reset instellingen

 1. sr - 000531

  Chan Santokhi: ‘Niet duidelijk welke minister belast is met nationaliteitsaangelegenheden’

  (...) tot het wijzigen van de Wet Surinamerschap en Ingezetenschap van 24 november 1975 is het volgens VHP-parlementariër Chandrikapersad Santokhi niet duidelijk welke minister belast is met nationaliteitsaangelegenheden. De ontwerpwet van de (...)

 2. wk - 002668

  Wet op Surinaamse nationaliteit aangepast

  (...) 11 jul – De wet op de nationaliteit en het ingezetenschap is gewijzigd.Het parlement stemde kamerbreed voor een modernere en efficiëntere afhandeling van onder meer verblijfsvergunningen. Door achterhaalde bureaucratische regels in de wet (...)

 3. dw - 002689

  Met 33 stemmen is donderdag de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap aangepast

  (...) stemmen is donderdag de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap aangepast. Onder meer zijn er bepalingen die verband houden met de wet Personen van Surinaamse Afkomst in opgenomen en is de genderongelijkheid verdwenen. Het initiatief voor de (...)

 4. sn - 002693

  Koffiekamer DNA kampt met wateroverlast

  (...) De vergadering van De Nationale Assemblee over ingezetenschap was geschorst toen de wateroverlast begon. Door de wateroverlast zijn enkele locaties zoals de conferentiekamer en het toilet niet toegankelijk. Personeel van De Nationale Assemblee is (...)

 5. sn - 002782

  SVB wil met dubbele nationaliteit op WK 2018

  (...) een wetswijzing in de Wet op nationaliteit en ingezetenschap voorgesteld. De Surinaamse nationaliteit kan ook om redenen van staatsbelang worden verleend of van rechtswege kan worden verkregen. "Suriname heeft gezien het groot aantal (...)

 6. dw - 008674

  Vijftien personen van Surinaamse afkomst hebben vrijdag als eerste een bewijs van

  (...) afkomst hebben vrijdag als eerste een bewijs van ingezetenschap ontvangen. De kaart voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) werd door verschillende regeringsfunctionarissen aan de burgers overhandigd. Deze personen mogen zich nu formeel (...)

 7. wk - 008677

  Eerste vijftien PSA nu Surinaams ingezetene

  (...) tot de eersten die in aanmerking komen voor ingezetenschap in Suriname. “Het zijn onze eerste PSA-ingezetenen”, zegt minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken, Biza. Hij behoorde tot de regeringsfunctionarissen die de kaart voor (...)

 8. wk - 010026

  Boeken voor minister Binnenlandse Zaken

  (...) 25 november 1975 de Wet de Nationaliteit en het Ingezetenschap werd geboren. Het ontbreken van een toelichting levert een goede voedingsbron voor verschillen van interpretaties. Het boek ‘ Voortschrijdend inzicht of gewoon een andere (...)

 9. sn - 015463

  Recensie: Uitgifte van domeingrond in Suriname

  (...) de eisen van Surinaamse nationaliteit en ingezetenschap in ons land niet meer gelden. Dit omdat het desbetreffende artikel in de Agrarische Wet vervallen verklaard is en de wetgever verzuimd heeft een alternatieve regeling op te nemen. (...)

 10. sn - 029045

  Arrest (Uitspraak) Hoge Raad inzake dubbele nationaliteit

  (...) De Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap stelt dat een verzoek tot naturalisatie wordt afgewezen als een verzoeker die de vreemde nationaliteit bezit niet alles gedaan heeft om die nationaliteit te verliezen, dan wel niet (...)

 11. sr - 029098

  Betekenis begrip ‘land van die andere nationaliteit’

  (...) De Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap stelt dat een verzoek tot naturalisatie wordt afgewezen als een verzoeker die de vreemde nationaliteit bezit niet alles gedaan heeft om die nationaliteit te verliezen, dan wel niet (...)

 12. sr - 029418

  VN-Mensenrechtenrapport: ‘Amnestiewet terugroepen en verantwoordelijken bestraffen’

  (...) en aanvullingen in de Wet Nationaliteit en Ingezetenschap en de Personeelswet blijken niet voldoende te zijn om de discriminatie van de vrouw volledig weg te bannen. Suriname wordt aanbevolen maatregelen te treffen om de gender-based (...)

 13. sn - 029653

  Dubbele nationaliteit in vereenvoudigde vorm

  (...) ‘de Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap’. In Nederland heeft men de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) die bepaalt wie Nederlanders zijn. Daarnaast is op 25 november 1975 tussen Suriname en Nederland een (...)

 14. sr - 029706

  Dubbele nationaliteit (Dubnat) in vereenvoudigde vorm

  (...) ‘de Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap’. In Nederland heeft men de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) die bepaalt wie Nederlanders zijn. Daarnaast is op 25 november 1975 tussen Suriname en Nederland een (...)

 15. we - 040578

  Vrij personenverkeer kan gevaarlijk zijn zegt europese commissie

  (...) de identiteit van Turken aannemen, of het Turkse ingezetenschap door fraude kunnen verkrijgen, staat in het rapport. Het rapport benadrukt dat hierdoor niet alleen gewone migranten worden aangetrokken, maar mogelijk ook criminelen of (...)

 16. sn - 041673

  Suriname uit wereld cricket toernooi gezet

  (...) vraagtekens geplaatst bij documenten over de ingezetenschap van sommige spelers. De plaats van Suriname in het toernooi wordt nu ingenomen door Vanuatu, dat in de halve finale van het WCL Division 6 in 2015 had verloren. Vorig jaar juli was (...)

 17. dw - 044722

  Vooral nu

  (...) namelijk van toeristenvisum naar duurzaam ingezetenschap voor hoger kader. "Na de PSA internationaal, kan Suriname de 'blauwe kaart' voor Caricom en Unasur introduceren." Europa kent ook de blauwe kaart die aan hoger kader uit het buitenland (...)

 18. sn - 074399

  Jaguar op het Menu (deel 4)

  (...) burgers om “de gebruiken in het land van ingezetenschap te respecteren en bij te dragen aan de vriendschappelijke banden en samenwerking tussen China en Suriname”. Elke negatieve betrokkenheid van een Chinese burger kan die relatie (...)

 19. sr - 076562

  535 genaturaliseerden ontvangen certificaat van Surinamerschap

  (...) verkregen volgens de Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap middels behandeling in De Nationale Assemblee (DNA)”, gaf de waarnemend directeur te kennen. De genaturaliseerden beschikken thans over documenten, zoals het certificaat, het (...)

 20. we - 088915

  Karta-Bink hekelt terzijdelegging inburgeringsplicht

  (...) 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het ingezetenschap na te leven. Karta-Bink merkte op dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich eerder focust op de nieuwe ID-kaarten die de staat euro 90 miljoen kosten in plaats van op het maken (...)

 21. dw - 094977

  COLUMN: Voordeel van de twijfel

  (...) Omdat ze krachtens de wet op Nationaliteit en Ingezetenschap de bevoegdheid hadden om dat in "staatsbelang" te doen. Zo staat het ook met zoveel woorden in de voornoemde wet. Een volkomen legitieme handeling dus. President Bouterse heeft (...)

 22. sr - 095045

  Open brief aan DNA: Het constitutioneel kiesrecht in Suriname naar gender en naar algemeenheid

  (...) als primaire vereisten opgenomen; (1) het ingezetenschap en de nationaliteit, (2) alsmede een minimumleeftijd. Verder zijn als secundaire vereisten opgenomen; (3) het bezit van alle burgerlijke rechten en 4) het niet uitgesloten zijn van het (...)

 23. dw - 095056

  INGEZONDEN: Het constitutioneel kiesrecht in Suriname

  (...) als primaire vereisten opgenomen; (i) het ingezetenschap en de nationaliteit, (ii) alsmede een minimumleeftijd. Verder zijn als secundaire vereisten opgenomen; (iii) het bezit van alle burgerlijke rechten en (iv) het niet uitgesloten zijn (...)

 24. sn - 096162

  De Surinaamse Advocatenwet van 2004

  (...) de Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap staat op geen enkele wijze een dubbele nationaliteit toe. Zodoende kunnen Nederlandse voetballers van Surinaamse origine niet uitkomen voor Suriname. Uiteraard zal in een steeds meer (...)

 25. sn - 096207

  Reactie op 'De Surinaamse Advocatenwet van 2004'

  (...) De Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap verbiedt ook de dubbele nationaliteit niet. Ook deze stellingen van de scribent zijn dus volkomen onjuist. 5. Dat Nederlandse voetballers van Surinaamse origine niet kunnen uitkomen (...)


 1. volgende