reset instellingen

 1. sn - 000092

  OFID keurt US$ 26.5 miljoen goed voor gezondheidssector

  (...) Oostenrijk, de financiering van US$ 26.5 miljoen goedgekeurd voor projecten ingediend door Suriname. Het gaat om projecten in de gezondheidssector. Het gaat onder andere om in stand houden van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis (...)

 2. sr - 000301

  Na meer dan 40 jaar debatteren eindelijk goedkeuring conceptwet Minimumuurloon

  (...) “Minimumloon” is gisteren behandeld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Ministers (R.v.M.).Hiermee is dit ontwerp een stap dichterbij om behandeld te worden door de Nationale Assemblee. De ontwerpwet moet nu nog de zegen (...)

 3. sn - 000496

  Miskin: Regering wil basiszaken deze regeertermijn realiseren

  De raad van ministers heeft drie ontwerpwetten goedgekeurd die in samenhang met elkaar zijn gebracht. "Het gaat niet alleen om het minimumloon, maar ook om de pensioenwet 2014 en de nationale basiszorg verzekering", zegt minister Michael Miskin van (...)

 4. sr - 000511

  Overgrote deel recreatieoorden veilig voor dc Para

  (...) belt en vraagt als een recreatieoord is goedgekeurd voordat het wordt bezocht. De eigenaren van de recreatieoorden zijn ingenomen met de ordening vertelt de bestuursopzichter. Om de ordening in goede banen te leiden, is er een taakgroep (...)

 5. wk - 000527

  Sociaal gezicht Suriname verandert radicaal

  (...) voorbereid. Die moeten rond midden dit jaar zijn goedgekeurd door het parlement. Er is dan nog genoeg tijd voor deze regering om over te gaan tot uitvoering. De wetsvoorstellen betreffen een basis zorgverzekering, een pensioen- en een minimumloon (...)

 6. sr - 000531

  Chan Santokhi: ‘Niet duidelijk welke minister belast is met nationaliteitsaangelegenheden’

  (...) Dit moet al opgelost zijn voordat de wet goedgekeurd en afgekondigd wordt. Daarvoor moet een ieder eensgezind in discussie gaan hierover’, zei Santokhi. Santokhi maakt ook gewag van het feit dat de zaken met betrekking tot het (...)

 7. sr - 000738

  Monorath zal tegen begroting Onderwijs en NH stemmen

  (...) klimaatwet en de toerismewet worden behandeld en goedgekeurd in de DNA, hij zijn zegen geeft voor de gehele begroting, omdat de aanname van de wetten ervoor zal zorgen dat men op een nieuwe ‘kompas’ gaat varen. De NS’er geeft verder aan dat (...)

 8. wk - 000866

  Oppositie wantrouwt idee ‘schaduwbegroting’

  (...) schaduwbegroting hoeft namelijk niet te worden goedgekeurd door de regering. Volgens het staatsbeluit (door de president vervaardigde wetgeving,red.), komt er een fonds ‘ter versterking van de constitutionele functie van de regering en de (...)

 9. sn - 001122

  Amafo stoort zich niet aan verontwaardiging Gajadien

  (...) bij de laagste aanbieder en het voorstel is goedgekeurd door de raad van ministers. Gajadien interrumpeerde de minister en legde uit dat het niet gaat om de procedure. Hij benadrukte dat het gaat om hoe omgesprongen wordt met de middelen van (...)

 10. wk - 001196

  Wet verboden financiering wordt strijd tegen de klok

  (...) parlement is inhaalslag begonnen om de wet snel goedgekeurd te krijgen. Sancties hangen al in de lucht. Daar dreigt de Caribbean Financial Action Task Force mee. De regionale anti-witwas waakhond straft elk lidland dat de bedoelde wetgeving niet (...)

 11. wk - 001258

  Suriname ontloopt ‘zwarte lijst’ met wetgeving

  (...) Het parlement heeft ter elfder ure wetgeving goedgekeurd waarmee toezicht wordt ingevoerd op de Surinaamse effectenhandel. Behalve de wet Kapitaalmarkt is ook een wet Internationale Sancties kamerbreed aangenomen. Suriname heeft vanaf 1994 een (...)

 12. sn - 001435

  Soemita: KTPI-gelederen weer gesloten

  (...) in de motie alle handelingen van dit bestuur goedgekeurd. Besloten is, mede op voorstel van Wangsabesari, om ultimo 2016 bestuursverkiezingen te houden. Zo kort voor de algemene verkiezingen is het niet raadzaam om een nieuw partijbestuur te (...)

 13. wk - 001469

  Jaarbegroting Bouterse-Ameerali goedgekeurd

  (...) voor 2014 van de regering Bouterse-Ameerali goedgekeurd. De omvang van de begroting bedraagt ruim zeven miljard Surinaamse dollar (ongeveer anderhalf miljard euro). Het begrotingstekort zit op twee procent. Sommige ministeries kregen meer (...)

 14. sn - 001489

  Bouterse: Regering houdt zich aan sociaal contract met volk

  (...) bleef stil staan bij de onlangs door de regering goedgekeurde ontwerpwetten, de basiszorgverzekering, het pensioenfonds en minimumloon. "Die wetten zijn een historische transformatie in de gemeenschap", meent de president. Het volk zal van deze (...)

 15. sn - 001536

  Somo de slimme vos

  (...) aan het verlenen van quorum om de amnestiewet goedgekeurd te krijgen. Nu heeft hij er spijt van en verklaart dat hij verkeerd heeft gehandeld. Hij komt erg laat tot inkeer. Het is nu niet belangrijk om het te hebben over andere partijen, maar (...)

 16. sr - 001643

  Tabakswet 1 jaar in werking

  (...) Subhas Punwasi heeft de hoogtes van de boetes goedgekeurd en laat erop toezien dat de Tabakswet wordt nageleefd. Daarnaast mogen er ook geen elektronische sigaretten meer geïmporteerd, gedistribueerd en verkocht worden. Opmerkelijk is dat er (...)

 17. sn - 001851

  Suriname en UNDP tekenen REDD-Plus uitvoeringsdocument

  (...) voor de komende dertig maanden US$ 3,8 miljoen goedgekeurd en gereserveerd voor het uitvoeren van het document. Dit bedrag kan worden opgetrokken naar US$ 5 miljoen. Voor de uitvoering van het REDD-Plus project na de eerste fase, kan een totaal (...)

 18. sn - 001869

  Suriname en Guyana bij OIC-vergadering in Saudi-Arabië

  (...) ontwikkeling. Er is een tienjarenplan van de OIC goedgekeurd om de armoedeproblemen aan te pakken, vooral in Sub-Sahara (...)

 19. sn - 002234

  Suriname vaart wel bij hernieuwde IsDB-relatie

  (...) heeft de bank al meer dan US$ 75,8 miljoen goedgekeurd voor twee projecten. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de IsDB is in december 2013 goedgekeurd. “We beschouwen dit document als een eerste stap om de samenwerking tussen Suriname (...)

 20. sn - 002261

  VHP heeft richtlijnen voor transparant financieel beleid

  (...) Partij (VHP) heeft richtlijnen en procedures goedgekeurd voor het financieel beleid met het oog op de komende verkiezingen. Het inkomsten- en uitgavenbeleid moeten controleerbaar en transparant zijn. Er is hierbij rekening gehouden met de wet (...)

 21. wk - 002513

  Somohardjo wil snelle formalisering oppositieblok

  (...) niveau goed te keuren. “In principe is het al goedgekeurd op regionaal niveau. Voorlopig denken we daaraan. In de toekomst zien we wel”, zegt Somohardjo tegenover de Times of Suriname. Wat het parlement betreft, daar is de spoeling dunner. De (...)

 22. wk - 002514

  ‘Strafrecht aanpassen aan snelle technologie’

  (...) Dit komt omdat het nieuwe wetboek nog niet is goedgekeurd door het parlement. Carl Breeveld (Doe) ziet overname van het Amerikaanse besluit niet echt zitten. “Suriname kan niet vanzelfsprekend deze maatregel overnemen, omdat we moeten nagaan (...)

 23. dw - 002658

  Het vakantiebanen-project voor scholieren tussen vijftien en 25 jaar is nog niet

  (...) tussen vijftien en 25 jaar is nog niet goedgekeurd door de Raad van Ministers. Toch is de registratie woensdag afgesloten en was er veel belangstelling. Hoeveel jeugdigen zich voor een vakantiebaan hebben aangemeld bij het (...)

 24. sn - 002855

  SLM chartert toestel voor vervoer gestrande passagiers

  (...) om de Airbus in te zetten. Pas als alle testen goedgekeurd zijn, mag er met het toestel worden gevlogen. Tot diep in de nacht is er nog overleg geweest tussen de SLM en de Franse technici. Het ingehuurde toestel met crew vanuit Nederland komt (...)

 25. sr - 002911

  RvM stelt financiële middelen vrij voor babyvoeding en naschoolse opvang

  (...) (RvM) heeft een bedrag van SRD 6 miljoen goedgekeurd voor de subsidie van babyvoeding. Dagblad Suriname verneemt uit betrouwbare bronnen dat de ministerraad hiernaast ook een bedrag ter beschikking heeft gesteld voor het Project Naschoolse (...)


 1. volgende