reset instellingen

 1. sn - 062939

  Reactie op artikel Mr. dr. A.C. Akkal-Ramautar

  (...) van onbehoorlijk bestuur. Grondinstituut of Grondkamer Mevr. Akkal-Ramautar pleit voor de instelling van een Grondinstituut naar analogie van de in het verleden bestaan hebbende instituten voor het afwikkelen van onbeheerde nalatenschappen. (...)

 2. sn - 063849

  Het nieuwe grondbeleid, boedels en misstanden

  (...) vervullen. De in de huidige wetgeving opgenomen Grondkamer is helaas niet operationeel, maar heeft naar mijn mening een enge rol. Deze rol dient m.i. verder uitgebreid te worden met o.a. de taken door mij in mijn proefschrift gesuggereerd. (...)

 3. sn - 066328

  De boedelproblematiek, allodiaal eigendom en grondhuur

  (...) van mr. Kraan op de, overigens niet ingevoerde, Grondkamer. Als ik mr. Kraan goed begrijp (en ik denk dat ik dat doe) dan is hij de mening toegedaan dat er van een depolitisering van het gronduitgiftebeleid geen sprake kan zijn zolang de uitgifte (...)

 4. sr - 096209

  Terugkeer domeingrond in overheidsboezem niet alleen na verloop van tijd waarvoor het uitgegeven is (...)

  (...) kan belanghebbende in beroep gaan bij de Grondkamer. Deze wettelijk geboden beroepsinstantie is helaas tot heden niet ingesteld, ondanks het feit dat de wettelijke regels ter zake de instelling van de Grondkamer reeds aanwezig zijn. Mr. dr. (...)

 5. sr - 096296

  Terugkeer van domeingrond in overheidsboezem niet alleen na verloop van de tijd waarvoor het (...)

  (...) Grond- en Bosbeheer in beroep te gaan bij de Grondkamer. Enigszins is het betreurenswaardig dat vanaf 1982 tot heden deze Grondkamer niet is ingesteld, terwijl anderzijds wordt opgemerkt dat de regering wel openstaat voor de instelling van de (...)

 6. sn - 096969

  Rekenkamerverslag 2018 vernietigend over grondbeleid

  (...) Uitgifte Domeingrond van 1982, het Decreet Grondkamer van 1982 en het Decreet Beginselen Grondbeleid van 1983. De Kamer heeft op grond van haar taken van maart 2018 tot en met augustus 2018 twee pilot rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. De (...)

 7. sn - 096980

  Transparantie uitgifteproces domeingrond verhogen

  (...) De Rekenkamer adviseert het ministerie ook om de Grondkamer te operationaliseren en om staatsbesluiten te maken om criteria voor spoedgevallen en concurrente aanvragen vast te stellen. Het ministerie doet er ook goed aan de achterstanden in de (...)

 8. sn - 107948

  Doel Decreet Rechtstoestand gerealiseerd? 

  (...) Zo is de in bedoelde wetgeving ingestelde Grondkamer nooit operationeel gemaakt. Dit instituut was juist bedoeld om corrigerend op te treden m.b.t. handelen of nalaten van de grondautoriteiten. In diverse wetsproducten is bepaald dat van (...)

 9. sn - 127501

  VMSS: Openbaarheid noodzakelijk bij gronduitgiftebeleid

  (...) toegankelijk moet zijn voor alle burgers;- de Grondkamer operationaliseren om staatsbesluiten te initiëren om duidelijke criteria vast te stellen voor spoedgevallen;- werkgroep installeren met als taak de achterstanden in grondaanvragen te (...)

 10. sn - 159476

  HVB: Eerst evaluatie conversie en visie grondbeleid

  (...) van de daarbij behorende instituten zoals de Grondkamer en het Taxatie Instituut heeft nu prioriteit. Gelet op het groot belang hiervan voor zowel de overheid als de burger, is de partij derhalve van oordeel dat deze discussie een breder (...)

 11. sn - 180091

  Expiratie recht van grondhuur

  (...) wanneer en voor zover niet door de Minister, de Grondkamer gehoord, terugkeer van de grond tot het vrije Staatsdomein nodig wordt geacht, door verlenging van de duur van het recht met ten hoogste een gelijke termijn als waarvoor het oorspronkelijk (...)

 12. sn - 183992

  De Grondkamer als oplossing voor perikelen grondbeleid

  (...) Anticorruptiewet.Is het nu geen noodzaak om de Grondkamer te operationaliseren die bevordering van richtig gebruik van de grond kan bewerkstelligen?In 1981, bijkans 41 jaar terug, is het grondbeleid bij de Landhervormingsdecreten drastisch (...)

 13. sn - 184021

  Column: Politieke Borrelpraat no. 721

  (...) gaan werken aan het ten uitvoer brengen van de Grondkamer, die sinds 1982 bij wet is ingevoerd, maar sindsdien nooit ten uitvoer is gebracht.”“Tuurlijk niet, want dan was het sinds toen veel moeilijker geweest om met overheidsgrond te (...)

 14. sn - 184865

  Reactie: Grondkamer als oplossing voor perikelen grondbeleid

  (...) zegt ze dat het naar haar mening tijd is om de Grondkamer te operationaliseren. Ik vind dat ze de indruk wekt dat als de in haar artikel genoemde Grondkamer operationeel was, er kon zijn voorkomen dat de percelen te Sabaku Village werden (...)

 15. sn - 186370

  VMSS doet tijdens onderhoud met regering voorstellen

  (...) toegankelijk moet zijn voor alle burgers;- de Grondkamer operationeel stellen om staatsbesluiten te helpen initiëren om duidelijke criteria vast te stellen voor spoedgevallen;- werkgroep installeren met als taak de achterstanden in (...)