reset instellingen

 1. sn - 000048

  VS en EU treffen sancties tegen Rusland

  (...) VS vinden dat het referendum in strijd is met de grondwet van Oekraïne. Een overweldigende meerderheid (96.7%) heeft zich voor de afscheiding van de Krim van Oekraïne uitgesproken in een referendum. Met Oekraïne-crisis is de spanning tussen Oost (...)

 2. sn - 000074

  Open brief aan alle politieke partijen

  (...) multi etnisch-culturele samenleving. Het in de grondwet van 1987 ingevoerde hybride stelsel, dat als mengeling van het presidentiële en het parlementaire stelsel (Westminster model) getypeerd kan worden, is voor wat mij betreft reeds bij de (...)

 3. sr - 000087

  Open brief aan alle politieke partijen

  (...) en -culturele samenleving. Het in de grondwet van 1987 ingevoerde hybride stelsel, dat als mengeling van het presidentiële stelsel en het parlementaire stelsel (Westminster model) getypeerd kan worden, is voor wat mij betreft reeds bij (...)

 4. wk - 000290

  Franse achtervolging op Surinaamse bodem illusie

  (...) Brunswijk is en blijft vurig tegen, ook omdat de grondwet geschonden zou worden. Volgens Santokhi is niet bepaald slim om het verdrag niet te bekrachtigen. Suriname heeft bovendien de mogelijkheid aan te geven wat niet lekker zit. “Als men (...)

 5. sr - 000298

  ‘Een verkapte vorm van dictatuur in het land’

  (...) of tegen het besluit is van de regering.’ De grondwet geeft elke burger en of organisatie het recht om zich te bundelen. Wijziging van de wet op politieke partijen om te verbieden in combinatieverband de verkiezingen in te gaan, betekent een (...)

 6. sr - 000331

  Online poll Edunet resulteert in Bouterse als grote overwinnaar

  (...) Daarvoor is natuurlijk wijziging van onze Grondwet en de Kieswet nodig. Een vraagstuk dat menigeen onmaatschappelijk vindt, vooral omdat de verkiezingen al het komend jaar worden gehouden. ‘In ieder geval stemt dit aantal tot nadenken en (...)

 7. sn - 000336

  Assembleeleden militaire periode willen voorzieningen

  (...) is geweest dat de basis heeft gelegd voor de grondwet en andere wetsproducten voor terugkeer naar de democratie. Aan de minister werd duidelijk gevraagd de situatie van de gewezen leden van dit orgaan te verbeteren. Moestadja gaf aan het eens (...)

 8. sn - 000383

  PVP huldigt de introductie van het Minimumloon

  (...) voor vrouwen en mannen met zich mee. In elke grondwet van een democratische rechtsstaat wordt het mens-zijn centraal gesteld, met andere woorden elke redenering en economische constructie moet daarvan uitgaan, en niet omgekeerd. De vraag kan (...)

 9. sr - 000432

  Anand Ramdjielal: ‘VHP brengt gemeenschap onnodig in beroering’

  (...) het gemis van een memorie van toelichting op de Grondwet van 1987 of de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers, die de democratie naar zijn mening om zeep helpt. ‘Deze wet is niet alleen een papieren tijger, een dode mus, maar druist ook in (...)

 10. sn - 000669

  Venezuela weigert amnestie gevangen protestleiders

  (...) dat beide partijen waren overeengekomen om de grondwet te respecteren en elk gebruik van geweld veroordelen. Er is overeengekomen dat een waarheidscommissie de beschuldigingen van buitensporig gebruik van geweld door zowel de veiligheidstroepen (...)

 11. sr - 000692

  DNA hoort Adek-studenten over Constitutioneel Hof

  (...) Hof, zoals dat wordt omschreven in de Grondwet van 1987. De parlementaire commissie, die belast is met de voorbereiding van het wetsontwerp, heeft enkele studentenvertegenwoordigers van de Anton de Kom Universiteit gehoord. De commissie (...)

 12. sr - 000756

  Dhiradj Soekhai: ‘Er moeten koppen rollen bij de STVS!’

  (...) is de vrijheid van geloofsovertuiging via de grondwet geregeld en heeft niemand het recht om anderen te beletten die vrijheid te beleven. Ik heb een heleboel vrienden die Christen zijn en gelooft u mij, ze walgen van die videoclip. Dit hoort (...)

 13. sr - 000827

  Laten we het enige wat ons bindt niet laten ontbinden

  (...) niet wanneer een klassiek grondrecht in onze grondwet verankerd, wordt vertrapt, worden er geen gevolgen aan verbonden. Religieuze organisaties beginnen op politieke partijen te lijken. Een groot deel van onze gemeenschap wordt tot op het bot (...)

 14. sr - 000941

  Inspraak volgende fase ontwikkeling werkers

  (...) energie, kleding en communicatie dekken. Onze grondwet stelt dat arbeid een belangrijke bron van welvaart is. Bij het tot stand brengen van een minimumloon is het daarom correct om niet uit te gaan van armoede, maar van welvaart. Onze grondwet (...)

 15. sn - 000972

  Rechterlijke macht moet een eigen budget krijgen

  (...) te verlenen.”, zegt Monorath. In de grondwet is opgenomen dat eenieder zich bij de rechter kan laten bijstaan. Wanneer dat niet uit eigen middelen betaald kan worden, voorziet de staat daarin. Monorath pleit voor een verhoging naar SRD (...)

 16. sr - 001027

  Cheung pleit voor gelijke rechten en behandeling LGBT

  (...) Cheungs standpunt en zei dat het in de grondwet verankerd is dat men geen enkel persoon mag discrimineren op basis van ras, geloof en seksuele geaardheid. In tegenstelling tot Cheung heeft BEP-parlementariër Ronny Asabina tijdens de (...)

 17. sn - 001160

  Somohardjo: Bundeling goed voor 650 regionale zetels

  (...) “De president van Suriname is volgens de grondwet machtig. Hij is voorzitter van de Veiligheidsraad, de Staatsraad, regeringsleider, opperbevelhebber en staatshoofd. Wanneer we praten over de verkiezingen, dan gaat het niet om mensen (...)

 18. sr - 001171

  Cultuur en koelie

  (...) Dus ook de Hindoestanen uit India. Onze grondwet biedt voldoende garanties voor elke cutluur-, religie en taaluitoefening. Het ernstige voorval onlangs, waarbij de vereniging Sanatan Dharm met name via de staatstelevisie het voor de (...)

 19. sr - 001293

  “Geen enkele partij is in staat alleen de coalitie te vormen”

  (...) macht, de regering. Volgens de huidige grondwet is het niet meer nodig om op de volgende verkiezing te wachten. Men heeft alleen tweederde meerderheid voor nodig in het parlement. Het lijkt erop dat politici niet de durf hebben om de (...)

 20. sr - 001344

  Iets klopt niet bij onze rechterlijke macht?

  (...) van fundamentele rechten en vrijheden. De grondwet bepaalt ook dat de kennisneming van de berechting omtrent alle rechtsgeschillen in beginsel is opgedragen aan de rechterlijke macht. Een rechtsstaat is een Staat waarvan de macht gereguleerd (...)

 21. sn - 001433

  Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 201

  (...) Partij Kombinatie?” “Met leemofo-Henckie: grondwet of geen grondwet..., la we gaan plunderen.” “Het VHP-blok?” “Helemaal fraai! Lees in je encyclopedie van Suriname onder ‘Politieke Ontwikkelingen’ wat voor poespas men al die (...)

 22. sn - 001558

  Rechtsstaat vs machtsstaat

  (...) ‘rechtsstaat’ zou zijn! In artikel 1 van de Grondwet (1987) is immers expliciet aangegeven: “ de Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele (...)

 23. sr - 001579

  Diana Pokie : “Ik ben geen lid van de Abop, hield me aan dresscode”

  (...) lid zijn van een ander partij dan de BEP. De grondwet geeft aan dat een parlementariër voor vijf jaar wordt gekozen.’ Pokie zegt samen met Waldie Ajaiso te zijn uitgenodigd als coalitiepartner in de A Combinatie. ‘Ik was in een geelzwarte (...)

 24. sr - 001583

  Loon naar verdiensten

  (...) een wezenlijke grondgedachte geweest. Onze grondwet stelt in artikel 28 duidelijk dat alle werknemers gerechtigd zijn tot beloning voor hun werk naar gelang van hoeveelheid, aard, kwaliteit en ervaring, op basis van het beginsel van gelijk (...)

 25. sr - 001585

  Open sky Suriname en USA moet strekken tot wederzijds voordeel

  (...) zo dat internationale overeenkomsten volgens de grondwet uitdrukkelijk moeten worden goedgekeurd, een proces dat een belangrijk onderdeel is bij het ratificatieproces. In 2013 zou de VS nog wat te maken hebben met 109 landen op het gebied van (...)


 1. volgende