reset instellingen

 1. sr - 000029

  Anticorruptieorgaan OAS bezoekt Suriname in april

  De Mesicic (Mechanism for Follow-up on the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption)bezoekt Suriname van 1-3 april. De Mesicic is een monitorings -, sturings- en evaluatieorgaan van de OAS, dat in het leven is geroepen op (...)

 2. sn - 000140

  OAS-anticorruptie-orgaan bezoekt Suriname

  (...) het Technisch Secretariaat van Mesicic. De Mesicic is een samenwerkingsmechanisme tussen staten, met de deelname van maatschappelijke organisaties binnen het raamwerk van de OAS, waarin het juridisch/ institutioneel kader van elk (...)

 3. sr - 000392

  Integriteit ambtenaar niet alleen afhankelijk van eed

  (...) een aantal keren door het toezichthoudend orgaan Mesicic gecontroleerd op bepaalde delen van het verdrag waar het gaat om de uitvoering. In de ambtenarij gaat het heel vaak vanaf het begin, dus de rekrutering, fout. Het is algemeen bekend dat (...)

 4. sr - 015735

  Grote kampen niet geloofwaardig wat betreft corruptie

  (...) Inter-Amerikaanse corruptiemonitoringsmechanisme Mesicic aanbevolen om klokkenluiderbeschermingswetgeving te maken, maar we hebben het niet gedaan. Bij deze soort wetten is het niet van belang wat het oogmerk en wat de historie is van de (...)

 5. sr - 033878

  Merkwaardigheden uit ‘s lands vergaderzaal

  (...) van corruptie legt het toezichthoudend orgaan Mesicic zwaar de nadruk op het elimineren van conflict of interest. Wanneer de dochter van de Juspol-minister een contract sluit met de Staat Suriname c.q. de regering om juridische diensten te (...)