reset instellingen

 1. sn - 000077

  Ecologische barrière tegen zeespiegelstijging

  De klimaatverandering is een mondiaal probleem dat iedereen wel ergens raakt. Maar velen hebben er geen idee van wat er nu exact zou gebeuren als ons klimaat verder blijft opwarmen. Voor Hein Raghoebar van de Geografen Vereniging in Suriname de (...)

 2. sn - 001628

  Suriname: NAM moet MDG's opnieuw onderzoeken

  (...) zijn oproep. Suriname is kwetsbaar voor klimaatverandering en is een van de meest beboste landen in de wereld. “ Het is daarom van het grootste beland dat de ontwikkelde landen het voortouw nemen in de aanpak van de gevolgen van de (...)

 3. sn - 001684

  Bewustwording duurzaam gebruik maken milieu

  (...) liggen aan de jonge kustvlakte waardoor klimaatverandering zeker ook invloed zal hebben op de landbouw. Langdurige periodes van droogte zullen heel nadelig zijn voor de verschillende soorten landbouwgewassen. Door de hoge temperaturen (...)

 4. sn - 005263

  Brazilië bouwt gigantische uitkijktoren Amazonewoud

  (...) de bouw van een gigantische uitkijktoren om de klimaatverandering te monitoren. De Amazon Tall Tower Observatory zal naar verwachting 325 meter hoog zijn. Het instrumentarium zal gegevens over broeikasgassen, stofdeeltjes en over het weer in (...)

 5. sn - 005551

  Brazilië weigert nieuw ontbossingsakkoord te tekenen

  (...) een belangrijke natuurlijke verdediging tegen klimaatverandering door zijn capaciteit grote hoeveelheden kooldioxide te absorberen. De ondertekenaars van het nieuw initiatief hebben ook beloofd om meer dan 2,6 miljoen vierkante kilometer bos te (...)

 6. sn - 005679

  Simons wil effectief handelen bij klimaatverandering

  (...) in Santiago, Chili, gewezen op de gevolgen van klimaatverandering, die nu al ervaren wordt. Snel en effectief handelen is volgens haar noodzakelijk. Simons heeft in de hoedanigheid van voorzitter van de Group of Women Parliamentarians het woord (...)

 7. sn - 005852

  Verwoesting mangrovebossen leidt tot miljarden schade

  (...) dollar. Mangroves worden ook bedreigd door de klimaatverandering, die een verlies van nog eens 10 tot 15 procent van de mangrovebossen kan veroorzaken tegen 2100. Mangrovebossen komen voor in 123 landen en beslaan 152.000 vierkante kilometer. (...)

 8. sn - 006447

  AdeKUS wil meer aandacht voor 'Voedselzekerheid'

  (...) boven het draagvermogen van de aarde, door klimaatverandering en door de stijging van de (...)

 9. sn - 007208

  EU steunt Caribische rampenbestrijding

  (...) gemaakt worden tegen natuurrampen en de klimaatverandering en de verschijnselen van klimaatschommelingen.De EU heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Caribische Catastrophe Risk Insurance Facility, die (...)

 10. sn - 009038

  Suriname wil gevolgen klimaatverandering beperken

  Suriname is bereid de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken door wettelijk het percentage van bossen en wetlands te vergroten. Verder zal het land het duurzaam beheer van zijn bossen verbeteren met inbegrip van zijn wetlands (...)

 11. dw - 009119

  We leven in een sprookjesland

  (...) onderwijs, de gezondheidssector, landbouw en klimaatverandering (het tegengaan daarvan of het aanpassen ervan, bedoelt men, denk ik). Ook de Plattelands Bewoners Partij is gewekt, en zal aan de verkiezingen meedoen, las ik op DWT-online. Vijf (...)

 12. sn - 009194

  Nog geen doorbraak in klimaatonderhandelingen Peru

  (...) VN-akkoord te bereiken voor de bestrijding van klimaatverandering, hebben geleid tot een ongeplande dertiende dag. Er wordt verwoed geprobeerd de kloof tussen rijke en arme landen te overbruggen. De gesprekken in Lima zouden volgens planning (...)

 13. we - 009366

  De discussies en dialoog tussen enerzijds uitvoerders, besturen, instituten en anderzijds de (...)

  (...) over REDD+ en gerelateerde thema’s zoals klimaatverandering en om hun in staat te stellen om te participeren in REDD+ activiteiten en discussies. Dit kan op aanvraag van gemeenschappen of individuen, maar ook via de zogenoemde REDD+ (...)

 14. sn - 009490

  Suriname krijgt eerste CPS in dertig jaar

  (...) komt dat het land zeer kwetsbaar is voor klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. “Hoewel Suriname tussen 2000 en 2012 een gemiddelde groei van 4,4 procent wist te noteren, heerst er nog wijdverbreide armoede – met name vooral (...)

 15. sn - 010146

  Bouterse: 2015 in vele opzichten jaar van de waarheid

  (...) van de waarheid wat betreft ons milieu. Mondiale klimaatverandering heeft, zoals U bekend, een gevolg voor in het bijzonder tien kwetsbare landen in de wereld. Suriname, met een laaggelegen kustlijn, is een van deze tien landen. Door stijging van (...)

 16. we - 011073

  Vhp denkt op jaardag na over toekomst agrarische sector

  (...) dat ze het natuurlijke landschap behouden, de klimaatverandering helpen aanpakken en zorgen voor diversiteit in de (...)

 17. we - 011516

  Tijd doomsday clock vooruit gezet

  (...) die de lange wijzer kunnen beïnvloeden zijn klimaatverandering en toegenomen zorgen over kernwapens. Dit is de twintigste keer dat de klok verzet wordt sinds juni 1947. De klok begon op 23.53 uur. Atoomproeven The Bulletin of Atomics (...)

 18. dw - 013519

  Het hoofd van het klimaatpanel van de Verenigde Naties is dinsdag opgestapt

  (...) Ki-moon.  Het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering (IPCC) behoeft 'krachtig leiderschap en volledige toewijding en aandacht (...) die ik onder de huidige omstandigheden misschien niet kan bieden'. Pachauri trad niet in detail, maar (...)

 19. sn - 013856

  Capaciteitsversterking voor inheemse groepen

  (...) eco-systeemdiensten en de effecten van klimaatverandering daarop. “We denken dat met een langdurig project in Suriname, we over een langere termijn zeer goede data kunnen verkrijgen en daardoor ook goede beheersplannen kunnen (...)

 20. sn - 015127

  Klimaatverandering grootste vijand China

  (...) grootste gezondheidsrisico in China. (Foto: AFP) Klimaatverandering kan een "enorme impact" hebben op China. Vermindering van gewasopbrengsten en nadelige gevolgen voor het milieu, waarschuwt een gerenommeerde weerwetenschapper van het land in een (...)

 21. sn - 016014

  Duizenden zeeleeuwen op Amerikaanse stranden

  (...) zoektocht naar voedsel. (Beeld: Al Jazeera) De klimaatverandering blijft haar tol eisen. Op de Californische kusten zijn recordaantal zeezoogdieren gestrand als gevolg van de opwarming van de temperaturen van de oceaan. Meer dan 2.250 (...)

 22. sn - 016327

  Bouterse door drukke agenda niet naar Caricom en OAS

  (...) de Caribische leiders. Het energievraagstuk en klimaatverandering waren twee belangrijke onderwerpen tijdens de summit. Deze 'Summit of the Amerika's' is bijzonder belangrijk. Het gaat om de laatste bijeenkomst die geleid wordt door de (...)

 23. we - 019934

  Duizenden konijnenbotten geven inzicht in klimaatverandering

  Klimaatverandering heeft invloed op de voortplantingspatronen van konijnen en hazen. Dit beweren onderzoekers van de universiteit van Utah, die 3.463 botten van haasachtigen bestudeerden. Dit meldt Phys.org. De dierenresten zijn afkomstig van een (...)

 24. we - 020098

  Gezonde oceaan gezonde planeet

  (...) in onze lucht, dus wanneer wij door vervuiling, klimaatverandering en andere negatieve menselijke handelingen de oceaan dusdanig hebben veranderd dat die daartoe niet meer in staat zal zijn, wordt onze planeet snel onbewoonbaar voor levende (...)

 25. we - 020191

  Een oranje zee

  (...) rotten wat nadelig is voor strandbezoekers. Klimaatverandering Waarom de Sargassum aanspoelt is niet duidelijk maar wat wel opvalt is dat het de laatste jaren steeds vaker gebeurt. Onderzoekers zien verband met temperatuurverandering van het (...)


 1. volgende