reset instellingen

 1. sr - 000393

  Mens belangrijkste schakel bij voorkomen ziekten

  (...) een zeer belangrijke rol vervullen in de preventie van ziekten, inclusief die, welke door stekende en bijtende insecten worden overgedragen. Ruim 106 miljoen mensen in 21 landen in de Amerika’s wonen in een gebied, waar ze risico lopen op (...)

 2. sn - 001349

  Spanje kan meer doen voor Caricom

  (...) bestaat uit medische ondersteuning voor de preventie en controle van baarmoederhalskanker. De samenwerking met Spanje kan worden verbeterd op het gebied van milieubescherming en kleine en middelgrote ondernemingen. Het ministerie van (...)

 3. sn - 001628

  Suriname: NAM moet MDG's opnieuw onderzoeken

  (...) de MDG’s te keren en ervoor te zorgen dat de preventie en controle van niet-overdraagbare ziekten adequaat wordt verwoord in de ontwikkelingsagenda na 2015.” Volgens de diplomaat moeten lopende en de nieuwe wereldwijde gezondheidsuitdagingen (...)

 4. wk - 001727

  Suriname noteert eerste geval van Chikungunya

  (...) zich vooral door pijn in de gewrichten. De preventie is vooral gericht op hygiëne. Broedplaatsen, voornamelijk plekken met stilstaand water, moeten voorkomen worden. De mug krijgt dan geen kans zich te (...)

 5. sr - 001760

  ‘Diabeten, laat uw voeten onderzoeken’

  (...) Een gezonde leefstijl is namelijk de beste preventie voor klachten en late (...)

 6. sn - 002546

  Para stimuleert met minibeurs gezonde leefstijl

  (...) Para. Deze activiteit is onderdeel van de preventie aanpak van niet overdraagbare chronische ziekten, welke door het ministerie van Volksgezondheid in elk district wordt uitgezet. Para kijkt terug op een geslaagd evenement. Met deze (...)

 7. sn - 004631

  Korpschef: Preventie ingevoerd voor afwijkend gedrag

  (...) binnen vier maanden. Wij hebben toen enkele preventieve maatregelen ingevoerd", zegt de politiebaas aan Starnieuws. De eerstelijnsverantwoordelijkheid berust bij de collega's en de directe leidinggevenden om afwijkend gedrag en potentiële (...)

 8. sn - 004815

  WHO: Om de 40 seconden stapt iemand uit het leven

  (...) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over preventie van zelfdoding pleegt om de 40 seconden een persoon suïcide. Het wereldwijde rapport: ‘Preventing suicide: A global imperative (het voorkomen van zelfdoding: een wereld opdracht) is (...)

 9. sn - 005126

  Sepsis, een medische noodsituatie

  (...) nog onderbelicht, met onvoldoende aandacht voor preventie. Daar elk ziekenhuis zijn cijfers keurig bijhoudt, kan aan de hand hiervan geconcludeerd worden dat er een significante stijgende trend op te merken is. Helaas zijn de exacte cijfers op (...)

 10. sr - 005300

  Jeugdkamp the galibie experience

  (...) gegeven op het gebied van HIV/Aids, en de preventie daarvan. Het goed opgekomen publiek heeft behoorlijk wat kennis kunnen vergaren. Ook het sociale doel van het kamp is tot uiting gekomen. Er zijn goede vriendschapsbanden gelegd met de (...)

 11. sn - 005499

  Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 218

  (...) Dat assembleelid Hapdoel heeft groot gelijk: preventie no de, behandeling no de, medicijn no de, voorlichting no de, neks no de.” “En hij praat niet zomaar, want hij heeft het aan den lijve ondervonden.” “Laat hij dan een motie van (...)

 12. sr - 005927

  Directeur onderwijs geveld door Chikungunya

  (...) de bijzondere werkzaamheden op de scholen ter preventie van de gehate Chikungunya. Juan Pawiroredjo van de PR-afdeling van het ministerie van Onderwijs geeft aan niet op de hoogte te zijn van een voorgenomen persbriefing. Hij bevestigde wel dat (...)

 13. sn - 005944

  Chikungunya epidemie door falend beleid Volksgezondheid

  (...) die verantwoordelijk is voor het bewaken van de preventieve gezondheid, is het te begrijpen dat in vergelijking met andere gebieden in ons regio, Chikungunya zich binnen twee maanden explosief verspreidt heeft in ons land. De minister van (...)

 14. sn - 005984

  Vier in quarantaine in VS voor Ebola

  (...) van de Amerikaanse Centra voor controle en preventie van ziekten (CDC). Geen van de mensen die in contact zijn geweest met de patiënt vertonen symptomen van Ebola, zeggen ambtenaren van Dallas. De patiënt was ongeveer een week in (...)

 15. sn - 006061

  Fols niet tevreden over positie leerkrachten

  (...) (Minov), in onder meer rekenen, taal en preventie en aanpak van gedragsproblemen. Volgens Nerkust hebben onderwijzers op sublieme wijze hieraan geparticipeerd. "Ze beseffen dat er veranderingen in het onderwijs komen en die moeten (...)

 16. sn - 006526

  Een goede handhygiëne leidt tot vermindering infecties

  (...) zorg en het handelen van medisch personeel. Preventie van zorggerelateerde infecties moet in de eerste plaats leiden tot het voorkómen van dergelijke infecties en de gevolgen daarvan, zoals ziekte en sterfte. Daarnaast moet preventie ook de (...)

 17. dw - 006721

  Leerkrachten op de Openbare School Latour 1 voelen zich onveilig achter een

  (...) gedaan", vermoedt een van hen.  De afdeling Preventie van het Korps Brandweer Suriname zegt hiermee geconfronteerd, dat er eerst een verzoek gedaan moet worden door de Inspectie van Onderwijs, om te beoordelen of het hekwerk inderdaad een (...)

 18. sn - 006941

  Decent Work en aanpak kinderarbeid belangrijk voor regio

  (...) vindt de ILO. Het initiatief is bedoeld om de preventie en uitbanning van kinderarbeid te versnellen. De focus zal nu onder andere gericht zijn op het snel identificeren en aanpakken van gevallen van (...)

 19. sn - 007295

  De wet Basiszorg - een klap voor RGD en BOG

  (...) De RGD heeft bij haar oprichting curatieve en preventieve gezondheidszorgtaken gekregen. De filosofie achter de RGD kan worden samengevat met de term: ‘primary health care’. Het gaat om gezondheidszorg die geïntegreerd is in de samenleving. (...)

 20. sn - 007488

  Ebola en de verpleging/verzorging in Suriname

  (...) weigeren. Tenzij uw werkgever zaken als infectie preventie en hygiëne maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en protocollen niet goed voor elkaar heeft. De werkgever is dus verantwoordelijk voor een veilige en gezonde organisatie van de (...)

 21. sn - 007890

  Geweld tegen kinderen moet aan banden

  (...) kan”, zegt Maya Manohar van projectgroep Preventie en Aanpak van Kindermishandeling in Suriname (Prekimi). Ze is tevens als jurist en assistent onderzoeker verbonden aan het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). Recent nog is (...)

 22. sr - 007916

  Simons geeft een sneer aan medische zorgdragers Suriname

  (...) dat wel doen.” Transformatie naar klinische preventie is noodzakelijk ‘De medische zorg moet getransformeerd worden naar klinische preventie’, zegt Simons verder. ‘De dokter moet niet alleen kijken naar wat er op het moment aan de hand (...)

 23. dw - 007928

  Als er keuzes worden gemaakt in de gezondheidssector moet welzijn voorkeur hebben

  (...) in de afgelopen decennia veel is gesproken over preventie in de gezondheidssector, maar ze heeft er in Suriname en in de wereld niet veel van gezien. Dit moet wel worden aangepakt, anders zal de situatie over tien jaar niet veel veranderd zijn, (...)

 24. dw - 007929

  Het aantal gevallen van kindermishandeling in Nickerie is zeer hoog en komt

  (...) hebben in het kader van de internationale dag preventie Kindermishandeling ook het email adres stopkindermishandeling@wingroep.com officieel gelanceerd. Mensen kunnen hier ook vermoedens van kindermishandeling anoniem doorgeven. Het Meldpunt (...)

 25. sn - 008170

  Meer regelgeving nodig voor aanpak geweld tegen kinderen

  (...) van Maya Fokké-Manohar, van projectgroep Preventie en Aanpak van Kindermishandeling in Suriname (Prekimi). Fokké, ook assistent onderzoeker bij het IGSR, sprak in verband met de 25ste viering van Kinderrechtendag. Op basis van dit (...)


 1. volgende