reset instellingen

 1. wk - 000001

  Zwangere tieners van school "in eigen belang"

  (...) Dit zegt minister Ashwin Adhin van Onderwijs & Volksontwikkeling. Eris dus geen sprake van discriminatie of pesterij. Parlementariërs zijn het er niet mee eens. Adhin haalde zich de woede van parlementariërs op de hals toen hij (...)

 2. wk - 000013

  Fonds moet dropouts op school houden

  (...) eigen manier aanpakken. De school voor technisch onderwijs op middelbaar niveau, wil de oorzaak te lijf gaan. Veel jongeren verlaten de school omdat ze geld nodig hebben voor onder meer transport en studiemateriaal. Het zijn ook nog studenten die (...)

 3. sr - 000022

  Standaardisering van het Sranantongo

  (...) praktische toepassingen in het openbare leven (onderwijs/aanwijsborden/in het parlement/) en standaardisatie, de Surinaamse overheid moeten stimuleren om het Sranantongo een waardige positie te gunnen naast de wettelijk officiële taal; het (...)

 4. sr - 000033

  Minister Adhin: ‘Gelijke rechten voor zwangere studenten staat buiten kijf’

  (...) had aangegeven dat er bezorgdheid was vanuit het onderwijsveld ten aanzien van zwangere tieners. Teneinde meer duidelijkheid hierover te geven, heeft de minister aangegeven dat er duidelijke richtlijnen zijn vanuit het ministerie hieromtrent. (...)

 5. sn - 000053

  Grankreek Saramacca winnaar 'Makhan Chor'

  (...) van Cultuur, die minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling vertegenwoordigde, legde uit dat de samenwerking belangrijk is bij dit spel. "Deze hebben wij ook nodig bij de natievorming. Je moet goed op elkaar afgestemd zijn". De (...)

 6. sn - 000056

  Illegale kinderen ontberen onderwijs in Nickerie

  (...) ondervoorzitter van de districtsraad, geen onderwijs genieten. De kinderen beschikken niet over de nodige bescheiden en kunnen daardoor niet ingeschreven worden op school. Sedoc is van mening dat dit wel moet kunnen, want volgens het (...)

 7. sn - 000057

  Chinese president brengt staatsbezoek aan Europa

  (...) gebied van cultuur, wetenschap en technologie, onderwijs en het leger uitgebreid. De twee partijen zullen samenwerkingsovereenkomsten tekenen op het gebied van industrie, luchtvaart, wetenschap en technologie, onderwijs, cultuur en landbouw. Na (...)

 8. sn - 000065

  Dora familie-musical in april naar Suriname

  (...) het een betere basis heeft bij de start van het onderwijsproces. De organisatie zet zich in om unieke talenten van het kind om te zetten in kansen, zodat het zelfvertrouwen, bewustwording en persoonlijke groei vergroot kunnen worden. Met de komst (...)

 9. sn - 000075

  MAS stimuleert ook leerprestaties in Commewijne

  (...) examenkandidaten op scholen van het voortgezet onderwijs op juniorenniveau. Het doel is om de 450 leerlingen in het district te stimuleren tot betere leerprestaties. De MAS toont met dit project haar maatschappelijke betrokkenheid en levert (...)

 10. wk - 000079

  Mogelijk nieuwe lijst meest gezochte criminelen

  (...) om kinderen een hart onder de riem te steken. Onderwijs is nog altijd de beste uitweg, is de (...)

 11. sr - 000086

  Minister Belfort bezoekt St. Wilhelmusschool

  (...) te doen de komende schoolperiode. Het belang van onderwijs werd aan de leerlingen voorgehouden. De leerlingen werden ook voorgelicht door de minister over seksueel molest. Voor de bijeenkomst was een uur uitgetrokken, maar de minister had duidelijk (...)

 12. sn - 000092

  OFID keurt US$ 26.5 miljoen goed voor gezondheidssector

  (...) naar medefinanciering van landbouw, vervoer, onderwijs, energie, gezondheid en watervoorziening en (...)

 13. sn - 000096

  Minister Adhin wil gelijkwaardig onderwijs binnenland

  Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling werkt er naartoe om de achterstanden in het binnenland weg te werken. Hij wil dat het onderwijs gelijkwaardig is in alle gebieden. Een van de middelen die hij voor dit doel gebruikt is ict. (...)

 14. wk - 000099

  Onrust op school na vondst windbuks

  (...) de Timesof Suriname is het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling niet eens geïnformeerd.Volgens protocol hoort dit wel. De schoolleiding moet zich alsnog verantwoorden. “Zo’n zwaarwichtige zaak kan je als (...)

 15. sn - 000115

  Politie: Geen vuistvuurwapen gevonden op Dennertschool

  (...) Ze vinden dat de directie en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling maatregelen moeten treffen. Zij vinden dat de veiligheid op school moet worden gegarandeerd en zijn bang voor rancune nu de zaak is (...)

 16. wk - 000165

  IBSAE opent eigen pand in Suriname voor studenten

  (...) faciliteiten te creëren voor het volgen goed onderwijs op een opleidingsinstituut. Oud filmpje van de openingscollege, woensdag 16 november (...)

 17. wk - 000167

  Leerkrachten bouwen carrière op nepdiploma

  PARAMARIBO, 26 mrt – Het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling heeft ontdekt dat sommige leerkrachten nepdiploma’s hebben ingediend. Volgens Roy Narain, topfunctionaris op het ministerie, blijkt een aantal leerkrachten valse (...)

 18. sn - 000182

  OAS-topper Ramdin pleit voor beter leven voor eenieder

  (...) Vandaag ontvangt hij minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling op zijn kantoor in Washington DC. "Ik zal het voorstel aan hem voorleggen", deelt Ramdin mee. Ruim 270 studenten van 25 universiteiten nemen deel aan de (...)

 19. wk - 000191

  Boetes om ernst tabakwet te onderschrijven

  (...) tabakproducten op plaatsen die bestemd zijn voor onderwijs of waar jongeren vaak vertoeven. “We hebben de boetelijst vastgesteld. We weten dat roken schadelijk is voor de gezondheid van de mens”, zegt Paragsingh tegenover d e Times of Suriname. (...)

 20. sr - 000237

  Caricom-informatie nu gestructureerd op scholen

  (...) van de ministeries van Handel en Industrie en Onderwijs en Volksontwikkeling. Het is de bedoeling dat de informatie die verstrekt zal worden ertoe moet leiden dat de graad van participatie van de samenleving, in het bijzonder scholieren en (...)

 21. sr - 000238

  Conferentie voor Naschoolse Opvang Nieuwe Stijl

  (...) Bouva, voorzitter van de vaste commissie van Onderwijs en Volksontwikkeling in DNA, zegt dat de naschoolse opvang evenveel aandacht, geld, beleid en uitvoering eist als het regulier onderwijs zelf. Het project was bedoeld om de kinderen te (...)

 22. sr - 000305

  Stichting Cocon lanceert carrièrenieuws website

  (...) is. De website is in samenwerking met het Bureau Onderwijs, Informatie en Studiefaciliteiten, een werkarm van het Minov opgezet. Informatie verstrekken rond studies is een verantwoordelijkheid van het ministerie zelf, maar gezien de doelstellingen (...)

 23. sn - 000310

  Eerste uitgebreide digitale informatieplatform in Suriname

  (...) eerste instantie gehaald worden van het Bureau Onderwijs, Informatie en Studiefaciliteiten (BOS). Op de website is van verschillende instituten en opleidingen een samenvatting gemaakt, met een link voor uitgebreide informatie. Stichting Suriname (...)

 24. sr - 000330

  Minister Adhin bezoekt OAS Hoofdkwartier

  Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft van 25 tot 27 Maart een bezoek gebracht aan de autoriteiten van de OAS.Doel van dit werkbezoek was het voorbereiden van de vergadering van de InterAmerikaanse Commissie voor Onderwijs (...)

 25. sr - 000353

  Suriname en China ondertekenen contract bouw buurtcentrum Sophiaslust

  (...) de toebehorende kantoorruimten, een studie- en onderwijsruimte, kleedkamers en andere ondersteunende faciliteiten. Het gebouw zal een totale bouwoppervlakte hebben van tenminste 600 vierkante meters. Tevens worden binnen het ontwerp (...)


 1. volgende