reset instellingen

 1. sn - 000882

  Vingerscan vanaf 15 mei verplicht voor Nederland

  (...) eens aan de beurt, ongeveer 15 minuten duren. De aanvrager kan vanaf dan ook niet meer gebruikmaken van de ‘drop-off box’ om zijn stukken in te deponeren, want de biometrische gegevens moeten dan nog worden opgenomen. De wachttijd na aanvraagis (...)

 2. sn - 001328

  Aanscherping veelvuldige aanvraag ID-kaarten

  (...) (Mega Combinatie/NDP) ziet liever dat de aanvrager een boete betaalt. Minister Leilis die ook voorstander is van een boete, zegt dat daar werk van gemaakt zal worden. Hij vindt dat burgers niet beschermd moeten worden als zij onzorgvuldig (...)

 3. sn - 001350

  Bouwvergunning binnen drie weken

  (...) OW-minister Rabin Parmessar zegt dat wanneer de aanvrager netjes aan alle vereisten, die bij de aanvraag horen voldoet, het betalen van extra geld aan ambtenaren op dit ministerie om de aanvraag te bespoedigen, helemaal niet nodig is. “Overigens (...)

 4. sr - 001457

  Vrijspraak en voorwaardelijke straf voor frauderende politieagenten

  (...) de normale procedure is dit niet toegestaan. De aanvrager zou dus aanwezig moeten zijn. Voordat de daad voltooid kon worden, werden zij door de politie in de kraag gevat. Advocaat van Rellum, Frank Truideman, zegt in gesprek met Dagblad Suriname (...)

 5. sn - 003487

  Parmessar kondigt maatregelen aan in de bouwsector

  (...) voor verkavelingsprojecten maatregelen zijn. Een aanvrager zal niet langer een verkavelingsvergunning krijgen maar een bereidverklaring. Pas wanneer de werkzaamheden volgens de bereidverklaring zijn uitgevoerd, zal er een vergunning worden gegeven. (...)

 6. sn - 004462

  Buitenlandse Zaken verstrekt eerste PSA-pasjes

  (...) te komen voor de PSA documenten moet van de aanvrager tenminste één ouder of één grootouder Surinamer zijn. Zij mogen van overal ter wereld een aanvraag indienen. Met de documenten kunnen deze personen tot vijf jaren visumvrij wonen. Er (...)

 7. dw - 006501

  Het is 1987 als ik het verzoek doe voor een bouwkavel

  (...) de ambtenaar in kwestie. Geen vragen als waar de aanvrager van het stukje Surinaamse grond nu te bereiken is of een boodschap of de aanvrager contact wil opnemen met het Domeinkantoor. Ik stond versteld dat mijn aanvraag er, blijkbaar vergeeld en (...)

 8. sn - 007022

  UnionPay International betaalkaart nu ook in Suriname

  (...) zijn. De SouthComm directeur benadrukt dat een aanvrager niet per se een rekening bij hen hoeft te openen. Na een positieve screening, mag de persoon het deposito storten en conform de aangevraagde periode, betalingen verrichten met de CUP-kaart. (...)

 9. we - 009722

  Een bouwvallige winkelzaak is vandaag gesloten door districtscommissaris JerryMiranda

  (...) Voor het verkrijgen van een vergunning dient de aanvrager een verzoekschriftin tweevoud, voorzien van een plakzegel, te richten aan de minister van Handel en Industrie door tussenkomst van het waarnemend hoofd van de afdeling (...)

 10. wk - 010784

  Hoge Raad: geen herziening drugsvonnis Desi Bouterse

  (...) stelling dient te worden vooropgesteld dat een aanvrager bij zijn aanvraag tot herziening aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op een hem belastende verklaring terugkomt”, stelt de Hoge Raad “Nu de bij de aanvraag gevoegde (...)

 11. sn - 012513

  271 grondbeschikkingen uitgereikt in Marowijne

  (...) hij bereid is het aangevraagde stuk grond aan de aanvrager te geven. Wie een bereidsverklaring heeft ontvangen, moet de verdere procedure volgen voor een definitieve toewijzing. De minister legde de Albinezen en Moengonezen uit hoe belangrijk (...)

 12. we - 013340

  Zoon bekende politicus brutaliseert dc miranda

  (...) een valse vergunningsaanvraag, (de naam van de aanvrager is dubieus) honoreren? 2. Moet onze dc niet  eerst kijken naar de belangen van buurtbewoners die last ondervinden? Is hij niet de burgervader voor hen? 3. Moet onze dc bestaande regels (...)

 13. dw - 014394

  Wanneer mensen in een samenleving zich bedreigd voelen en het onveiligheidsgevoel

  (...) buurtonderzoek moeten worden verricht, zou de aanvrager een psychologische test moeten ondergaan en een bewijs van goed gedrag overleggen. De deelnemende partijen binnen MF hebben woensdag de definitieve samenwerkingsovereenkomst getekend. Het (...)

 14. we - 016838

  Buurtomwonenden hoek corantijnstraat verliezen kort geding

  (...) nieuwe eigenaar van het pand c.q. de naam van de aanvrager van de bouwvergunning mochten niet bekend gemaakt worden door de afdeling Bouwvergunningen. Maar in maart 2013 was de aanvankelijk eerste bouwvergunning verleend nog voordat de (...)

 15. sn - 017497

  Bouwpolitie sloopt illegaal opgezet bouwwerk

  (...) bouwsel. De vergunning was geweigerd, maar de aanvrager heeft 'de bouwkeet' toch opgezet. Deze werd gebruikt als slaapplek voor mensen die met bouwwerkzaamheden bezig zijn. De bouwpolitie heeft de 'bouwkeet' afgebroken, meldt Openbare Werken. (...)

 16. sr - 018522

  Vers bloed corruptielegioen

  (...) niet leeg was, dan heeft de NH-minister de aanvrager beoordeeld op basis van maximaal 6 maanden. Uit het KKF-uittreksel gegeven op 14 mei 2015 blijkt dat de nv nog steeds op hetzelfde financieel en operationeel niveau is blijven voortgaan of (...)

 17. dw - 022369

  Gezonde mensen moeten hun huisdokter niet onnodig vragen om een volledige check-up

  (...) huisdokter zijn kwaliteiten moet gebruiken om de aanvrager uit te leggen waarom het onderzoek op dat moment wel of niet nodig is. Markiet roept patiënten op respect te hebben voor de kennis en kunde van de arts. Huisartsen hebben protocollen en (...)

 18. sr - 023283

  Verhoging van wapenvergunning voorgesteld

  (...) weer naar de politie van het district waar de aanvrager woont en zij sturen het vervolgens weer op naar de Afdeling Vuurwapen. Uiteindelijk is het de procureur-generaal (pg), die het laatste woord heeft. De leeftijdsgrens om een vuurwapen te (...)

 19. dw - 028850

  Vreemdelingen die zich in Suriname vestigen of naar het land willen komen

  (...) afgewezen door ambtenaren indien de betreffende aanvrager al permanent in Suriname verblijft. Parmessar stelde dat geen enkele ambtenaar die bevoegdheid heeft. Of de aanvrager permanent in het land woont of op bezoek komt, doet er niet toe. Zolang (...)

 20. sn - 029045

  Arrest (Uitspraak) Hoge Raad inzake dubbele nationaliteit

  (...) casus van X, redelijkerwijs niet van de aanvrager van de Surinaamse nationaliteit kan worden verlangd dat afstand wordt gedaan van de Nederlandse nationaliteit, aangezien zulks van rechtswege op grond van de wetgeving van Nederland niet (...)

 21. sr - 029098

  Betekenis begrip ‘land van die andere nationaliteit’

  (...) casus van X, redelijkerwijs niet van de aanvrager van de Surinaamse nationaliteit kan worden verlangd dat afstand wordt gedaan van de Nederlandse nationaliteit, aangezien zulks van rechtswege op grond van de wetgeving van Nederland niet (...)

 22. we - 029221

  Lisp ii helpt 3700 mensen in kustgebied met renovatieuitbreiding woning

  (...) woning kunnen opzetten. Elke goedgekeurde aanvrager heeft een subsidie van SRD 9.700 ontvangen, maar zij moesten wel een eigen inbreng hebben van 10%, dus SRD (...)

 23. sr - 029401

  Ernstige wantoestanden in de landmeterspraktijk in Suriname

  (...) domeinland wordt geïdentificeerd, dient de grondaanvrager zich te wenden naar een beëdigde landmeter. Helaas komt in de praktijk vaak voor dat de aanvrager op de één of andere rare manier terecht komt bij “iemand” die via een shortcut de (...)

 24. sr - 029921

  Paspoortmachine CBB ruim 3 weken defect

  (...) het aanvragen van een Caricom-paspoort dient de aanvrager zijn ID-kaart, familieboek, oud paspoort en een pasfoto waarbij beide oren te zien zijn, te overleggen. Personen die niet in Suriname zijn geboren, dienen naast de hierboven genoemde (...)

 25. dw - 031455

  Touractiviteiten bij de Blanche Marievallen in West-Suriname liggen al geruime

  (...) Tot juli 2015 bleek nog dat de weduwe de enige aanvrager was. Hoewel zaken al rond waren om een grondbeschikking te krijgen, werd de familie van het kastje naar de muur gestuurd alvorens het zover kwam. Het ministerie van RGB, dat over (...)


 1. volgende