reset instellingen

 1. sr - 000301

  Na meer dan 40 jaar debatteren eindelijk goedkeuring conceptwet Minimumuurloon

  De conceptwet “Minimumloon” is gisteren behandeld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Ministers (R.v.M.).Hiermee is dit ontwerp een stap dichterbij om behandeld te worden door de Nationale Assemblee. De ontwerpwet moet nu nog de (...)

 2. wk - 000317

  Minimumloon Suriname stapje dichterbij

  (...) Suriname voor het eerst in zijn geschiedenis een minimumloon hanteert, is realistisch gegroeid.De ministerraad heeft het betreffende wetsvoorstel goedgekeurd. Er zijn nog wat stappen te gaan voor wat wordt gezien als belangrijke invulling van een (...)

 3. sn - 000383

  PVP huldigt de introductie van het Minimumloon

  (...) De raad van ministers heeft de conceptwet 'Minimumloon' goedgekeurd, die ook gezien moet worden tegen de achtergrond van het sociaal zekerheidstelsel en waarvoor de regering naar zijn zeggen zich inspant. Volgens het Surinaamse ontwerp zal (...)

 4. sn - 000423

  Regering verspeelt draagvlak met goedkeuring minimumloon

  (...) (VSB), die in het traject, om te komen tot een minimumloon een belangrijke rol te vervullen heeft, is erg ontstemd over de goedkeuring van deze ontwerpwet afgelopen week door de raad van ministers. VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn zegt aan (...)

 5. wk - 000527

  Sociaal gezicht Suriname verandert radicaal

  (...) een basis zorgverzekering, een pensioen- en een minimumloon stelsel. “De samenleving zal hiermee compleet veranderen”, zegt Miskin tegenover de Ware Tijd. 2014 moet dus het jaar worden waarin het sociaal contract werkelijkheid wordt. (...)

 6. sr - 000802

  DNA-lid Asabina: “Geen woord president over investeringsklimaat”

  (...) betrekking hebbende op basis gezondheidszorg, minimumloon en algeheel pensioenstelsel prioriteit genieten, kan het parlement fluiten naar de behandeling en aanname van bepaalde belangrijke toegezegde wetten. Het gaat om wetten betreffende de (...)

 7. sr - 000941

  Inspraak volgende fase ontwikkeling werkers

  (...) In het sociaal zekerheidsstelsel is er ook een minimumloonregeling opgenomen. Deze regeling stond onder vuur van een deel van de business-sector. Het concept van een minimumloon is goed om het onderste loon van de loontrekkers te beschermen tegen (...)

 8. sr - 001455

  Podiumtaal begonnen: allocations familiales á la française

  (...) dan de vakbeweging voorstelde voor een minimumloon voor een arbeider (SRD 1.000). ‘Wo tjari allocations’, is een concrete belofte van de Abop-voorzitter en die is nu serieus geworden, omdat hij volgend jaar bachelor in Bestuurskunde (...)

 9. sr - 001635

  De Hindostaanse immigratie 1873-1916

  (...) deskundigen hun contractperioden afgesloten. Het minimumloon bedroeg 60 cent per dag voor mannen en 40 cent voor vrouwen en jongens tot 15 jaar. De “poenale sanctie “ op werkweigering was maximaal zes weken gevangenisstraf en 25 gulden boete, (...)

 10. sr - 002372

  Onduidelijkheden over gestorte gelden in Pensioenfonds

  (...) vormt samen met de Nationale Basiszorg en het Minimumloon de eerste fase van het sociaal zekerheidsstelsel. In het Ontwikkelingsplan 2012-2016 heeft de Regering Bouterse- Ameerali haar beleid met betrekking tot de herstructurering van het (...)

 11. sn - 002387

  Veel kanttekeningen bij ontwerpwet algemeen pensioen

  (...) zoals de algemene ziektekostenregeling en de wet minimumloon. Simons zegt dat er meer wetswijzigingen moeten komen die in het algemeen te maken hebben met alle sociale regelingen van de overheid. Andere vraagstukken waar de regering duidelijkheid (...)

 12. sr - 002710

  Hooghart: “Onnodige stemmingmakerij over minimumloon”

  (...) commotie ontstaat over het niet noemen van een minimumloon in de “Wet Minimum Uurloon”. Vooral oppositionele partijen in DNA vinden dat zij geen oordeel kunnen vellen over de wet die aan het parlement is aangeboden ter beoordeling en (...)

 13. dw - 002951

  Vakbondscentrale C-47 vindt dat de minister van Arbeid Technologie en Milieu

  (...) dan ook een kwalijke zaak dat de wet over het minimumloon nu pas wordt behandeld. "Nog geen enkel wetsconcept, met uitzondering van de minimumloonwet, van het arbeidsministerie is behandeld en goedgekeurd in De Nationale Assemblee, terwijl er (...)

 14. dw - 003098

  Er komt nog even geen minimumloon en ook de Nationale Basis Zorgverzekering is blijven steken in

  Er komt nog even geen minimumloon en ook de Nationale Basis Zorgverzekering is blijven steken in absenteïsme en onverschilligheid. En ach, waarom zouden we ook vergaderen. Aan dit gemier is geen eer te behalen. De nationale vergaderzaal ligt er (...)

 15. sn - 003520

  Regering komt in DNA aan het woord over 'sociale wetten'

  (...) om concrete cijfers gevraagd. De hoogte van het minimumloon is niet vastgesteld in de ontwerpwet. De regering wil bij staatsbesluit bepalen wat het minimumloon zal worden. Hierover is vooral de vakbeweging het niet eens. Over de algemene (...)

 16. sr - 003592

  Minimumloon maximaal SRD 800

  Het minimumloon per maand komt hoogstwaarschijnlijk te zitten tussen SRD 600 en 800. Dit bleek gisteren in de beantwoording van vragen van parlementariërs door vicepresident Robert Ameerali. Hoewel er in het wetsvoorstel, dat aan het parlement is (...)

 17. sn - 003613

  Regering ‘worstelt’ met verdediging sociale wetten

  (...) het door de regering geopperd voorstel van een minimumloon van SRD 4 is volgens Ameerali aangehouden. Dit was een middenweg nadat de vakbeweging vasthield aan SRD 5 en het bedrijfsleven aan SRD 3 per uur. Waar de regering over deze sociale wetten (...)

 18. wk - 003624

  ‘Minimumloon voldoet niet’

  PARAMARIBO, 8 aug – Het minimumloon dat de regering wil invoeren, voldoet niet. Dit zegt parlementariër Hugo Castelen (Nieuw Front/SPA). Het mag dan een maatregel zijn die al lang ingevoerd moest worden, er is nog een lange weg te gaan. (...)

 19. sr - 003668

  Jogi plaatst vraagtekens bij kosten sociale wetten

  (...) de nationale basiszorgverzekering en een minimumloon. De hoogte van het minimumloon is niet vastgesteld in de ontwerpwet. De regering wil bij staatsbesluit bepalen wat het minimumloon zal worden. Hiermee is vooral de vakbeweging het niet (...)

 20. sn - 004053

  Assemblee dinsdag weer bijeen voor 'sociale wetten'

  (...) worden geproduceerd. Over de hoogte van het minimumloon is er nog geen duidelijkheid. Op basis van de vele opmerkingen in De Nationale Assemblee heeft de regering diverse veranderingen doorgevoerd in de (...)

 21. sr - 004489

  Harish Monorath: ‘De overheid moet het politieapparaat beter waarderen’

  (...) Overuren moet ook direct gekoppeld worden aan de minimumloon. Wanneer het minimumloon wordt aangenomen in onze wet, moet de overheid nagaan als zij in staat is aan zowel de overheidspersoneelsleden als aan de politiefunctionarissen het (...)

 22. sn - 004519

  'Sociale wetten' om 3.08 uur goedgekeurd door DNA

  (...) Voor de horeca en bewakingsbedrijven is het minimumloon vastgesteld op 140%. In de wet nationale basiszorgverzekering is opgenomen waartoe patiënten recht hebben. Nadrukkelijk is naar voren gekomen dat de verzekering alle kosten betaalt, ook (...)

 23. dw - 004555

  Na ruim veertig jaar van verwoede pogingen een minimumloon

  (...) ruim veertig jaar van verwoede pogingen een minimumloon, pensioenstelsel en ziektekostenverzekering voor iedereen in Suriname op te zetten, zouden burgers trots mogen zijn dat het eindelijk is gelukt. Dat vindt benadrukt Wilgo Bilkerdijk, (...)

 24. sr - 004801

  Wet Minimumuurloon nader bekeken

  (...) het als volgt: ‘een systeem met vooralsnog 1 minimumloon met algemene dekking toepasselijk op alle personen die werkzaamheden verrichten, uit hoofde van overeenkomsten voor het verrichten van arbeid, zoals vervat in het eerdergenoemde artikel (...)

 25. sn - 004855

  Sallons: Arbeiders FAI worden misleid

  (...) ik wel. De CAO kan later wanneer de wet minimumloon van kracht is, beter gaan uitzien. Als Sallons verrekt zal alles waar we nu aan gewerkt hebben, verloren gaan. Een nieuw bestuur betekent nieuwe onderhandelingen", voert de vakbondsleider (...)


 1. volgende