1. vorige
  2. volgende

Miskin kondigt controle aan op naleving minimum uurloon

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Minimum Uurloon in werking. Bij wet geldt dan een algemeen minimum uurloon van SRD 4,29. Voor winkelbedrijven met vier medewerkers of meer geldt een minimum uurloon van SRD 5,14 SRD, terwijl voor personeel van horecabedrijven met meer dan twaalf werknemers en personeel van bewakingsbedrijven een minimum uurloon geldt van SRD 6,00 SRD. Het Ministerie van ATM heeft zich voorbereid om na de jaarwisseling met de controle op de naleving van deze wet te beginnen. Ook zal controle uitgevoerd worden op de naleving van de wet Nationale Basiszorgverzekering en de wet Algemeen Pensioen 2014.

Deze mededeling deed minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) vandaag tijdens de jaarafsluiting met het personeel.
Voor het ondertekenen van een Decent Work Country Programme zal van 4 t/m 7 januari 2015 in Suriname vertoeven, Giovanni di Cola, Director of the Subregional Office of the Caribbean van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dit programma vormt het raamwerk van de samenwerking tussen de ILO en Suriname. De ondertekening zal plaatsvinden op maandag 5 januari. De handtekeningen zullen geplaatst worden door de ILO en de sociale partners namelijk de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Suriname wordt vaak door nationale én internationale organisaties beschuldigd van allerlei zaken, merkte Miskin op. Deze problematiek werd enige tijd terug aan een ILO deskundige voorgelegd, die als advies gaf om zelf onderzoek te verrichten en rapportages ter bestemder plekke te doen afgeven. ATM zal een rapport over de tripartiete verhoudingen in Suriname aan de ILO aanbieden. Suriname kent goede tripartiete en bipartiete verhoudingen zoals in de Staatsraad, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Tripartiet Overleg, het Arbeidsadvies College, de Bemiddelingsraad, de Ontslag Commissie, Suriname Business Forum, het Georganiseerd Overleg en participatie in Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.

Op 27 januari 2015 zal het Departement Arbeid, nu ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu 45 jaar bestaan. Er zullen rond die datum activiteiten worden ontplooid. Een belangrijke activiteit is het uitgeven van een jubileum boek welke naar verwachting eind maart 2015 gepresenteerd zal worden aan de samenleving.

Het promoten van activiteiten welke gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid van vooral medewerkers van het ministerie van ATM en de leden van diverse vakbondsorganisaties zal in samenwerking met het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, Sivis, verder ter hand worden genomen. Op 23 januari zal de derde Healthy Lifestyle sessie in het Sivis gehouden worden. "Een diëtist en een fysiotherapeut zullen wederom het geheel begeleiden en ik maak van deze gelegenheid gebruik om wederom aan te geven dat de wet Nationale Basis Zorgverzekering ervoor zorgt dat u aanspraak maakt op tien behandelingen per jaar zowel bij de diëtist, als de fysiotherapeut. En indien uw huisarts u die mogelijkheid niet biedt kunt u uw beklag doen bij het Uitvoeringsorgaan van de Nationale Basiszorgverzekering welke hier op dit terrein gevestigd is. Richting oud jaar is het advies van de diëtist 'drink met maat en niet met maten'. Het beste is natuurlijk drink helemaal geen sterke drank", stelde de bewindsman. Hij wenste voor 2015 het personeel "drie belangrijke G’s van de door ons gecreëerde wereld toe namelijk: Veel Geld, Veel Geluk en Veel Gezondheid."
  1. suriname 7
  2. wet 6
  3. januari 5
  4. srd 5
  5. ilo 5