reset instellingen

 1. sr - 000022

  Standaardisering van het Sranantongo

  (...) afwikkelen. De alom gerespecteerde dr. Kwasi Koorndijk werd geïnterviewdover zijn benadering van het authentieke Sranantongo. Hijbenadrukte dat de eigen keuzes van de bevolking de doorslag gevenin welke richting het Sranan zich ontwikkelt. (...)

 2. sn - 001546

  Minov beëdigt eerste vertrouwensinspecteur

  (...) Waarnemend hoofd van de afdeling Inspectie, John Koorndijk, benadrukt het geheimhoudingsaspect van de werkzaamheden van de functionarissen. Volgens hem dienen de inspecteurs het werk naar eer en geweten te doen en moeten ze beroepsgeheim hoog in (...)

 3. sn - 001570

  Weg bij Cottica brug vertoont diepe verzakkingen

  (...) een bodemonderzoek worden gepleegd, deelt Guido Koorndijk van Firm Engineering mee. Hij zegt samen met MNO Vervat verbaasd te zijn dat er scheuringen zijn ontstaan. ''Er is een duidelijk probleem met de weg. We hebben over een strekking van 50 (...)

 4. dw - 002289

  “Als meneer Malhoe beweert dat hij de NDP-coördinator is in Saramacca

  (...) van de partij.” Woorden van voorzitter Clifton Koorndijk van de NDP-Saramacca die reageert op de uitspraken van Robby Malhoe.  Die  gaf vrijdag tijdens zijn toespraak aan dat hij de NDP-coördinator is in Saramacca. Hij was een van de (...)

 5. sn - 002611

  NDP'er Moesafierhoesein wil eenmansfractie vormen

  (...) door Sital en hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk van Saramacca is unaniem akkoord gegaan op 6 juli dat Moesafierhoesein een zelfstandige eenmansfractie vormt in De Nationale Assemblee. Hij zal zijn assembleeactiviteiten in nauw overleg (...)

 6. sn - 002692

  Bouterse belooft NDP-dispuut Saramacca snel op te lossen

  (...) speelt al geruime tijd. Hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk van NDP-Saramacca en politiek leider Badresein Sital vinden dat de enige NDP-parlementariër uit het district, Frits Moesafierhoesein een eenmansfractie moet vormen. Moesafierhoesein die (...)

 7. dw - 002786

  De NDP-toppers Badresein Sital en Clifton Koorndijk gaan er niet vanuit dat ze

  (...) - De NDP-toppers Badresein Sital en Clifton Koorndijk gaan er niet vanuit dat ze geroyeerd zullen worden uit de NDP. Het duo had het vorige week een persbericht de deur doen uitgaan waarin stond dat parlementariër Frits Moesafierhoesein uit (...)

 8. sn - 003366

  Jules Wijdenbosch politiek coördinator NDP Saramacca

  (...) met Robby Malhoe, Badresein Sital en Clifton Koorndijk. Besloten is om de eenheid in het district te herstellen. Wijdenbosch beloofde om binnen twee maanden de NDP-afdeling Saramacca weer op rails te hebben. De structuren van de partij in (...)

 9. dw - 004257

  104 best geslaagden van zesde klassen van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) zijn

  (...) van de Rotary Club Paramaribo Residence, Guido Koorndijk, sprak de leerlingen toe. Hij drukte hen op het hart zich op dezelfde wijze te blijven inzetten op school. "Piloot, president, minister of directeur worden. Het is allemaal mogelijk. Hoe (...)

 10. sn - 005470

  Emile Wijntuin herdenkt zijn negentigste geboortedag

  (...) Dit naar aanleiding van de roemruchte affaire Koorndijk. Wat er ook over Emile Wijntuin gezegd mag worden, zijn eerlijkheid en trouw staan boven elke twijfel verheven. En het zijn vooral deze twee eigenschappen die maken dat hij een waardig (...)

 11. sr - 006138

  Ruzie binnen NDP Saramacca dreigt opnieuw te escaleren

  (...) van voorzitter en hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk. Volgens informatie zou Koorndijk te weinig communiceren met de structuren en de toppers van het district. Zo is afgelopen zaterdag ook gebleken bij een vergadering van subafdelingsleden (...)

 12. dw - 006581

  Doordat de kleilaag van het vijftig meter lange weggedeelte dichtbij de

  (...) van de kleilaag", zegt directeur Guido Koorndijk in gesprek met de Ware Tijd. De kleilaag ligt op een diepte van ongeveer vijftien meter en dat maakt de aanpak van het probleem niet simpel. Koorndijk zegt dat een van de opties om (...)

 13. sr - 006625

  Clifton Koorndijk: “Neks no fout in Saramacca!”

  (...) Partij (NDP) in het district Saramacca, Clifton Koorndijk. Dagblad Suriname heeft eerder melding gemaakt dat het probleem binnen de paarse partij in het district opnieuw dreigt te escaleren. Verschillende partijleden in het district gaven aan dat (...)

 14. dw - 006644

  Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani van Coronie wil voorlopig niet

  (...) van de NDP'ers  Badrisein Sital en Clifton Koorndijk. De kampen ruziën met elkaar over de politieke coördinatie van het (...)

 15. sr - 007192

  Malhoe, Koorndijk en Vishnudath NDP-kandidaten in Saramacca

  (...) kandidaten Parveen Hassenmohamed-Malhoe, Clifton Koorndijk en Arti Vishnudath. ‘NDP gaat voor drie zetels in Saramacca.’ Dit streven van de paarse partij in het district Saramacca is meer dan overduidelijk, stelt Koorndijk tegenover Dagblad (...)

 16. sn - 008023

  AMS dolgelukkig met modern computerlokaal

  (...) aan groepen als er aandacht voor is. Ruchama Koorndijk, vertegenwoordiger van de Staatsolie Foundation, zegt dat er in duurzame projecten voor de gemeenschap wordt geïnvesteerd. “In dit geval gaat het om educatie en jongeren die een (...)

 17. dw - 008408

  “Als een oudere persoon niet meer kan lopen of in haar broek plast denkt men vaak dat het erbij

  (...) zijn, als ze niet willen eten of baden." Angela Koorndijk, verpleegkundige van de Geriatriekliniek, sprak over dementie. Er zijn hiervan verschillende vormen, waarvan Alzheimer de meest voorkomende is (60%). Koorndijk benadrukt dat het (...)

 18. we - 009718

  De jongerenvoorzitters van allezes ressortenvan de NDP in Saramacca hebben het afgelopen weekend (...)

  (...) Ook hoofdbestuurslid van de NDP Cliff Koorndijk sprak een kort woord tot de jongeren en gaf aan dat het voor het eerst in de geschiedenis van Saramacca is dat jongeren een dergelijk initiatief nemen. Hij stimuleerde de jongeren nauw (...)

 19. sn - 009911

  Rinushka Wongsodrono wint Firm Engineering studiebeurs

  (...) vallen niet buiten de boot, deelt Guido Koorndijk, directeur van FIRM Engineering mee. “Zij komen automatisch in het bestand van het bedrijf en zullen vaker betrokken worden bij activiteiten van het bedrijf om zodoende toch wat (...)

 20. we - 010255

  Mahinder Jogi van de VHP Mahinder Jogi van de VHP wacht nog op de aangekondigde rechtszaak tegen hem

  (...) Democratische Partij (NDP) Saramacca, Clifton Koorndijk, heeft gedreigd met een rechtszaak tegen Jogi. Koorndijk zegt dat alle informatie uitwijst dat Jogi het terrein waar zijn gemeenschapscentrum op staat, onrechtmatig heeft verkregen. Het (...)

 21. sr - 010724

  Familie NDP-bonzen Saramacca vraagt grond aan

  (...) Frits Moesafirhoesein, hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk en kernlid Sandjai Badjalala. De grondaanvragen variëren tussen de 5 en 11 hectare en zijn alle op één dag ingediend, namelijk 8 december 2014. Het betreft gronden die zijn aangevraagd (...)

 22. sr - 011180

  Echtgenote Koorndijk wil 10 hectare grond

  De echtgenote van het hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk van de NDP in Saramacca heeft op 8 december 2014 bijkans 10 hectare grond aangevraagd te Kampong Rewel in het district Saramacca. De grondaanvraag waar Dagblad Suriname de hand op heeft weten (...)

 23. sr - 012364

  Vishnudatt vraagt 5 ha grond aan in Saramacca

  (...) Frits Moesafirhoesein, hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk en kernlid Sandjai Badjalala. De percelen variëren tussen de 5 en 11 hectare en de aanvragen zijn allemaal op één dag ingediend: 8 december 2014. Het betreft gronden die zijn aangevraagd (...)

 24. sr - 012949

  Manodj Chitan wil lijst NDP Saramacca trekken

  (...) en Vishnudatt, ook Radjen Jewlal en Clifton Koorndijk posities op de lijst van de NDP. Jewlal komt evenals Vishnudatt ook uit het ressort Jarikaba en het blijkt dat er een hevige strijd tussen hen zal losbarsten. Een deel van de kernen van (...)

 25. sr - 013609

  Robby Malhoe wordt lijsttrekker NDP Saramacca

  (...) stoelen en banken gestoken. Personen als Clifton Koorndijk, Aarti Vishnudath, Manodj Chitan en Radjen Jewlal komen in deze rij voor. Asha (...)


 1. volgende