reset instellingen

 1. sn - 000281

  Taxi Centrale belooft ordelijke dienstverlening

  (...) Zij beschrijven STC als de eerste stap naar ordening in de taxisector. "Het heeft lang geduurd. We zijn door stormen gegaan maar we zijn eindelijk operationeel", merkt een zichtbaar opgeluchte Purperhart op. Hij toont zijn dankbaarheid met het (...)

 2. sn - 000286

  Belfort en Pinas blij met stap tot ordening taxisector

  (...) Taxi Centrale (STC) als "de eerste stap naar ordening van het transportwezen." Belfort sprak bij de opening van de centrale zaterdag zijn misnoegen uit over het roekeloos rijgedrag, de klantonvriendelijkheid en het gebrek aan (...)

 3. wk - 000346

  Ook politiek bezwaar tegen hoge houtheffing

  (...) Tijd. Volgens het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer is ordening geboden. Teveel houtkapgebieden die aan burgers zijn afgestaan, blijven onbenut. De brancheorganisatie ASHU vindt de verhoging drastisch en onredelijk. Nu (...)

 4. wk - 000404

  Grondbezitters mogen in de rij voor ‘gratis geld’

  (...) Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, RGB, was er hoogst persoonlijk om de grondbriefjes of beschikkingen uit te delen. Het was uiteraard niet twee vroeg voor een gratis politiek adviesje. Kan nooit kwaad (...)

 5. sn - 000420

  Luiaards in een positief bericht over Suriname

  (...) waarde is.Vanwege gebrek aan ruimtelijke ordening zijn wij in een rap tempo bezig stukjes bos uit groot Paramaribo te verwijderen terwijl dit juist kan bijdragen tot een leefbaar gebied. Het bericht op BBC is getiteld ‘De vrouw die een (...)

 6. wk - 000426

  Ambtenaren schuldig aan trage gronddistributie

  (...) zegt minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, ROGB. Mensen lijken niet te beseffen dat er wordt aangestuurd op een versnelde toewijzing van grond. Dit heeft uiteraard gevolgen. Op den duur moeten die wel te (...)

 7. sn - 000451

  VHP-delegatie bezoekt vier dorpen Brokopondo

  (...) gebrek aan werkgelegenheid en de wijze waarop ordening in de goudsector plaatsvindt, baart de plaatselijke gemeenschappen zorgen. Zij zullen zich niet meer laten beetnemen door materiële en financiële schenkingen tijdens (...)

 8. wk - 000503

  Surinaamse belasting achter ‘goudbaggers’ aan

  (...) geen moment aangepakt. Volgens de commissie Ordening Goud sector Suriname, zijn douaniers neergestreken in het Marowijne gebied. Ook is beslag gelegd op enkele schuiten waar geen belasting voor betaald (...)

 9. sr - 000511

  Overgrote deel recreatieoorden veilig voor dc Para

  (...) van de recreatieoorden zijn ingenomen met de ordening vertelt de bestuursopzichter. Om de ordening in goede banen te leiden, is er een taakgroep geïnstalleerd. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de bestuursdienst, het Bureau (...)

 10. sr - 000517

  Zaterdag eerste fase gronduitgifte Para

  (...) jaren lopen op domeinen en het resultaat van de ordening in het woongebied Suralcoweg/Spoilarea. De perceelsbestemmingen op de aanvragen variëren van landbouw en veeteelt tot bebouwing en bewoning. ‘Het betreft slechts het eerste deel van de (...)

 11. sn - 000543

  Belastingdienst neemt 'skalians' in beslag

  (...) de operatie van de Belastingdienst en commissie Ordening Goudsector (OGS). Bij dit grootscheepse optreden worden maatregelen getroffen tegen skalianhouders die niet voldoen aan hun belastingverplichting. Diverse 'skalians' verrichten (...)

 12. sn - 000544

  Grondaanvragers Para krijgen zaterdag hun documenten

  Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zal zaterdag 350 perceelaanvragers in de bestuursressorten Zuid en Noord in het district Para op het commissariaat hun grondpapieren overhandigen. De uitgifte van de (...)

 13. wk - 000631

  Aantasting natuurpark Brownsberg wordt tegengegaan

  (...) belooft minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, RGB. De dreigende teloorgang door mijnactiviteiten van goudzoekers, zal niet langer getolereerd worden. Weliswaar is het niet de eerste keer dat een (...)

 14. wk - 000675

  Week ultimatum voor goudzoekers natuurpark

  (...) zegt minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, RGB. Hij bracht de boodschap persoonlijk over. Een team van overheidsfunctionarissen en speciale eenheden van de politie bezocht de kampen van de goudzoekers aan de (...)

 15. wk - 000776

  Regering start proces terugname onbenut land

  (...) Volgens minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, gaat het om domein land. Flinke lappen worden maar niet in cultuur gebracht. Het gaat soms om tientallen hectaren grond. Aan de andere kant zit de overheid ernstig (...)

 16. sr - 000802

  DNA-lid Asabina: “Geen woord president over investeringsklimaat”

  (...) Het gaat om wetten betreffende de ruimtelijke ordening, wetten die handen en voeten moeten geven aan de aangenomen Wet huisvestingsplan, de Wet toezicht drinkwaterkwaliteit, Grondwaterwet en grondwaterbeschermingsgebieden en milieuwetten die (...)

 17. sn - 000812

  Vraagtekens bij weigering concessieaanvraag IDCS

  (...) minister was op het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer. Het IDCS heeft intussen met bedrijven een deal gesloten om delen van de investeringen alsnog aan te trekken en houtproducten te leveren aan de buitenlandse (...)

 18. sn - 000862

  Bee wil dat regering OGS ontbindt

  De fractie van A Combinatie wil dat de commissie Ordening Goudsector (OGS) wordt ontbonden. Deze commissie zou volgens waarnemend fractieleider Marinus Bee niet voldoen aan de doelstellingen en kost het land bijzonder veel geld. Bee deed deze oproep (...)

 19. sr - 001050

  In beslag genomen Skalians mogen niet geveild worden

  (...) de belastingambtenaren en leden van de Commissie Ordening Goudsector (OGS), uit veiligheidsoverwegingen tijdens de operatie begeleid door politietroepen. De Belastingdienst had in totaal miljoenen geclaimd van eigenaren van de zogeheten skalians. (...)

 20. sn - 001147

  Hok totaal niet eens met roep ontbinding OGS

  (...) tijdens de begrotingsbehandeling de commissie Ordening Goudsector (OGS) niet laten vallen. Als het aan coalitiepartner A Combinatie en de BEP-fractie ligt, wordt deze commissie ontbonden. Hok vindt dat de OGS goed werk doet en er geen reden is (...)

 21. sn - 001158

  Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 199

  (...) en de anti-corruptiewet.” “Alles wat naar ordening en discipline ruikt, wordt in dit land zo te zien gesaboteerd of getorpedeerd.” “En alles wat naar snoepreizen, happige consultants en plunderen van de schatkist riekt, wordt meteen, (...)

 22. wk - 001195

  Schaars land bijna gratis van de hand gedaan

  (...) Minister Steven Relyveld (NDP) van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer, RGB, is naarstig op zoek naar bouwland. Het zit de minister zo hoog dat hij domeingrond wil afpakken van burgers die hun cultuurplicht niet nakomen. Maar dan is er (...)

 23. wk - 001237

  Deel natuurpark Brownsberg wordt goudmijn

  (...) wordt deels definitief opgegeven. De Commissie Ordening Goudsector Suriname, OGS, heeft voorgesteld dat ruim duizend hectare aan goudzoekers wordt afgestaan. Over het voorstel wordt nog nagedacht. Natuurparkbeheerder Stinasu en het ministerie van (...)

 24. wk - 001301

  Ondernemer eerste ‘prooi’ nieuw grondbeleid

  (...) Volgens het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer raakt hij een stuk land kwijt. In elk geval zal Chiragally het land van zo’n acht en twintig hectare binnen vier weken moeten ontwikkelen. Het gaat om domeinland dat (...)

 25. wk - 001340

  Wegbarricade door ongenoegen in Brokopondo

  (...) worden zij onheus behandeld door de commissie Ordening Goudsector Suriname. Ruim driehonderd goudzoekers zijn verjaagd uit een gebied waar ze al geruime tijd bezig waren. Als onderdeel van de ordening moesten zij hun illegaal verblijf (...)


 1. volgende