Kraters in een goudveld Het jaar 2015 is besluitend voor de Commissie (...)

Kraters in een goudveld

Het jaar 2015 is besluitend voor de Commissie Ordening Goudsector, aangezien dat jaar de laatste fase is voor de Commissie en waar de regering uiteindelijk zover moet zijn om te beslissen of de Commissie zal opgaan in een Minerale Autoriteit.

De kosten die met het ordenen van de goudsector gepaard gaan, zijn geraamd op ruim SRD 17.000.000. De regering is vast van plan de sector te ordenen en worden de werkzaamheden van de OGS voortgezet.

Hoewel er meer dan 30.000 mensen werkzaam zijn in de goudsector levert deze, in de huidige situatie, onvoldoende
inkomsten voor het land doordat personen die wel verdienen in de sector (door een combinatie van omstandigheden) niet voldoen aan belastingplichten.

Ongeveer 15.000 personen van niet-Surinaamse afkomst zijn werkzaam in de goudsector in Suriname. Het merendeel hiervan heeft momenteel een illegale status en is daardoor
verstoten van bijvoorbeeld medische zorg. Bovendien heeft de overheid geen zicht op de personen in het gebied en hun bewegingen.

Door het registreren van personen wil de regering de goudzoekers zekerheid bieden door middel van bijvoorbeeld vergunningen en tevens vat krijgen op de track records van de individuen, voornamelijk gericht op criminaliteitsbestrijding.

Door het ongestructureerde karakter van de goudsector verplaatsen de zogenaamde porknockers zich ‘naar eigen inzicht’ in de binnenlanden. Hierbij geen rekening houdend
met de natuurlijke habitat van de oorspronkelijke binnenlandbewoners, de inheemsen en marrons.

Door de reorganisatie wil de regering tevens ordenen binnen
welke kaders en fysieke gebieden de porknockers zich vrijelijk kunnen bewegen. De overheid heeft per januari 2013 enkele zones per beschikking aangewezen voor kleinmijnbouw activiteiten, alwaar de verplaatste illegale mijnbouwers na degelijke selectie en onder bijzondere voorwaarden legaal verder kunnen mijnen onder afdracht van belastingen.

Deze zones zijn onder beheer geplaatst van de OGS, hetgeen extra facilitaire en personele kosten met zich meebrengt. In het jaar 2015 worden de werkgebieden tot ontwikkeling gebracht. Dit alles in belang van een geordende kleinschalige mijnbouw en de broodnodige rust rond de grootschalige mijnbouw gebieden, welke gepart gaan met forse buitenlandse investeringen.

Het jaar 2015 zal meer staan in het ontwikkelen van de kleinmijnbouw werkgebieden, welke onder beheer staan van OGS bij beschikking van de minister van Natuurlijke
Hulpbronnen.

OGS zal in 2015 het beheer hebben over 4 werkgebieden, alwaar kleinschalige goudzoekers legaal aan de slag kunnen. Deze shift zal opleidings-, coachings,- en monitoringskosten met zich meebrengen, welke in de 1ste paar
handhavingsjaren van OGS nog niet in beeld kwamen.

Nu de rust is teruggekeerd in de meeste mijnbouw gebieden, zal dus in 2015 meer aandacht worden gegeven aan de introductie van milieuvriendelijke methoden en technieken.

  1. goudsector 5
  2. ogs 5
  3. jaar 4
  4. regering 4
  5. personen 4