Centrale Bank stimuleert jongeren te sparen

Twaalf glunderende gezichten was het resultaat van een bezoek aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De kinderen hebben de eerste aanzet tot sparen gehad van de bank, een spaarvarkentje en hun eerste SRD 1 munt.

De CBvS heeft de deelnemers van het rondetafelgesprek uitgenodigd voor een rondleiding bij het instituut. Zowel het rondetafelgesprek als het bezoek zijn activiteiten geweest in verband met de Global Money Week. De bank streeft ernaar om jongeren te leren op de juiste manier met geld om te gaan. In de Global Money Week heeft de bank zich dan ook gericht op jongeren tussen 6 en 18 jaar. Het spaarvarkentje voor de twaalf kinderen is een eerste stimulans om jongeren in een vroeg stadium te leren hoe om te gaan met geld, te plannen en te zorgen voor hun toekomst door te sparen.

Tijdens het rondetafelgesprek op 12 maart hebben deze twaalf kinderen de bankdirecteuren aan de tand gevoeld over geld, de economie en al wat met geld te maken heeft. Centrale bankpresident Gillmore Hoefdraad zegt dat financiële educatie een belangrijk instrument is om economische crisis te voorkomen. Het is daarom noodzakelijk dat jongeren al vroeg worden onderwezen in geldzaken.
De kinderen is de rol van de Centrale Bank uitgelegd. Ze zijn rondgeleid in het Goudlaboratorium waar goud dat wordt geëxporteerd wordt gecontroleerd op zuiverheid en hoeveelheid. Ook het Numismatisch Museum waar is verteld over de geschiedenis en ontwikkeling van het Surinaams geld hebben de kinderen aangedaan. “Het was vooral leuk de diverse munten uit de verschillende jaartallen te zien in het museum,” merkt een deelnemer op. Bij de kas is het heel proces, vanaf het binnenkomen van nieuw geld tot de uitgifte ervan,hen voorgehouden.

De jongeren weten nu ook hoe het geld dat uit de omloop wordt gehaald, wordt vernietigd. “Voor mij was het heel interessant om te zien hoe geld ontvangen, gesorteerd en ook vernietigd wordt,” zegt één van de kinderen. Het neusje van de zalm was een bezoek in de bankkluis en een ontmoeting met president Hoefdraad. Voor veel van de kinderen was het bezoek in de kluis een hele belevenis. “Nu weet ik ook hoe zwaar de deur van de kluis is. Ik heb veel mogen zien en leren over de beveiliging. Ik heb gezien hoe geld in kisten het land binnenkomt,” merken de jongeren op. Met het bezoek van de groep op 25 april heeft de Centrale Bank haar ‘Global Money Week’-activiteiten afgesloten.

De 'Global Money Week' is een wereldwijde campagne om jongeren financieel te onderwijzen. Deze activiteit is drie jaar geleden ingesteld door Child & Youth Finance International en wordt in tachtig landen gehouden.

  1. geld 9
  2. kinderen 7
  3. jongeren 7
  4. bank 6
  5. bezoek 5