1. vorige
  2. volgende

Commewijne wil optreden hoofdbestuur tegen Wangsabesari

Het afdelingsbestuur van KTPI Commewijne is verontwaardigd over solo-acties die ondernomen worden door ondervoorzitter Oesman Wangsabesari. Aan het hoofdbestuur wordt gevraagd om op te treden tegen de handelingen van Wangsabesari, waarbij de structuren van de partij totaal worden genegeerd. In een verklaring zegt het bestuur dat na maandenlange onderhandelingen en gesprekken een einde was gekomen aan het dispuut tussen Wangsabesari en de partij. De afspraken zijn vastgelegd en de structurenvergadering heeft Wangsabesari verwelkomd.

Aan de ondervoorzitter is ook alle ruimte geboden om mee te doen met alle activiteiten van de partij. Hij was ook aanwezig op de partijbijeenkomst te Tamanredjo op 1 maart, waar hij het woord heeft gevoerd. Dit wijst op de welwillendheid van het hoofdbestuur om een einde te maken aan de meningsverschillen tussen Wangsabesari en de KTPI, stelt het afdelingsbestuur. "Wie schetst onze verbazing als blijkt dat de heer Wangsabesari toch in zijn eentje doorgaat met zijn activiteiten met desavouering van het hoofdbestuur en departijstructuren".

De partij heeft een procedure die ze volgt bij het voordragen van leden voor het innemen van posities binnen de regeringsconstellatie. Uit de media heeft de KTPI vernomen dat Wangsabesari een onderminister voor LVV heeft voorgedragen. Zelfs partijleider Willy Soemita was hiervan niet op de hoogte. Het afdelingsbestuur distantieert zich van de voordracht omdat de structuren niet zijn geraadpleegd. Benadrukt wordt dat de richting van de partij door de structuren wordt bepaald.

Het afdelingsbestuur meent dat Wangsabesari ook niet buiten de structuren om kan bepalen dat KTPI met Mega Combinatie in zee zal gaan. Er wordt een evaluatie gemaakt over de samenwerking in Mega Combinatie. Aan het hoofdbestuur wordt gevraagd om een eind te maken aan de acties van Wangsabesari omdat deze zorgen voor verwarring op het veld. Het werk van de partij naar de verkiezingen toe wordt op deze manier gestagneerd. Het afdelingsbestuur zegt vertrouwen te hebben in de leiding van de partij, met Soemita als voorzitter.
  1. wangsabesari 9
  2. partij 7
  3. afdelingsbestuur 5
  4. ktpi 4
  5. hoofdbestuur 4