reset instellingen

 1. sr - 000019

  Deurwaarder Mahenderdat Sitaram overleden

  (...) ook voor de advocatenwet die onder andere de opleiding van advocaten moet regelen. Monorath wenst de nabestaanden van Sitaram veel sterkte toe. Sitaram wordt op donderdag 20 maart gecremeerd. Genaro (...)

 2. sn - 000117

  Priya Sital eerste vrouwelijke voorzitter NJP

  (...) Resource Management en is bezig een Masters opleiding af te ronden. De voorzittershamer wordt op de eerstvolgende vergadering overgedragen. René (...)

 3. sn - 000208

  Suriname opent consulaat in Bangalore

  (...) het Surinaams leger zijn nu in Bangalore voor de opleiding om deze toestellen te (...)

 4. sn - 000245

  'Staatsolie heeft buitengewoon goed jaar achter de rug'

  (...) is er veel geïnvesteerd in de training en opleiding van nieuwe en huidige operators en zijn werkprocedures aangescherpt. Inmiddels is de aanleg gestart van pijpleidingen die de geproduceerde brandstof zullen vervoeren van de raffinaderij (...)

 5. sn - 000425

  Eerste groep studenten Agroprocessing studeert af aan FTeW

  (...) voor accreditatie. Bij het accrediteren van de opleiding is het een must dat externe specialisten de evaluatie plegen om op deze wijze aan de gewenste kwaliteitsstandaarden te voldoen. De randvoorwaarden welke gesteld worden voor een (...)

 6. sr - 001031

  ‘Inspecteursopleiding KPS rommelt’

  Een aantal cursisten van de inspecteursopleiding 2014/2016 van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft Dagblad Suriname te kennen gegeven dat zij gedemotiveerd en gefrustreerd raakt door impopulaire maatregelen getroffen door de leiding van het KPS. (...)

 7. sn - 001117

  Tweetalig onderwijs Marowijne werpt vruchten af

  De voorschoolse opleiding ‘Wi Toombo’ (onze schatkist) in Marowijne boekt succes. Wi Toombo maakt gebruik van een op maat gemaakt tweetalig variant van het programma Basic Learning4Kids. Het programma is aangepast aan de leefomgeving van de (...)

 8. sr - 001162

  Memoriam pt ishwardat gangaram panday

  (...) eenmiddelbare, hoger beroeps- of academische opleiding genoten en bekleden hoge ambten en functies in de maatschappij. Ishwardat was van jongs af welbespraakt, geliefd en actief. Hij kon goed en inspirerend spreken, was sociaal bewogen en (...)

 9. sr - 001197

  135 politiemannen dagen Staat Suriname in kort geding

  (...) voelen zich bij de toelating tot de inspecteursopleiding benadeeld door de korpsleiding. In een eerder bericht was aangegeven dat onderofficieren in de rang van onderinspecteur, majoor en brigadier bezwaar hebben dat Williams M. toegelaten is tot (...)

 10. sn - 001212

  'EBGS- en RK-scholen binnenland moeten onder Minov'

  (...) ''De regering laat het toe dat je na twee weken opleiding al voor de klas mag staan. Waarmee ben je dan mee bezig? Willen we iets doen aan dit vraagstuk, dan moet je de beste krachten inzetten op de basisscholen, want daar begint het allemaal''. (...)

 11. sr - 001243

  Kort geding 135 politiemannen aangevangen

  (...) voelen zich bij de toelating tot de inspecteursopleiding benadeeld door de korpsleiding. Vanwege het spoedeisend karakter verwees de rechter deze zaak naar een collega. Deze opstand binnen het korps is ontstaan doordat een brigadier van politie, (...)

 12. sn - 001286

  PVF: Natin Nickerie heeft een sterke directeur nodig

  (...) gering is, zou een sterke directeur de opleiding kunnen trekken naar grotere hoogte. Namens de Politieke Vleugel van de Fal (P.V.F.), Erak Fatehmohamed Commissaris van (...)

 13. sn - 001316

  Minister Belfort ontlokt heftige reacties over rechterlijke macht

  (...) verricht zal worden van de rechters in opleiding (Raio). "Dan kan het kaf van het koren worden gescheiden. Ik weet precies wat er daar gebeurt. Ik kan u dat tot in finesses uitleggen", zei Belfort vandaag tijdens het beantwoorden van (...)

 14. sr - 001320

  Harish Monorath: “Herantecedentenonderzoek Raio-kandidaten niet nodig”

  (...) gezegd dat de acht kandidaten van de Raio-opleidingna de afronding van de opleiding in november dit jaar voor de tweede maal wederom een antecedenten- en milieuonderzoek zullen moeten ondergaan. De resultaten van het onderzoek zullen dan (...)

 15. sn - 001325

  Penitentiaire ambtenaren klagen over intimidatie

  (...) in het stakingscentrum, van wie twee in de opleiding zijn. Changoe zegt dat de cursisten die nu in de kaderklas zijn, bedreigd worden door de leiding van de inrichting. Zo zouden zij de diensten moeten kloppen in de inrichting. Van de groep (...)

 16. sr - 001344

  Iets klopt niet bij onze rechterlijke macht?

  (...) de rechterlijke ambtenaren/rechters die nu in opleiding zijn, wederom zal onderwerpen aan een screening. Eerst zei de minister dat de screening gericht zou zijn op het milieu van de functionarissen in opleiding. Later zei de minister dat de (...)

 17. wk - 001355

  ‘Het gaat om één persoon: mevrouw Santokhi’

  (...) voor de Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding, Raio. Het zou allemaal te doen zijn om de echtgenote van oppositieparlementariër Chandrikapersad Santokhi. Het zou ook de reden zijn waarom Belfort de kandidaten na hun opleiding weer wil (...)

 18. sn - 001370

  Verdachtmakingen uitgesproken tussen Belfort en Rasoelbaks

  (...) pluis zijn bij de toelating van personen op de opleiding van rechters (Raio). Rasoelbaks heeft aan de voorlichting van Justitie en Politie na afloop meegedeeld dat er een open communicatie is tussen hem, de minister en het ministerie. “Dit is (...)

 19. sr - 001387

  ‘We zijn onthutsend laag opgeleid’

  (...) een kiek beschouwt? Als de president een betere opleiding had, had hij begrepen dat hij in de DNA verantwoording moet afleggen tegenover het volk. Een medecoalitielid is nog beroerder opgeleid en baant zich spugend, slaand en scheldend een weg. (...)

 20. wk - 001445

  Saxion Hogeschool kijkt terug op geslaagde studiereis naar Suriname

  (...) 25 studenten, en drie docenten, van de HBO opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) Suriname. De studiereis is een vast onderdeel van het derdejaars semester ‘Destination Development & Management’. Binnen (...)

 21. sr - 001450

  Correctie: Brunswijk geen student van de FHR School of Business

  (...) die ouder zijn dan 21 jaar en hun middelbare opleiding niet hebben afgemaakt om middelseen ‘volwassen instroom traject’ (de 21+ toets) op de School toegelaten te worden.; Deze toets betreft verschillende vakken (Nederlands, Engels, Economie (...)

 22. sr - 001451

  Juspol en de dubbele agenda

  (...) moment de groep Raio (rechterlijke ambtenaar in opleiding)-kandidaten in vizier had. Deze kandidaten kunnen/mogen na voltooiing van de vierjarige opleiding benoemd worden tot lid (plaatsvervangend) van de zittende magistratuur. Een zeer (...)

 23. sn - 001465

  Tweede antecedentenonderzoek RAIO opleiding niet nodig

  (...) voor de Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding (RAIO) is overbodig. Dat vindt de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath. Hij zegt dat het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) wel degelijk een goede (...)

 24. sn - 001468

  'Tweede antecedentenonderzoek is onbehoorlijk bestuur'

  (...) toegepast wordt op rechters in opleiding (Raio). Volgens van de voren vastgestelderegels en procedures van de door het ministerie ingestelde Raio commissie wordensollicitanten voor de opleiding tot rechter onderworpen aan een (...)

 25. sn - 001552

  Computerruimte Natin voorzien van flatscreen monitors

  (...) De stichting en de school hebben binnen de ICT-opleiding een samenwerkingsverband, dat de studenten de mogelijkheid biedt om binnen de competentiegerichte opleiding de nodige praktijkervaring op te doen. Hierdoor vindt een betere aansluiting (...)


 1. volgende