reset instellingen

 1. sr - 000033

  Minister Adhin: ‘Gelijke rechten voor zwangere studenten staat buiten kijf’

  (...) te maken hebben, maar onder andere onvoldoende medische achtergrond bezitten ter begeleiding. Het is belangrijk indien wij vernieuwd beleid willen op dit stuk, dat wij een bredere maatschappelijke discussie voeren, zodat zoveel (...)

 2. sr - 000374

  Verdediging vraagt vrijspraak wegens onvoldoende bewijs

  (...) te zien.Naar de mening van de verdediging is er onvoldoende bewijs geleverd. Om die reden verzocht Pick om Donnovan vrij te spreken. Ten aanzien van het feit poging tot doodslag c.q. poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijke letsels gaf de (...)

 3. sn - 000415

  Bezuinigen op babyvoeding...schaamteloos!

  (...) 8 blikken voor 3 weken gegeven wat ook al onvoldoende was. De meeste ouders moesten toch zelf voor extra voeding zorgen. Met het wegnemen van deze subsidie worden ouders van de één op de andere dag geconfronteerd met extra uitgaven. Acht (...)

 4. sn - 000420

  Luiaards in een positief bericht over Suriname

  (...) de orde waar wij in groot Paramaribo tot nu toe onvoldoende over nadenken.In hun drang naar het verdienen van zoveel mogelijk geld stoten verkavelaars hele gebieden open zonder er bij stil te staan dat een stuk bos met apen en vogels binnen een (...)

 5. wk - 000603

  ‘Nieuw Suriname’ onverwachts weer in de gunst

  (...) A Combinatie van Ronnie Brunswijk, heeft onvoldoende zetels. “Mega Combinatie en A Combinatie hebben samen acht en twintig zetels. Maar als NS ook besluit op te stappen, zal het haast onmogelijk zijn om ooit nog het parlement bijeen (...)

 6. sn - 000621

  Ressortcommandant Isrie: Moengo zit met grote problemen

  (...) heeft er veel van dat de ouders en verzorgers er onvoldoende van doordrongen zijn dat Suriname een leerplicht kent,” stelt de politie-inspecteur. Hij heeft de ouders, leerkrachten, de verantwoordelijke diensten, instanties en maatschappelijke (...)

 7. sn - 000862

  Bee wil dat regering OGS ontbindt

  (...) dat er geen vertrouwen is in de OGS. Er is ook onvoldoende transparantie. De richtlijnen op de goudvelden zijn onduidelijk. Daarom vraagt Bee om de commissie te ontbinden en de taken over te hevelen naar bestaande ministeries. De openbare (...)

 8. wk - 000891

  Duurzaam effect voorschoolse educatie in Suriname

  (...) op grond van een anderstalig thuismilieu vaak onvoldoende konden profiteren van het geboden onderwijs op de kleuterschool, Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal zittenblijvers en school-drop-outs en daarmee een betere (...)

 9. sn - 001149

  Samenleving zal mee moeten betalen voor EBS-netwerk

  Dat de elektriciteit uitvalt, ligt niet aan onvoldoende vermogen, zegt Willy Duiker, waarnemend directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS). “We hebben als land te maken met achterstallig onderhoud in de infrastructuur. Daar moet zwaar (...)

 10. sn - 001411

  Analyse: Grote stoelendans maakt spoeling dun (deel 1)

  (...) vergroten. Het cijfer 6 voor de regering kan een onvoldoende worden. Mark my words: economie De begroting, Clad, Rekenkamer en het Openbaar Ministerie moeten wij altijd serieus nemen. Wie deze instituten niet versterkt zal altijd zakken op de (...)

 11. sn - 001555

  Rechter weigert teruggave rijbewijs verdachte

  (...) De verdachte haalde een ander voertuig in en had onvoldoende afstand gehouden, waardoor hij tegen een andere auto aankwam. Na de aanrijding reed de verdachte door. André S. verklaarde tegenover de rechter dat hij niet wist dat hij zich bij een (...)

 12. sn - 001569

  Margriet Biswane beëdigd als kapitein Alfonsdorp

  (...) het gebied van landbouw en onderwijs. Er is nog onvoldoende werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking. Hierdoor trekken de bewoners van Marowijne naar Paramaribo en als ze eenmaal een werk vinden, komen ze niet meer terug. Volgens de minister (...)

 13. wk - 001662

  Verspreiden economische risico’s Suriname traag

  (...) De neergang van bauxiet komt hard aan, omdat we onvoldoende plannen voor de toekomst. We denken niet verder dan vijf jaar in dit land, de politiek niet, maar ook het bedrijfsleven niet”, aldus Sowma. Nu worden de theorieën over diversifiëren (...)

 14. sn - 001885

  Nabeschouwing: Brazilië vs Kroatië

  (...) gepareerd door Julio Cesar. Ivan Rakitic gaf onvoldoende ondersteuning aan het Kroatische strijdplan. Mireille (...)

 15. sr - 002049

  Ramnandanlal zeer positief over Surimep

  (...) hebben in bijvoorbeeld ijzer of mangaan zijn nog onvoldoende geëxploreerd. En door de potenties van Suriname te presenteren tijdens de drie dagen durende conferentie aan de bijna 500 binnenlandse en buitenlandse participanten, kan je veel betere (...)

 16. sn - 002061

  MCF geeft uitleg over verkoop Warenhuis Kersten

  (...) bij de winstgevende werkmaatschappijen onvoldoende heeft kunnen benutten en dat als gevolg hiervan Kersten’s groei aanzienlijk is geremd. Al die jaren zijn eventuele mogelijkheden voor verbetering van de situatie van het Warenhuis (...)

 17. dw - 002208

  De vele misstanden in de gevangenissen

  (...) niet op. Behalve dat de politiefunctionarissen onvoldoende kennis hebben van het penitentiaire werk, legt de bondsvoorzitter uit dat een gevangenisdirecteur één van de functies is, die volgens de wet specifiek is weggelegd voor penitentiaire (...)

 18. sr - 002227

  Met Wet BZSR wordt wettelijke plicht ingevoerd voor alle ingezetenen van Suriname

  (...) betalen. Deze groep heeft als het ware geen of onvoldoende toegang tot medische zorg. Na een aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting kunnen personen beschikken over een on- of min vermogenkaart. Het systeem van deze (...)

 19. dw - 002321

  De Nationale Reparatie Commissie (NRCS) zal het onderwerp van herstelbetalingen

  (...) onder de jeugd aan te pakken. Jeugdwerkloosheid, onvoldoende huisvesting, tienerzwangerschappen en het vraagstuk van vroege schoolverlaters haalde hij daarbij aan als voorbeelden. Zunder legt vooral de nadruk op Afro-Surinaamse jongeren, omdat (...)

 20. dw - 002358

  Mijn hele leven was ik ‘nazaat van Afrikaanse slaven’

  (...) Is men misschien bang dat we ons dat onvoldoende realiseren? U ziet het, deze 'nuancering' roept juist meer vragen op. Wellicht ben ik er te nuchter voor hoor. Ik zie mezelf niet aan tafel zitten en op melodramatische toon zeggen: "Ik (...)

 21. dw - 002539

  Ây boi… Ik had beter moeten luisteren naar de Surinaamse gezegden

  (...) te roepen. Maar in mijn leedvermaak houd ik er onvoldoende rekening mee dat ook ik ten prooi kan vallen. Ik merk daardoor te laat op dat ik van een afstandje door een tamelijk goeduitziende vrouw wordt bekeken en ingeschat. Ik had beter moeten (...)

 22. dw - 002654

  Een van de mooiste wijze lessen die ik kreeg

  (...) met de mantel der liefde te dekken, waardoor we onvoldoende corrigerend naar elkaar toe zijn. Dat heb ik mezelf toen goed ingeprent. Het is nog steeds bepalend voor hoe ik mezelf opstel. Ik houd toch een zekere distantie ten aanzien van (...)

 23. sr - 002709

  Echtpaar staat terecht voor moord Eduard Goudland

  (...) in vrijheid gesteld, omdat het bewijs tegen hun onvoldoende was. Ambtenaren van de forensische opsporing verrichtten een nader onderzoek in onder andere de woning van het verdachte echtpaar en op andere plaatsen buiten het huis. Daarbij zijn (...)

 24. sn - 002738

  Politie spoort verdachten verkoop percelen op

  (...) steken laten vallen. De nep-documenten zijn onvoldoende onderzocht. Starnieuws verneemt dat zelfs de naam op het document fout gespeld was, zonder dat er bellen zijn gaan rinkelen bij de notaris die de akte passeerde. Uit de vele reacties op (...)

 25. dw - 002877

  De overheid moet nieuwe manieren zoeken om meer bekendheid te geven aan de

  (...) worden gesteld. Dit is nodig omdat er nu onvoldoende gebruik van wordt gemaakt.  Volgens Faizal Abdoelgafoer, Millennium Developement Goals ambassadeur, zijn er vele mogelijkheden om de jongeren te bereiken, waaronder de diverse sociale (...)


 1. volgende