reset instellingen

 1. sr - 000126

  Boeroe Swing en Fernandes Bottling werken samen

  (...) aan doen dat wij en onze kinderen steeds een gezonde leefstijl eropna houden en steeds gezond blijven. Binnen Fernandes Bottling zal in de toekomst mogelijk ook een bedrijfsscreening komen en gekeken worden naar het gezondheidsgedrag. Dit wordt (...)

 2. sr - 000130

  Jubileumviering Coca Cola 75 jaar in Suriname

  (...) Swing Paramedisch Praktijk. Dit om de actieve en gezonde levensstijl te promoten. Dit jaar worden er in het kader van de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië, ook extra prijzen uitgereikt. Normaal krijgt één winnaar de kans om de (...)

 3. sn - 000211

  Wandel- en trimparcours bij 50ste AVD

  (...) jaar, ja dat is waar' en met de slogan ‘Een gezonde levensstijl is matig zijn voor altijd’. “Er zijn aspecten die de verschillende deelnemers boeien. De AVD is een wandelevenement waarbij gezelligheid en sportiviteit centraal staan. Maar (...)

 4. sn - 000231

  Staatsolie sluit tweede mega-lening

  (...) uit de tweede lening. Aangezien het bedrijf een gezonde financiële positie heeft, was er bij de tweede lening geen staatsgarantie (...)

 5. sr - 000371

  Nickeriaanse gemeenschap wordt bewust gemaakt omtrent het belang van bewegen

  (...) een korte sessie over het belang van gezonde levensstijl in relatie tot voldoende lichaamsbeweging. De informatiesessie werd verzorgd door parlementariër Refano Wongsoredjo. Hij ging in op de gevaren voor de gezondheid. Verder gaf hij (...)

 6. sr - 000785

  Schuld en schaamte in de publieke en semipublieke sector

  (...) of een straf of boete accepteren. Dit leidt tot gezonde relaties tussen mensen. Het schuld- en schaamteapparaat kan tijdelijk zijn uitgeschakeld door een storing. Mijn moeder vertelde mij het volgende verhaal. Er verscheen met enige regelmaat een (...)

 7. sr - 000802

  DNA-lid Asabina: “Geen woord president over investeringsklimaat”

  (...) van het land te garanderen en te voorkomen dat gezonde uitvoering van het zo bejubelde sociaal beleid en de twee gouddeals geen schipbreuk (...)

 8. sr - 000828

  Werking van bevruchting ontdekt

  (...) het zich niet versmelten. Ook werd ontdekt dat gezonde muizen die het Juno missen, geen nakomelingen kunnen krijgen. Het Juno-Izumo1 partnerschap is het eerst ontdekte essentiële eiwit gevonden in een levend organisme wat voor reproductie zorgt. (...)

 9. sn - 001038

  Verloskundigen Diakonessenhuis in de bloemen gezet

  (...) De diëtiste Daan-Sweet belichtte het onderwerp gezonde voeding voor, tijdens en na de zwangerschap; fysiotherapeute Fleurkens legde uit hoe om te gaan met bekkenklachten en verpleegkundige Van Ams ging in op de lichamelijke verzorging van de (...)

 10. sn - 001120

  Girjasing wil Parbo video clip van de televisie

  (...) ter wereld passen deze technieken toe vooreen gezonde leefstijl, wat niet van alcohol kan worden gezegd. Met de boodschap in dit clipje komt het erop neer dat men het nuttigen van alcohol boven een gezonde leefstijl plaatst, schrijft het (...)

 11. sn - 001145

  Aangepaste parkeerplaatsen nog geen uitkomst

  (...) trottoirs vaak moeilijk begaanbaar zijn voor ook gezonde mensen laat staan voor de seniore burger die misschien slecht ter been is of niet goed ziet. Daar waar er een combinatie is van zand en tegels kun je vervelende hoogteverschillen zien en (...)

 12. sr - 001177

  Regering moet autovrije zones creëren voor volksgezondheid

  (...) burgerij wat betreft het eropna houden van een gezonde levensstijl. Dat is besef is groeiende. In welke mate de burgerij in staat is om ook uitvoering te geven aan de gewenste levensstijl waarover er een nu een bewustzijn is, hangt voor een deel (...)

 13. sn - 001229

  VPF: man en vrouw 50/50 verantwoordelijk voor kinderen

  (Aangeboden) Stimuleren van gezonde partnerrelaties, financiële onafhankelijkheid van vrouwen en het plannen van gezinsuitbreiding Het Vrouwen ParlementForum (VPF) is heel blij dat de minister van Justitie & Politie vrouwen stimuleert om uit hun (...)

 14. sn - 001330

  Vrouwen Brokopondo krijgen landbouwtraining

  (...) de dc werd benadrukt dat de beste wijze om aan gezonde voeding te komen, deze zelf moet worden verbouwd. Hiervoor is de nodige kennis vereist en dat kan bijgebracht worden door de professionals op dit gebied. Het ligt in de bedoeling dat vrouwen (...)

 15. sr - 001760

  ‘Diabeten, laat uw voeten onderzoeken’

  (...) gelukkig wel goed behandeld worden’. Een gezonde leefstijl is namelijk de beste preventie voor klachten en late (...)

 16. wk - 001779

  Health Promotion Districten Tour

  (...) van het desbetreffend district, over hoe een gezonde leefstijl op na te (...)

 17. sn - 002095

  Gezondheidsdag Koewarasan: ruim 80% bezoekers is te zwaar

  (...) met overgewicht kampen tips ontvingen voor een gezonde leefwijze. Een groot deel van de aanwezigen heeft enthousiast meegedaan aan de bewegingssessies, maar kon daarna ook genieten van een healthy cook out. De organisatie lag in handen van (...)

 18. dw - 002133

  Voor wie kraak ik eigenlijk tijdens dit WK? Eigenlijk voor niemand

  (...) kraakt voor een buurland. Wereldwijd is er een gezonde animositeit tussen buurlanden, zoals wij dat hebben met Guyana, Argentinië met Brazilië, Nederland met Duitsland/België of Schotland met Engeland. De 'tweedeling' hier tussen kraken voor (...)

 19. sr - 002526

  Synode EBG moet nieuwe praeses kiezen

  (...) kritiek van andere broeders en zusters, een gezonde relatie te onderhouden met de werkarmen van de gemeenten en met leiders van andere denominaties, van wie ook veel te leren is. Pansa heeft zijn negen jaren als praeses als leerrijk ervaren. (...)

 20. sr - 002529

  VHP heeft profielschets voor DNA-, dr- en rr-leden

  (...) ieder kandidaat DNA-, dr- en rr-lid immers met gezonde ambitie, een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst. In de profielschets is enige nadruk gelegd op de intellectuele bagage en specifieke bekwaamheden van de aspirant (...)

 21. sn - 002546

  Para stimuleert met minibeurs gezonde leefstijl

  (...) zondag een minibeurs gehouden om een gezonde eet- en leefgewoonte te bevorderen. De mensen konden gratis prikken om hun suikergehalte vast te stellen en hun bloeddruk meten. Aan de beurs was er ook een wandelloop gekoppeld met de (...)

 22. dw - 002654

  Een van de mooiste wijze lessen die ik kreeg

  (...) politici en andere beleidsbepalers. Door deze gezonde afstand kan ik ze kritisch blijven volgen bij het vervullen van mijn maatschappelijke rol. Natuurlijk is het handig voor de primeurtjes een joviale band te onderhouden met bijvoorbeeld (...)

 23. wk - 003068

  Bijgeschoolde sportleiders in Nickerie

  (...) Veiligheid in Sport (EHBSO*), Awareness, een Gezonde levensstijl, lesvoorbereiding en organisatie. Ook zijn onderwerpen als Betrokkenheid van Ouders en andere actuele praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken. Donatie De Ilonka Elmont Foundation (...)

 24. sn - 003200

  Medische Zending op zoek naar gezondheidsassistenten

  (...) jaar opgeleid worden en alles leren over een gezonde leefstijl. Hierna en tijdens de opleiding, zullen zij ingezet worden voor gezondheidszorg in het binnenland, waar zij ook zullen moeten wonen. De MZ is de enige primaire zorgverlener in het (...)

 25. sn - 003233

  Wereldwijd 1 op 12 mensen besmet met hepatitis

  (...) men weet hoe het staat met hun gezondheid om een gezonde levensstijl op na te (...)


 1. volgende