reset instellingen

 1. dw - 005782

  Clifton 'Limbo' Limburg noemt de uitdaging van VHP-topper Sharmila

  (...) de behoefte bij u om bij vele gelegenheden ondergetekende te willen bespreken, daagt ondergetekende u uit voor een verbaal duel", "Ook kom ik u meer en in zoverre tegemoet dat u het onderwerp zelf mag bepalen. U mag ook het onderwerp 'rok' (...)

 2. sn - 005807

  Limburg gaat niet in op uitdaging 'verbaal duel' Mansaram

  (...) de behoefte bij u om bij vele gelegenheden ondergetekende te willen bespreken, daagt ondergetekende u uit voor een verbaal duel. Het debat zal plaatsvinden via Apintie TV en zal live in de huiskamer worden gebracht voor het volk dat graag dit (...)

 3. sn - 005944

  Chikungunya epidemie door falend beleid Volksgezondheid

  (...) een opkomende epidemie. In september 2007 heeft ondergetekende, in haar hoedanigheid als arts, reeds aandacht gevraagd voor preventie en bestrijding met name het opruimen van broedplaatsen. Dit naar aanleiding van een geval van ernstige dengue (...)

 4. sn - 006160

  Over uitlatingen Irene Pengel aan adres RRV

  (...) herhaling aan mogen horen. Normaliter geldt wat ondergetekende betreft, voor de vuilsmijterij uit de hier bedoelde bron, het principe 'LAAT MAAR WAAIEN'. Echter heeft mevrouw Irene Pengel het met haar uitspraken zó bont gemaakt, dat een reactie (...)

 5. sr - 006180

  Over uitlatingen Irene Pengel aan adres Venetiaan

  (...) herhaling mogen aanhoren. Normaliter geldt wat ondergetekende betreft, voor de vuilsmijterij uit de hier bedoelde bron, het principe “laat maar waaien”. Echter heeft mevrouw Irene Pengel het met haar uitspraken zó bont gemaakt, dat een (...)

 6. sr - 007078

  Verkiezingen in Suriname is schaken op schaakmat

  (...) VHP achterban zwaar teleurgesteld achterblijft. Ondergetekende is geen medeonderhandelaar, maar zou de heer Santhoki willen adviseren om vanuit de volgende uitgangspunten te onderhandelen, namelijk VHP/UPS als 1 partijcombinatie, NPS/ DA’91 als (...)

 7. sr - 009229

  Roy de Miranda: ‘Idris Naipal sleept mij onterecht erbij’

  (...) die lafheid wordt verweten, haalt Idris Naipal ondergetekende wederom op niet fraaie wijze erbij. Idris Naipal geeft zoals te doen gebruikelijk op leugenachtige wijze mijn bijdrage aan het radioprogramma, d.d. 11 december 2014 (Bakana Tori), (...)

 8. we - 009354

  Op 12 december is er een ingezonden artikel van de directeur van de Stichting Stadsherstel (...)

  (...) -staatshoofden rechtstreeks moeten adviseren. Ondergetekende is één van de 5 leden van de Caricom Reparatie Commissie. Welnu de Nationale Reparatie Commissie Suriname is niet op een bepaalde dag uit de lucht komen vallen. Het oprichten van de (...)

 9. sn - 013049

  EBS-directeur overtuigd van rechtvaardig onderzoek

  (...) ook te vragen om een onafhankelijke onderzoek. Ondergetekende heeft daarom na zijn terugkeer de ontstane situatie met de President Commissaris en de aandeelhouder besproken om te vernemen wat het standpunt en de vervolgstappen zijn. Dit beraad is (...)

 10. sn - 013435

  Sharmila Mansaram bedondert de kijkers

  (...) aan kennis een volkomen onterechte aanval op ondergetekende opent, heb ik een reactie verstrekt met een uiteenzetting over het voorval. Daarbij heb ik twee belangrijke opmerkingen gemaakt onder andere “terwijl Mansaram verder tekeer gaat als (...)

 11. dw - 014293

  Dit artikel schrijf ik na heel wat moreelethische overwegingen

  (...) bij vooral de jeugd kan bevorderen. Waar het bij ondergetekende om gaat, is niet zozeer of bovengenoemde zaken valide zijn of niet. Ook niet dat de regering heel wat goede dingen heeft gedaan en nog versneld zal doen in haar resterende (...)

 12. sr - 016040

  Breaking News: Faizel Abdoelgafoer staat lijstduwersplek af aan Raynell Enfield

  (...) de NDP jongeren in het Management Team, deelt ondergetekende u mede dat hij de welverdiende plek op de DNA kandidatenlijst in Paramaribo beschikbaar stelt aan de heer Raynel Enfield, voorzitter NDP jongeren Paramaribo. Met deze stap hoop ik een (...)

 13. sn - 016128

  Abdoelgafoer maakt plaats voor Enfield

  (...) de NDP jongeren in het Management Team, deelt ondergetekende u mede dat hij de welverdiende plek op de DNA kandidatenlijst in Paramaribo beschikbaar stelt aan de heer Raynel Enfield, voorzitter NDP jongeren Paramaribo. Met deze stap hoop ik een (...)

 14. we - 016130

  Abdoelgafoer trekt zich terug als dna kandidaat

  (...) de NDP- jongeren in het Management Team, deelt ondergetekende u mede dat hij de welverdiende plek op de DNA- kandidatenlijst in Paramaribo beschikbaar stelt aan de heer Raynel Enfield, voorzitter NDP- jongeren Paramaribo. Met deze stap hoop ik (...)

 15. dw - 016131

  Faizal Abdoelgafoer heeft zijn plek op de DNA-kandidatenlijst van de NDP

  (...) de NDP-jongeren in het Management Team, deelt ondergetekende u mede dat hij de welverdiende plek op de DNA kandidatenlijst in Paramaribo beschikbaar stelt aan de heer Raynel Enfield", aldus het schrijven van Abdoelgafoer. "Ik dank U en allen die (...)

 16. sr - 017097

  Open Brief aan president

  (...) ontwikkeling van het volk, te kunnen verwerken. Ondergetekende vraagt U hierbij ten eerste zich te onthouden van zulke verregaande beslissingen voor het land zo kort voor de algemene verkiezingen en eventuele beslissingen ter zake te laten voor de (...)

 17. sn - 019481

  Reactie op Santokhi

  (...) Zaken binnenwandelde en de kamer van ondergetekende als acting director opeiste, zit er nog steeds bij. Reeds tijdens de verkiezingen van mei 2005 hebben zij een nest gevormd onder leiding van de toenmalige minister Joella-Sewnundun. (...)

 18. we - 019955

  Reactie op natievorming aan haar beloop overlaten

  (...) excommunicatie door familie. Uit het relaas van ondergetekende Jack Mohanlal, wordt mijns inziens in zijn ingezonden stuk, nergens voorzien van een sociaal psychoanalytische onderbouwing voor zijn gelijk. Nochtans zie ik gaarne vanuit een sociaal (...)

 19. sn - 020371

  Sapoen gaat een zelfstandige fractie vormen

  (...) Raymond S.Sapoen van de partij, wenst ondergetekende, gekozen parlementariër, Raymond S.Sapoen, het volgende te verklaren. De denigrerende en lafhartige wijze waarop de partijvoorzitter gemeend heeft de persoonlijke integriteit van (...)

 20. dw - 020430

  Raymond Sapoen

  (...) "Niettegenstaande het voorgaande zal ondergetekende zich blijven beijveren voor de noodzakelijke hervormingen binnen de partij en daar waar nodig een constructieve bijdrage leveren", zegt hij. "Ondergetekende wenst verder aan te tekenen (...)

 21. we - 022434

  Wat een vreemde column van sandew hira

  (...) nu toe lijken de standpunten van Sandew Hira en ondergetekende nog niet zo ver uiteen te liggen. Maar nu komt het: in plaats van het normale proces van wetgeving over een eventuele nieuwe Amnestiewet (iets waar de VHP klaarblijkelijk open voor (...)

 22. sn - 022762

  Sapoen wil vruchtbare samenwerking in PL-fractie

  (...) fractievergaderingen bij te wonen. "Nalaten om ondergetekende voor fractievergaderingen uit te nodigen zal onrechtmatig zijn, met alle daaruit voortvloeiende consequenties," schrijft Sapoen. Hij doet een dringend beroep op Somohardjo om een (...)

 23. sn - 024163

  Gajadien start brievenronde president over Carolinabrug

  (...) Jennifer Geerlings-Simons. Heer President, Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, Lid van De Nationale Assemblee, benadert u hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen; Ondergetekende (...)

 24. dw - 025005

  Ghamie Nawikromo

  (...) "Deze opstelling wordt door ondergetekende ervaren als een die niet bevorderlijk is voor de gewenste verzoening, maar in tegendeel tot verdere polarisatie leidt binnen de partij", luidt een passage uit de brief. Nawikromo (...)

 25. sn - 025082

  Het waterhoofd

  (...) op het ministerie van Binnenlandse Zaken waar ondergetekende aan de totstandkoming heeft meegewerkt. De politieke invloed op het apparaat was zodanig, dat geweigerd werd dit besluit af te kondigen, uit vrees dat de macht over het apparaat (...)


 1. volgende