reset instellingen

 1. wk - 000121

  Actrice Yootha Wong Loi Sing dient klacht in tegen NRCafé

  (...) grond van ras gemaakt’. Lees het volledige artikel op de site van het Algemeen (...)

 2. wk - 000166

  Kwaku Summer Festival dit jaar 5 weken: van 12 juli t/m 10 augustus

  (...) 5 weken tot 10 augustus. Lees het uitgebreid artikel op (...)

 3. sn - 000227

  Krijgsraad behandelt verzoek nabestaanden 8 december

  (...) tot voeging in die zaak kunnen doen in gevolge artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 316 geeft aan benadeelden van een strafbaar feit het recht zich in een strafzaak te voegen als beledigde partij en schadevergoeding te eisen, (...)

 4. sn - 000248

  Bevelhebber zonder leger!

  (...) bevoegdheid (vanwege het ambt). In artikel 90 GW is immers limitatief bepaald dat de president: - staatshoofd van de republiek Suriname, - hoofd van de regering, - voorzitter van de staatsraad, en van de veiligheidsraad is. De (...)

 5. sn - 000420

  Luiaards in een positief bericht over Suriname

  (...) bericht wordt er ook een link gemaakt naar een artikel waarbij een reuzenmiereneter die door een manspersoon met een houwer werd aangevallen van zich liet spreken.De miereneters behoren tot dezelfde familie van de luiaards. In oktober 2012 redde (...)

 6. sr - 000442

  Santokhi voorstander ratificeren veiligheidsverdrag met Fransen

  (...) dit verdrag ook moet ratificeren. Er is een artikel opgenomen in dat verdrag, welke aangeeft dat als een land niet wenst deel te nemen aan alle bepalingen, dat er dan een uitzonderingsclausule wordt opgemaakt. Hij heeft begrepen dat men een (...)

 7. sr - 000461

  Een zetel voor de Pertjajah Luhur in Para?

  (...) PL is een partij die nooit slaapt”. In dit artikel zal ik het district in het politieke licht plaatsen. Ik heb een historische binding met Para. Tussen 1962 -1963 heb ik op Paranam gewoond en tussen 1970-1971 was ik onderwijzer op de Heilige (...)

 8. sn - 000473

  Rechtszitting Boxel: Ritfeld en advocaat afwezig

  (...) voeging in de zaak-Ritfeld te doen in gevolge artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 316 geeft aan benadeelden van een strafbaar feit het recht zich in een strafzaak te voegen als beledigde partij en schadevergoeding te eisen, (...)

 9. sn - 000476

  Krijgsraadszitting wordt op 28 juli voortgezet

  (...) dat er geen aparte regels nodig zijn omdat artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens rechtstreeks werkt. De advocaten Marica, Essed en Vos hebben erop gewezen dat door de gewijzigde Amnestiewet van 2012 de (...)

 10. sn - 000497

  Krijgsraad moet gelijk bepalen nabestaanden versus OM

  (...) eind heeft. De nabestaanden baseren zich op artikel 8 van het OAS-verdrag (American Convention on Human Rights). Essed merkt tegenover Starnieuws op dat de Krijgsraad de nabestaanden de gelegenheid geboden heeft hun verzoek te doen en toe te (...)

 11. sr - 000663

  ‘Rancuneus handelen van Surinaamse ambassadeur in Indonesië’

  In een eerder artikel heeft Dagblad Suriname openheid gegeven over het handelen van de Surinaamse ambassadeur in Indonesië, Amina Pardi. Er is een klacht ingediend tegen haar door het lokaal aangetrokken personeel. Het personeel diende formeel een (...)

 12. sr - 000692

  DNA hoort Adek-studenten over Constitutioneel Hof

  (...) studenten is van gedachte gewisseld over diverse artikelen, die in het wetsontwerp zijn opgenomen. Tijdens de hearing is onder andere de aandacht gevraagd voor het artikel waarin staat dat De Nationale Assemblee de leden van het hof moet (...)

 13. sr - 001028

  DNA-lid Cheung klaagt Parbode aan

  (...) noemde Cheung de schrijver van een gewraakt artikel gisteren in het parlement tijdens de begrotingsbehandeling. Het gaat om een Belg. Het artikel met ‘Noreen Cheung (NDP): Twijfels over Amnestiewet’ als kop hindert het DNA-lid enorm. Ze (...)

 14. sn - 001043

  Afpersers mogen hard politieoptreden verwachten

  (...) wegen door onbevoegden is verboden. Volgens artikel 496 van het wetboek van strafrecht, getiteld: versperring,belemmering van verkeer, kan men gestraft worden met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste SRD 300 als (...)

 15. sr - 001050

  In beslag genomen Skalians mogen niet geveild worden

  (...) executie totdat de Raad van Beroep ingesteld bij artikel 59 Wet Inkomstenbelasting heeft beslist op de door Bardacon ingestelde beroepen. De magistraat heeft hierbij ook de beslaglegging van de in beslag genomen pontons opgeheven. Indien de staat (...)

 16. sn - 001081

  Parbode: Beschuldigingen parlementariër Cheung misplaatst

  (...) te zien een rectificatie op te nemen op het artikel waarin volgens Cheung de journalist haar verkeerd heeft geciteerd. Cheung heeft afgelopen maandag tijdens haar spreekbeurt het blad en de journalist beschuldigd van riooljournalistiek. In een (...)

 17. sn - 001145

  Aangepaste parkeerplaatsen nog geen uitkomst

  Onlangs werd er via dit medium een artikel geplaatst waarin een parlementariër een pilot betaald parkeren op openbare wegen wil. Er wordt ervoor gepleit dat in het plan ook aangepaste parkeerruimte wordt vrijgemaakt voor personen met een beperking (...)

 18. sn - 001146

  Ori wint kort geding tegen Parbode

  (...) in september vorig jaar in het tijdschrift een artikel verscheen over Unesco 'Werelderfgoed, status in gevaar: Monumenten illegaal gesloopt'. Ori stelt dat feiten en oordelen door elkaar zijn gehaald in het artikel. "De betreffende (...)

 19. sr - 001172

  Ewald Thakoerdien opgesloten

  (...) Thakoerdien een verzoek zal doen op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering om zijn cliënt in vrijheid te krijgen. Saskia (...)

 20. sr - 001267

  Verdachte Thakoerdien op last van huisarts opgenomen in ziekenhuis

  Naar aanleiding van een eerder verschenen artikel in de krant heeft Dagblad Suriname reactie gekregen van politiemannen die het niet helemaal eens zijn met de berichtgeving. Het betreft de case van de verdachte Ewald Thakoerdien. Hij wordt verdacht (...)

 21. sr - 001407

  Verdachte Ewald Thakoerdien ook in vrijheid gesteld

  (...) op het parket. Zijn advocaat had op basis van artikel 54A een verzoek tot invrijheidstelling gedeponeerd. De rechter-commissaris had toen de inverzekeringstelling rechtmatig beslist. Vrijdag 23 mei heeft de zaak wederom gediendbij derc. Daar zou (...)

 22. sr - 001450

  Correctie: Brunswijk geen student van de FHR School of Business

  In Dagblad Suriname van 27 mei 2014 is een artikel verschenen waarin tenminste wordt gesuggereerd dat de heer Ronnie Brunswijk student is aan de FHR School of Business. De directie van de FHR School of Business heeft ons nadrukkelijk te kennen te (...)

 23. sn - 001558

  Rechtsstaat vs machtsstaat

  (...) Suriname een ‘rechtsstaat’ zou zijn! In artikel 1 van de Grondwet (1987) is immers expliciet aangegeven: “ de Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van (...)

 24. sr - 001583

  Loon naar verdiensten

  (...) grondgedachte geweest. Onze grondwet stelt in artikel 28 duidelijk dat alle werknemers gerechtigd zijn tot beloning voor hun werk naar gelang van hoeveelheid, aard, kwaliteit en ervaring, op basis van het beginsel van gelijk loon voor gelijke (...)

 25. sn - 001600

  Dringi dresi, no wakti siki

  (...) onderuit te halen. Eerst was dit door een artikel waarin Somohardjo betiteld wordt als een vos. Dit artikel was zo verwarrend dat het feitelijk nergens op sloeg en niet eens een reactie waard was. Nu schrijft dhr. Ramdjielal een artikel over (...)


 1. volgende