reset instellingen

 1. sn - 003331

  Van pesticiden tot chemische wapens

  (...) agrarische wondermiddel van de 19de eeuw. Zonder pesticidengebruik zou de wereldvoedselproductie afnemen met zo’n 35% tot 45%. De westerse wereld en 1 miljard mensen in ontwikkelingslanden zouden zonder pesticidengebruik binnen 1 jaar de (...)

 2. sn - 006102

  Gopex bespuit groenten met vliegtuig

  (...) noodzakelijk om te weten hoeveel herbiciden en pesticiden op welk tijdstip bij de beplanting worden gebruikt. Het bedrijf ERK Farms is gespecialiseerd in het bespuiten van landbouwgebieden. Tot nog toe was bespuiting met vliegtuigen bekend bij de (...)

 3. dw - 013372

  NICKERIE - Het telen van kwi- kwi (vissoort) wordt deskundig aangepakt in Nickerie

  (...) factor voor de teelt noemde hij het gebruik van pesticiden in de landbouwsector. "We weten dat het district voldoende plekken heeft waar er geen pesticiden worden gebruikt". Volgens hem moet nog enig onderzoek worden verricht naar het aanmaken van (...)

 4. we - 013503

  Nickerie heeft potentie voor kwi kwiteelt vervolgt

  (...) Een belemmerende factor kan zijn het gebruik van pesticiden in de landbouw maar er zijn genoeg plekken waar er geen pesticiden worden gebruikt, voert Chotkan aan. Er moet volgens hem nog enig onderzoek worden verricht naar het aanmaken van goed (...)

 5. we - 015240

  Algoe ondersteunt tuinbouwers

  (...) en Visserij(LVV) kunstmeststoffen en bio pesticiden ontvangen. Minister Soeresh Algoe van LVV gaf aan de landbouwers mee dat deze geste niet gelijk gesteld is aan de schade die geleden is bij de recente dambreuk en daaraan gekoppelde (...)

 6. we - 017028

  Glenn oehlers drastische verandering gezondheidszorg nodig

  (...) in een (groot) landbouwgebied met gebruik van pesticiden en andere giftige en schadelijke stoffen die een bedreiging zullen vormen voor de gezondheid van de bewoners is tekenend voor het beleid van deze regering, dat gedreven wordt door goedkoop (...)

 7. dw - 019847

  Prem Baldew uit Wanica is vrijdagmiddag gekozen als meest duurzame

  (...) hij doksen. Vooral het feit dat hij nauwelijks pesticiden gebruikt en een goede economische boekhouding bijhoudt, heeft voor de stichting d’Ons (Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname) de doorslag gegeven om hem de eerste prijs van (...)

 8. we - 021968

  Bijdrage vhp aan beleidsprogramma

  (...) tot herbeplanting. Het toezicht op gebruik van pesticiden in landbouw, mijnbouw en anderszins moet verscherpt worden in het belang van de veiligheid van mens en milieu. Bos dient zorgvuldig benut en herbeplant te worden, zoetwatervissen dienen (...)

 9. we - 022519

  Districtscommissariaat saramacca neemt chemicalien in beslag

  (...) van de politie. Bij controle bleek, dat er pesticiden en herbiciden op de schappen waren uitgestald, waarvoor de winkelier geen vergunning heeft. Volgens het BIC heeft de Bestuursdienst Groningen de winkelier meerdere malen gewaarschuwd om de (...)

 10. we - 027096

  Wijn rijst appelsap wanneer eten en drinken gevaarlijk wordt

  (...) een zeer giftige stof die o.a. gebruikt wordt in pesticiden en herbiciden. Het veroorzaakt o.a. long-, huid- en blaaskanker en is erg schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen van (...)

 11. dw - 028703

  Er zal op grote schaal onderzoek worden gedaan naar de effecten van kwik en

  (...) worden gedaan naar de effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname. In het land is er momenteel weinig data over de gevolgen van deze stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen.   (...)

 12. sn - 028712

  Grootschalig onderzoek naar effecten kwik en pesticiden

  (...) onderzoek waar de effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind zullen worden gemeten. Gedurende een periode van vijf jaar zullen duizend zwangeren en de kinderen die zij baren tot de leeftijd van vier jaar gevolgd (...)

 13. wk - 028732

  Onderzoek gevolgen kwikgebruik in Suriname

  (...) onderzoek MeKI TAMARA ‘Effecten van kwik en pesticiden op de gezondheid van moeder en kind in Suriname’ maandag in het Onderzoekscentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze wordt geflankeerd door dr. Wilco Zijlmans van het (...)

 14. sr - 029329

  Mahinder Jogi: ‘Regering geeft niet nodige aandacht aan agrarische sector’

  (...) moet men beginnen. Zodoende kan het gebruik van pesticiden worden gedemotiveerd en heeft het product weinig gift. Dit, omdat men leert om gezond te produceren. Dit resulteert vervolgens in positieve exporten op de markt. Vracht is ook een groot (...)

 15. we - 033623

  Gmo zadenboer in zwaar weer

  (...) dat het oppervlaktewater vervuilt met haar pesticiden en de gewassen van boeren die géén GMO-zaad gebruiken contamineert met GMO-stuifmeel. Ook de Monsantolobby tegen de verplichte vermelding op etiketten van GMO-voedsel werd hard aangepakt (...)

 16. dw - 033643

  Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) dat belast is met de bevordering

  (...) weten dat zelfs de Wereld Gezondheidsorganisatie pesticiden toetst die worden gebruikt bij de bespuiting, omdat sommige schadelijk blijken te zijn voor de mens. Hij benadrukt verder ook het belang van voorlichting. Verder wil Resida niet precies (...)

 17. sn - 033782

  108 ZIKA-gevallen positief getest tot oktober-3 januari

  (...) ondersteuning hierbij geboden. Het gebruik van pesticiden is niet uitgesloten en wordt ook ingezet in zorgvuldig bepaalde gevallen, waarbij wij ons er van bewust zijn dat het gebruikte middel malathion nog wel op de WHO lijst van toegestane (...)

 18. sr - 033906

  Pesticiden mogelijke oorzaak Microcefalie

  (...) Stuttgard, die bekend is met de werking van pesticiden, eerst nagaan of er in de gebieden waar dit pesticide niet gebruikt is ook Microcefalie voorkomt. “Pesticiden kunnen inderdaad geboorteafwijkingen veroorzaken, dus het zou wel mogelijk (...)

 19. sr - 035120

  De zika-microcefalie kwestie onder de loep (1)

  (...) belangrijkste oorzaak in kaart hebben gebracht: Pesticiden! Het is immers reeds in een groot aantal studies aangetoond. Hieronder slechts vier voorbeelden: –‘Correlation Between Pesticide Use in Agriculture and Adverse Birth Outcomes in (...)

 20. we - 037819

  Laboratorium Voedselveiligheid treedt weer in werking

  (...) gaan vervullen, namelijk het verrichten van pesticiden residu-onderzoek (het gehalte van pesticiden in een plant meten).Debie zegt dat het afbranden van het laboratorium geen verstrekkende gevolgen heeft gehad voor de agrarische producten die (...)

 21. sn - 042587

  Al-Khemia Foundation finaliseert aquaponics systeem

  (...) Engineering Program verbiedt het gebruik van pesticiden en limiteert het gebruik van kunstmest en commerciële visvoer. Er wordt een biologisch keurmerk uitgegeven voor de huishoudelijke en commerciële landbouw installaties die met Al-Khemia (...)

 22. dw - 046723

  Het aantal keren dat personen in Suriname zichzelf van kant hebben gemaakt

  (...) die vrije en gemakkelijke toegang tot pesticiden en landbouwchemicaliën beperken. Die worden vaak voor zelfmoord worden gebruikt. Ook wil het ministerie de beschikbaarheid van psychotherapeutische behandeling vergemakkelijken. Ook de (...)

 23. sn - 047796

  Al-Khemia deelt kennis over landbouw innovatie

  (...) compostvaten. Geen kunstmatige voedingstoffen of pesticiden zijn gebruikt. De containers zijn gratis te vinden uit huishoudelijk verbruik, de compost is gemaakt via keuken en/of tuin afval van één huishouden. Bij de eerste experiment zijn er 20 (...)

 24. dw - 054275

  De agrarische sector heeft dringend een rampenplan nodig

  (...) verontreinigen. Ook het onverantwoord omgaan met pesticiden en ontbossing hebben een negatief effect op het klimaat. In Suriname zijn de gevolgen van radicale klimatologische verandering ook merkbaar in de agrarische sector. Het binnenland en het (...)

 25. sn - 054335

  LVV zet eerst stap naar agrarisch rampenplan

  (...) klimaat zoals het onverantwoord gebruiken van pesticiden en ontbossing. In Suriname zijn de gevolgen van radicale klimatologische verandering ook merkbaar in de agrarische sector. Het binnenland en het gebied Weg naar Zee zijn meerdere malen (...)


 1. volgende