reset instellingen

 1. sn - 000056

  Illegale kinderen ontberen onderwijs in Nickerie

  (...) om hun stukken in orde te krijgen voor de aanvraag voor de Surinaamse nationaliteit. Enkelen die dat wel gedaan hebben, wachten nog steeds op hun officiële documenten. De kinderen worden hiervan de dupe. Sedoc zal vanuit de districtsraad (...)

 2. sr - 000084

  Kathedraal verheven tot basiliek

  (...) was enorm onder de indruk. Het gevolg was dat de aanvraag van de kathedraal binnen een jaar werd gehonoreerd. De kathedraal in Suriname is nog steeds het grootste op het westelijk halfrond. Suriname heeft nog net niet de grootste kathedraal ter (...)

 3. wk - 000404

  Grondbezitters mogen in de rij voor ‘gratis geld’

  (...) Dat dankzij de formalisering van hun jarenlange aanvraag procedure. De ene regering na de andere leek het maar niet in orde te kunnen maken. Het enthousiasme bleek zo groot op een speciale ceremonie dat er zo nu en dan werd door gedraafd. (...)

 4. sn - 000417

  Godo wil ondernemers helpen via ngo's

  (...) via de ngo waarbij zijn zijn aangesloten, de aanvraag doen. “Dat betekent niet dat als iemand zich aanmeld bij ons dat wij de persoon gaan afwijzen”, zegt Dandel. Shahida (...)

 5. sn - 000479

  LVV vraagt US$ 5 miljoen voor Alliance bij Petrocaribe

  (...) en Visserij (LVV) heeft een plan en financieringsaanvraag ter waarde van US$ 5 miljoen ingediend bij Petrocaribe om de plantage Alliance te Commewijne van een haven te voorzien. Daarnaast wordt gewerkt aan de randvoorwaarden om te komen tot (...)

 6. sn - 000812

  Vraagtekens bij weigering concessieaanvraag IDCS

  (...) weet nog steeds niet waarom in 2013 zijn aanvraag van een houtconcessie van 82.000 hectare is geweigerd. Achteraf blijkt dat de aangevraagde concessie later is afgestaan aan een onbekende investeerder en dat die de concessie verder zou (...)

 7. sr - 000899

  Leerkrachten vos-niveau nog niet uitbetaald

  (...) er niet voldoende geld aanwezig is en dat er een aanvraag is gedaan bij het ministerie van Financiën, die nog goedkeuring moet geven. De late storting heeft zeker gevolgen voor de leerkrachten, vooral de onderwijzers die een hypotheeklening (...)

 8. sn - 001011

  Suralco-werknemers knappen speeltoestellen Tamara op

  (...) meerdere van zulke projecten uitgevoerd op aanvraag van de arbeiders. De kinderen van het tehuiszijn ook getrakteerd op een lunch door de werknemers. De activiteit is gecoördineerd door de medewerker Denise Wonoredjo, die de functie van (...)

 9. sn - 001040

  Brunswijk verwijdert Tjin A Tsoi uit vergaderzaal

  (...) die de orde verstoort buiten te zetten. Een aanvraag voor een schorsing werd in eerste instantie niet toegekend aan het Nieuw Front. Brunswijk zei dat er niks aan de hand is. Guno Castelen (Nieuw Front/SPA) vroeg een punt van orde en legde uit (...)

 10. wk - 001154

  Suriname leent vijf en twintig miljoen voor onderwijs

  (...) bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. De aanvraag wordt nu voorbereid door het ministerie van Financiën. Volgens minister Ashwin Adhin van Onderwijs & Volksontwikkeling, Minov, is het geld bestemd voor onder meer verbetering van het (...)

 11. sr - 001224

  Project van SRD 800.000 opgeschroefd naar SRD 2.5 miljoen

  (...) zou kosten, hadden twee aannemers reeds een aanvraag ingediend. Deze twee aanvragen zijn terzijde geschoven en men heeft vier andere aannemers aangetrokken. De aanneemsom werd opgeschroefd naar SRD 2.5 miljoen. ‘Dit bedoel ik, wanneer ik (...)

 12. sn - 001328

  Aanscherping veelvuldige aanvraag ID-kaarten

  (...) tijdens de begrotingsbehandeling gezegd dat de aanvraag geweigerd wordt wanneer uit het bestand van het CBB blijkt dat een burger vijf keren binnen de vervalperiode van de ID-kaart een nieuwe heeft aangevraagd. Leilis benadrukt dat de ID-kaart (...)

 13. sn - 001350

  Bouwvergunning binnen drie weken

  Het proces vanaf indiening en aanvraag, tot de goedkeuring van een bouwvergunning bij het ministerie van Openbare Werken (OW) duurt niet langer dan 3 weken. OW-minister Rabin Parmessar zegt dat wanneer de aanvrager netjes aan alle vereisten, die bij (...)

 14. sr - 001505

  “Jogi heeft geen enkele speeltuin genomen”

  (...) ondanks het feit dat Kiwani’s eerder een aanvraag had gedaan. Kiwani’s was genoodzaakt de bouw stop te zetten.’ Het gebouw was al opgetrokken tot dakhoogte. ‘Dit gebouw is uiteindelijk gesloopt en nu staat er een NDP-partijcentrum op (...)

 15. sn - 001521

  Regels verkavelingsvergunningen aangescherpt

  (...) van Openbare Werken (OW) heeft de regels over de aanvraag van verkavelingsvergunningen aangescherpt, zegt minister Rabin Parmessar. Aanleiding hiertoe zijn de vele klachten vanuit de burgerij over verkavelaars die hun verplichtingen niet nakomen. (...)

 16. sn - 001645

  OS 1 Meerzorg krijgt mini-zwembaden

  (...) Intussen hebben meerdere scholen in Meerzorg een aanvraag ingediend bij de stichting. Girjasing zegt ook deze verzoeken te zullen honoreren. (...)

 17. sn - 001740

  Voedselvergifting opgelopen door tjaumin

  (...) na overleg van het behaald erkend diploma zou de aanvraag voor een exploitatievergunning in behandeling moeten worden genomen. Deze cursus moet in een voor de exploitant begrijpelijke taal gegeven worden. Vervolgens zouden alle restauranthouders (...)

 18. sn - 001859

  Staat moet terrein teruggeven aan Chiragally

  (...) verboden acties te ondernemen die de grondhuuraanvraag als vervallen laten verklaren, totdat de bodemrechter over de rechtmatigheid hiervan heeft beslist. De vervallenverklaringsbeschikking die de Staat op 10 juni heeft uitgegeven, is nietig (...)

 19. sn - 001944

  Dienstverlening CBB verder verbeterd

  (...) en worden niet zo vaak geraadpleegd. Alleen op aanvraag door nabestaanden wordt een kopie van de overlijdensakte verstrekt. In verband met de opschoning van de bevolkingsadministratie is besloten om bij de vergelijking met de registers, de (...)

 20. sn - 002002

  Kerk geweerd door botsing cultuur en geloof te Duwatra

  (...) om een gemeente op te zetten. We hebben een aanvraag tot twee keren toe ingediend en nog steeds kan het niet worden goedgekeurd”. Grondrecht Er zijn vijf dorpen in de directe omgeving. "We hebben een centrum voor al deze dorpen aan de (...)

 21. wk - 002180

  Restauratie lichtschip Suriname-Rivier afgewezen

  (...) ervan zijn echter diep teleurgesteld. Hun aanvraag is afgewezen. Er zal nu een uiterste poging worden gedaan om het streefbedrag van € 25.000 bijeen te brengen. Lukt dat niet dan kan het restauratieproject na 5 jaar worden afgeschreven en (...)

 22. sr - 002227

  Met Wet BZSR wordt wettelijke plicht ingevoerd voor alle ingezetenen van Suriname

  (...) of onvoldoende toegang tot medische zorg. Na een aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting kunnen personen beschikken over een on- of min vermogenkaart. Het systeem van deze voorziening is complex, duur en niet transparant. (...)

 23. dw - 002295

  Oesman Wangsabesari hoopt in augustus de politieke organisatie ‘Nieuwe Stijl

  (...) “We gaan de autoriteiten vragen onze aanvraag te bespoedigen, zodat we in augustus NSK kunnen proclameren”, aldus Wangsabesari aan de Ware Tijd.  Wangsabesari, altijd gezien als de kroonprins binnen de partij, stapte begin juni met (...)

 24. sn - 002699

  Aanpassing Wet Surinaamse nationaliteit aangenomen

  (...) kunnen als mededeling gedaan worden bij de aanvraag aan de minister die het recht heeft de procureur generaal te vragen dit na te trekken. Dubbele nationaliteit Wat de dubbele nationaliteit betreft, stelt minister Edmund Leilis van (...)

 25. dw - 003267

  De Centrale Raad van Beroep heeft de uitkering van een Surinaamse Nederlander

  (...) de stelling herhaald dat zij ten tijde van de aanvraag om aanvullende bijstand in 2000 de autoriteiten heeft meegedeeld dat zij een klein pensioen ontvangt uit Suriname. Uit de dossier van de gemeente waar de vrouw woont, blijkt echter niet dat (...)


 1. volgende