Amazone Partij wil regeermacht

De Amazone Partij van Suriname (APS) gaat voor de tweede keer een gooi doen naar regeermacht. “Wij willen medezeggenschap bij het vormen van besluiten. Alleen als je in de coalitie zit, kun je dat doen.” René Artist, voorzitter van APS heeft dat gezegd bij de opening van het secretariaat van de partij aan de President Da Costalaan. APS is opgericht in 2000 om inheemsen uit de achtergestelde positie te halen en staat voor een groen beleid. De partij is na ruim tien jaren weer actief.

In 2005 heeft de APS meegedaan aan verkiezingen, maar heeft geen zetel weten te behalen. Daarna was het stil rond de APS. Er is niet deelgenomen aan de verkiezingen van 2010. Waar dat aan gelegen heeft, is niet duidelijk. “De partij zat in een dip, maar de draad is weer opgepakt omdat er nog behoefte is aan een eigen stem,”legt Artist uit. “Mensen zijn teleurgesteld in het huidig beleid en zoeken naar een alternatief.”

APS maakt zich sterk voor het voeren van een groen beleid. De inheemsen hebben altijd de balans weten te houden tussen de natuur, mens en milieu. “Wij zijn niet tegen het ontwikkelen van natuurlijke hulpbronnen. Wij vinden dat het allemaal milieuvriendelijker kan en dat er meer rekening gehouden kan worden met de lokale bevolking.”De bestuursleden hebben nauw contact met NGO’s en organisaties die te maken hebben met natuurbehoud.

Krachten bundelen
De partij ‘zwierf’ sind de oprichting van adres naar adres door het ontbreken van een centrum. Het pand waar het kantoor in gevestigd is, dient ook als inheems restaurant. “We zijn blij met de plek. Wij beginnen echt van de grond af aan. Een centrale vergaderplaats is een goed begin.” Het secretariaat is op traditionele wijze ingezegend. Bijgestaan door een jongeman en een jongen werd elke ruimte door de oude medicijnman ingezegend. In een neveltje van tabaksrook en de ‘sek seki’ van de ‘maraka’ werden obstakels verwijderd die het werk in de weg zouden staan.

Het logo van de APS is ontworpen in de vorm van een ‘maraka’. Dit instrument speelt een begeleidende rol bij inheemse zang en rituelen veelal om geestelijke krachten of oerelementen op te roepen. “APS wil begeleiden, de verschillende krachten bundelen om gezamenlijke doelen te bereiken. APS is niet alleen voor inheemsen maar voor eenieder die hetzelfde als wij nastreven. We gaan de banden met de milieuorganisaties verstevigen en samenwerkingen aangaan. De samenwerking hoeft niet altijd op politiek vlak te zijn. We moeten verder kijken dan politiek,” klinkt de oproep van Artist.

René Gompers
  1. aps 9
  2. partij 5
  3. artist 3
  4. inheemsen 3
  5. beleid 3