reset instellingen

 1. sr - 004340

  Brunswijk ‘com suis’ schuldig aan occupatievraagstuk

  (...) voor geschroomd om zelfs eigendomspercelen te occuperen. Voor enkele major casussen zijn er oplossingen geforceerd. Zo kennen we de kwestie Rahemal die onder de regering Venetiaan /Sardjoe grotendeels werd opgelost. Er hebben zich in dat (...)

 2. we - 014330

  Ktpi wanica wanhopige somohardjo huiverig voor verkiezingsuitslag

  (...) niet te vrezen voor ontruiming en nog minder occuperen wij. Wij gaan geen dingen doen en achteraf vergiffenis vragen. Wat de KTPI wel doet is eerst “ nadenken en daarna uitvoeren “ en daarom zijn we niet wanhopig over de toekomst. De KTPI (...)

 3. sn - 016261

  Bisai Alida: Ontwikkelingsniveau gericht op Santo Boma

  (...) hebben om te gaan stelen of iemands land te occuperen of om in welke vorm dan ook de criminaliteit in te gaan. Een goed opgeleide jonge vrouw zou niet naar de goudvelden hoeven te gaan om haar lichaam te verkopen. Als we de basis hebben zullen (...)

 4. sn - 028182

  Dc verwijdert occupanten Braamshoopweg

  (...) verder verhoord worden. Samsoedien benadrukt dat occuperen strafbaar is en dat er geen gedoogbeleid meer gevoerd zal worden. Uit onderzoek is gebleken dat sommige van de mensen wel een beschikking hebben, maar anderen hebben het terrein (...)

 5. sr - 034396

  RGB krijgt ondersteuning Juspol occupatieprobleem tegen te gaan

  (...) andermans terreinen of die van de Staat te occuperen aan om occupatie achterwege te laten. “Occupatie houdt de ontwikkeling van het land achter en houdt de productie achter. Je moet het recht niet in eigen hand nemen met de gedachte dat (...)

 6. sn - 043456

  RGB reikt 200 gronddocumenten uit in Saramacca

  (...) die andermans terreinen of die van de Staat occuperen aan om dit gedrag achterwege te laten. "Occupatie houdt de ontwikkeling van het land en de productie achter. Je moet het recht niet in eigen hand nemen met de gedachte dat als ik occupeer, (...)

 7. sr - 087138

  Verontwaardiging over aanpak illegaliteit

  (...) tot het aanvallen en bekogelen van de politie. Occuperen is illegaal, zonder vergunning goud graven is ook illegaal. Op deze overtredingen staan en straffen. Het illegaal delven van goud wordt op het Surinaams grondgebied gedoogd door de (...)

 8. we - 087189

  GEZAG, ORDE EN ONTWIKKELING

  (...) bouwen buiten de rooilijn en het wederrechtelijk occuperen van trottoirs met of zonder consent van overheidswege, levert een belangrijke bijdrage aan de toenemende chaos en effent de weg naar totale anarchie. De afgelopen dagen hebben we wederom (...)

 9. dw - 092113

  Sampi wil campagne tegen occupatie beginnen

  (...) campagne zullen beginnen om te benadrukken dat occuperen niet verstandig is." De bewoners willen echter eerst een oplossing voor de situatie waarin zij nu verkeren. Ze hebben donderdag bij het Kabinet van de President en De Nationale Assemblee (...)

 10. we - 092640

  ONDERKOMEN VOOR ZWERVERS EN DAKLOZEN ?

  (...) juist aanzienlijk verergerd. In de Herenstraat occuperen daklozen dagelijks stoepen van monumentale panden. Onder hen een aanzienlijk aantal vreemdelingen dat geen redelijk verblijf in dit land heeft kunnen bemachtigen. Het wordt wel de hoogste (...)

 11. sr - 108299

  RGB verstrekt 478 grondpapieren in Para

  (...) zijn naar een kavel zijn al gauw geneigd te gaan occuperen wat niet goed is.Het NDP-assembleelid Glenn Sapoen gaf ook te kennen dat de uitreiking van grondpapieren in La Vigilantia een mijlpaal is. Met deze uitreiking heeft de regering 478 personen (...)

 12. sn - 119416

  Wayana’s Zuid-Suriname wachten al weken op reactie Covid-team

  (...) handelt naar illegale Brazilianen die ons gebied occuperen en kwikvergiftiging een halt toe roept.” Stichting Mulokot, werkarm van het Inheemse traditioneel gezag, probeert met eigen middelen verschillende Wayana dorpen te voorzien van (...)

 13. we - 122167

  MIGRANTEN NAUWGEZET IN DE GATEN HOUDEN

  (...) die hier zijn neergestreken. Het gewoon wild occuperen van een leegstaande woning, het zich schuldig maken aan straatroof en het doodschieten van een andere Cubaan het afgelopen weekend in Commewijne benadrukt zulks. Hoe komt deze Cubaanse (...)

 14. hr - 130147

  Assembleelid Sampie betreurt slepen van oma uit huis bij ontruiming

  (...) doen een beroep op burgers om geen percelen te occuperen die niet van hen zijn. Ze zullen ontruimd worden. Ook op de autoriteiten wordt een beroep gedaan om bij het ontruimen op een menswaardige manier om te gaan met de mensen. Het gaat om mensen (...)

 15. dw - 133890

  'Zelf bouwen kan occupatievraagstuk helpen terugdringen'

  (...) in één keer. In welke mate het occuperen door zal gaan, hangt echter af van de aanpak door de regering.Amina Pardi, waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zegt dat het huisvestingsprobleem (...)

 16. wk - 154816

  ‘Excuses zonder meer is gebakken lucht’

  (...) de Nederlandse geschiedenis dat begon met het occuperen van grondgebieden van oorspronkelijke bewoners van o.a. Suriname. Het verhandelen van mensen en de slavernij die erop volgde, wierp niet alleen een behoorlijke smet op onze geschiedenis, (...)

 17. we - 164031

  Politie treft maatregelen tegen occupanten, regering blijft in gebreke

  (...) het te laat wordt.”Plein zegt, dat het occuperen de afgelopen jaren een bekend fenomeen is geworden. ‘’Toch moeten we een streep trekken tussen mensen die geoccupeerd hebben en reeds jaren op het geoccupeerde stuk grond wonen (...)

 18. sn - 164053

  Politie ontruimt bezette woningen Dalianproject

  (...) zijn, weggehaald. “Als men een woning wil occuperen gaat men voor de consequenties moeten instaan,” merkt waarnemend ressortcommandant Steven Tilborg op. “Soms wordt alle hebben en houden buiten gezet. Dat is een eigen risico. (...)

 19. we - 164094

  OCCUPATIE HAD VOORKOMEN KUNNEN WORDEN

  (...) die grote lappen grond bezitten.Ook bij het occuperen merken wij een groot stuk hebzucht. Mensen trachten vier tot vijf bouwpercelen in bezit te nemen. Dit onder verschillende namen. Zie maar de hebzucht die zelfs bij mensen in woningnood, (...)

 20. sn - 164102

  Politieke Borrelpraat 685

  (...) ook roep je mensen op om grond te gaan occuperen en huizen te kraken, want dan zijn ze snel daaraan geholpen, zodat je aanhang groeit en de volgende president uit de groep Marokkanen kan of moet komen, yeah.”“Boi mi (...)

 21. sr - 164330

  ABOS-voorzitter: “De mensen kreunen om een stukje grond”

  (...) in het land.” Atencio keurt het kraken en occuperen niet goed, maar kan de nood van de mensen wel begrijpen. “We willen dat er nu bouwrijpe kavels beschikbaar komen”, zegt hij nogmaals. Hij noemt de familie ‘Watson’ (...)

 22. sn - 164570

  A20: Onrustige tijden

  (...) Groepen ontevreden burgers gaan over tot het occuperen van eigendommen van anderen. DNA leden worden uitgelachen omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen. Er worden studiebeurzen uitgedeeld voor de periode van een jaar maar niemand vraagt (...)

 23. wk - 172091

  Dc Winter van Coronie: “Ik zal geen bandeloosheid tolereren in mijn mooi district”

  (...) Meneer Donk probeert andermans perceel te occuperen om landbouwactiviteiten te ontplooien. De eigenaren, mevrouw Sandra en haar twee zussen, hebben mij in een telefonisch gesprek aangegeven dat de heer Andy V., de aangewezen persoon is om (...)

 24. sn - 173669

  Column: Politieke Borrelpraat no 702

  (...) van haar partij stoere, Vorse taal over het occuperen van gronden heeft uitgekraaid?”“Ja, al die Abobbietoppers toppers, schreeuwden allerlei dingen tijdens die online massameeting om hun aanhang te wijzen hoe hard zij voor hun (...)

 25. sn - 190809

  Grondbeschikkingen uitgereikt aan bewoners Witboiti

  (...) dat het niet de bedoeling is dat burgers blijven occuperen. Hij riep burgers die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor grondpapieren, de moed niet moeten op te geven want, er komt een vervolgtraject voor Goede Verwachting. De ontbossingen van de (...)


 1. volgende