1. vorige
  2. volgende

Santokhi in Mariënburg voor meet the people campagne

Voorzitter van de VHP Chan Santokhi heeft zaterdag een huis aan huis bezoek gebracht aan de bewoners van Mariënburg in Commewijne. Santokhi was vergezeld van ruim zestig leden van de VHP, overwegend jongeren. ''Wij gaan gewoon naar alle districten en ressorten. Nu geef ik een kick-off in Mariënburg, daarna volgen er nog andere ressorten'', deelt Santokhi mee. Hij zegt dat ruim 23 ressorten hebben gevraagd voor een meet the people campagne.

Volgens Santokhi is het van belang om de achterban de nieuwe leider van de VHP te presenteren en meteen ook nog kennis te maken. ''Tegelijkertijd maken we ons ook nog klaar om de regeerverantwoordelijkheid over te nemen''. Santokhi zegt dat tijdens de campagnes aan het volk onder andere wordt uitgelegd wat de bedoeling van stemmen is. ''De mensen moeten weten dat de regering niet met een parachute naar beneden zakt, maar dat zij stemmen en er een regering wordt gekozen. Als de regering haar verantwoordelijkheid niet nakomt, niet kan zorgen voor een stabiele economie en het sociaal contract niet nakomt, moet het volk weten dat ze de regering kan wegstemmen. Dat is hun recht'', meent Santokhi. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de adviezen worden opgevolgd door de mensen aan wie de boodschap wordt gegeven.

De VHP-voorzitter vindt dat het volk enthousiast reageert op de bezoeken. Onder andere kampen jongeren met werkloosheid en ontberen recreatiemogelijkheden. ''Vooral veiligheid is een issue. De mensen voelen zich niet veilig. En daarnaast zijn de mensen bang dat de Surinaamse munt zal ontwaarden''. Een van de jongeren van VHP Commewijne Dhiraj Soekhai vertelt dat simultaan met het huis aan huis bezoek van Santokhi aan Mariënburg, ook de Meet the Youth Campagne is gelanceerd. Soekhai zegt te hebben gekozen voor de aftrap in Mariënburg, omdat dit gebied een historische waarde heeft. ''Wij kennen Mariënburg als een bloeiend gebied, waar ooit de beste suiker werd geproduceerd. Nu is er niets anders dan armoede hier. Wij willen dat er verandering hier komt'', zegt Soekhai. Hij is ervan overtuigd dat met het bezoek van Santokhi aan dit gebied de bewoners hoop krijgen.

Vorige week heeft parlementariër Sheilendra Girjasing een bezoek aan dit gebied gebracht. Onder andere kampt Mariënburg met een enorm tekort aan water. Girjasing heeft het waterprobleem reeds onder de aandacht gebrachttijdens de begrotingsbehandeling.

ASP
  1. santokhi 8
  2. marienburg 6
  3. vhp 5
  4. zegt 5
  5. huis 4