reset instellingen

 1. sr - 000434

  Kandhai: ‘Bewoners brug Saramacca Doorsteek waren reeds geconsulteerd’

  (...) Kandhai. ‘Er zijn gesprekken geweest met de eigenaren en die waren ook bereid’, zegt Kandhai verder. Genaro (...)

 2. sr - 000511

  Overgrote deel recreatieoorden veilig voor dc Para

  (...) is goedgekeurd voordat het wordt bezocht. De eigenaren van de recreatieoorden zijn ingenomen met de ordening vertelt de bestuursopzichter. Om de ordening in goede banen te leiden, is er een taakgroep geïnstalleerd. Deze groep bestaat uit (...)

 3. sr - 000512

  Pinas: ‘Wise en DBC geselecteerd voor pilot digitale televisie’

  (...) zal gaan om de vergunningen in te trekken van eigenaren van televisiestations als zij zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden die gelden voor analoge televisie. Dit, om het spectrum voor digitale televisie vrij te maken. Weliswaar worden (...)

 4. sn - 000792

  Politie vindt gestolen goederen

  (...) overgedragen aan de politie van Leiding 9A. Eigenaren of belanghebbenden worden gevraagd zich in verbinding te stellen met de politie van voornoemd bureau, zegt de voorlichting van (...)

 5. sr - 001050

  In beslag genomen Skalians mogen niet geveild worden

  (...) goudmijnbedrijven in beslag genomen nadat de eigenaren niet konden voldoen aan hun betalingsverplichting. Vanwege de vele miljoenen dollars die hiermee gemoeid gaan, werden de belastingambtenaren en leden van de Commissie Ordening Goudsector (...)

 6. sn - 001145

  Aangepaste parkeerplaatsen nog geen uitkomst

  (...) er in Suriname nog geen wetgeving bestaat dat eigenaren van gebouwen verplicht zijn om hun ingang toegankelijk te maken voor degenen die moeilijk lopen of in een rolstoel zitten, zie je vrijwel nergens ook aanpassingen. Ook niet dus bij onze (...)

 7. sr - 001223

  Politie Santo Boma schut stier

  (...) voor de omgeving en weggebruikers een gevaar. Eigenaren of belanghebbenden worden hierbij opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van voormeld bureau. Indien binnen 2 weken na publicatie geen gevolg aan de oproep wordt gegeven, (...)

 8. sn - 001721

  ICT moet beter toegepast worden bij overheid en bedrijven

  (...) eerste 'Cloud' service in Suriname gelanceerd. Eigenaren van websites hoeven dan niet meer al hun data op buitenlandse servers op te slaan. Wetten in de maak Ameerali geeft aan dat er wetten gemaakt of aangepast zullen worden om de technologie in (...)

 9. sr - 001842

  Afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem effectief

  (...) met een vonnis op hun naam of eigenaren van motorrijtuigen die het motorrijtuig niet op hun naam hebben doen overschrijven. In de periode van 1 juni tot en met 12 juni van dit jaar heeft de afdeling SRD 22100 aan boete gelden (...)

 10. sn - 001868

  Registratiesysteem van de politie werkt goed

  (...) om gevonniste verkeersovertreders en eigenaren van motorrijtuigen (bromfietsen, motorfietsen, auto’s), die deze motorrijtuigen niet binnen de vastgestelde tijd hebben laten overschrijven op hun naam. Een van de gevonniste (...)

 11. sn - 002233

  Concessierechten voor stimuleren productiebeleid

  (...) hebben om speculatie doeleinden. “Er zijn eigenaren van concessierechten die niet tot productie overgaan en een afwachtende houding aannemen om uiteindelijk de verkregen rechten te verhuren of door te verkopen. Deze speculanten denken (...)

 12. sn - 002583

  191 panden hebben schade opgelopen in Nickerie

  (...) voertuigen die beschadigd zijn, zegt de dc dat eigenaren via het Waarborgfonds hun claim kunnen indienen. Joeloemsingh doet een oproep aan eenieder om de panden te verzekeren. Van de 191 panden zijn slechts drie verzekerd. Regering volgt zaak op (...)

 13. dw - 002720

  De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname heeft geconstateerd dat in de

  (...) en worden benadeeld, evenals de rechtmatige eigenaren van de percelen."Deze stukken worden ook nog gelegaliseerd bij de notaris", zegt de inspecteur. Amatmoekrim adviseert kopers goed onderzoek te doen en zich door een advocaat te laten (...)

 14. sn - 003163

  Haalbaarheidsstudie spoorbaan af; voorbereiding begonnen

  (...) lopen. “Wij hebben ook gesprekken gehad met eigenaren die hun medewerking moeten verlenen, zodat terrein vrij gemaakt kan worden om een parkeerterrein te creëren . Ook hebben wij de nutsbedrijven gesproken over de bekabeling. De (...)

 15. dw - 003310

  Ik was laatst bij de Saara

  (...) je hier een nieuwe garderobe aan. Een van de eigenaren begon met mij over het Midden-Oosten conflict en vertelde hoe blij hij was dat de Braziliaanse president Rousseff de Braziliaanse ambassadeur in Israël had teruggeroepen. "Het kan (...)

 16. sr - 003895

  Ondernemer Ewald T. maakt meer slachtoffers

  (...) met Dagblad Suriname aan dat Ewald T. door de eigenaren van het perceel, Wiesweperkas P. en Hansradjie J., was gemachtigd om in rechte namens hen op te treden. Hiervoor betaalden de kopers een voorschot van Euro 25.000 en het resterende bedrag (...)

 17. dw - 003980

  De politie heeft zaterdag een groep personen die illegaal grond aan de

  (...) uit maak als het in een burgeroorlog eindigt. De eigenaren waren het meer dan zat dat ze ondanks meerdere verzoeken daartoe, geen gehoord vonden van de politie en met lede ogen moesten toekijken hoe hun grond werd verdeeld. Toen de pers ter plaatse (...)

 18. sn - 004000

  Politie treedt op tegen wilde occupatie Santodorp

  (...) Humphrey Naarden zegt aan Starnieuws dat eigenaren van de terreinen aangifte hebben gedaan. De politie heeft de mensen al gesommeerd om zich te verwijderen van de plek. Naarden zegt dat het gaat om weilanden waar ook koeien grazen. De (...)

 19. sr - 004012

  Ga zo door!

  (...) onderhouden van irrigaties en dergelijke door eigenaren van percelen in de districten. Helaas is deze strakke vorm van begeleiding gedurende de laatste decennia komen weg te vallen. Een ieder zit te wachten totdat ‘Lantie’ met haar (...)

 20. sn - 004040

  Wilde occupatie ressort Santodorp nog steeds gaande

  (...) het bos ingerend bij het zien van de politie. De eigenaren zijn erg boos dat het probleem maar niet wordt opgelost. Zij zijn ook koeien die op de velden aan het grazen waren, kwijtgeraakt. Assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) zegt aan (...)

 21. sn - 004060

  Wilde occupatie in Santodorp beëindigd

  (...) De mensen zijn van de gronden van de rechtmatige eigenaren verwijderd. Eerder had de politie ook borden verwijderd, maar de groep kwam terug. Een deel hield zich op in de bossen. Om de sommige gronden te kunnen betreden hebben de occupanten (...)

 22. dw - 004068

  Een groep 'wilde occupanten' aan de Nieuwzorgweg in het politieressort Santo dorp

  (...) de gronden naamborden geplaatst.  De gedupeerde eigenaren hebben aangifte gedaan van vernieling. De politie is met de verschillende partijen het gesprek aangegaan, maar heeft nog geen aanhoudingen verricht. Ressortcommandant en inspecteur Sandra (...)

 23. sr - 004102

  Perceeleigenaren Santodorp eisen optreden regering en parlement

  (...) in een woordenwisseling met de gedupeerde perceeleigenarenPerceeleigenaren van het ressort Santodorp hebben gisteren een petitie overhandigd aan waarnemend assembleevoorzitter Ruth Wijdenbosch. De eigenaren zijn niet over te spreken dat hun (...)

 24. sr - 004343

  Occupatie van percelen en gebouwen

  (...) eigendom. Het recht op eigendom heeft voor alle eigenaren een gelijke rechtsgeldige inhoud en verdient gelijke bescherming. Bescherming van rechten en goederen van de burgers moeten daarom gegarandeerd worden door de regering. Informatie heeft ons (...)

 25. sr - 004444

  Verkoop van generatoren sterk toegenomen

  (...) functionaris van Proma Trading weten. Ook andere eigenaren en managers hebben gemerkt dat de verkoop van generatoren de afgelopen dagen sterk is toegenomen. De medewerker van Proma Trading geeft Dagblad Suriname te kennen dat de prijzen hetzelfde (...)


 1. volgende