geweld op personen in hun beleving van het recht op vrije meningsuiting. Een bijzonderheid bij de ontwikkeling van de journalistiek is dat de Unesco aantekent dat persvrijheid een diepere dimensie krijgt bij het vaststellen van het nieuwe pakket Millennium ontwikkelingsdoelen.
  1. unesco 6
  2. ontwikkeling 5
  3. media 5
  4. journalisten 5
  5. persvrijheid 4