reset instellingen

 1. wk - 000013

  Fonds moet dropouts op school houden

  (...) onderwijssysteem houden. We zijn nu bezig met regelgeving er omheen, maar ook met het aantrekken van donoren.” Het Natin heeft de afgelopen veertig jaar honderden kaders klaargestoomd voor de directe (...)

 2. sr - 000033

  Minister Adhin: ‘Gelijke rechten voor zwangere studenten staat buiten kijf’

  (...) staat buiten kijf. Er bestaat al jarenlang regelgeving op dit stuk. Het gerucht als zou het Minov een zwangere tiener van het Havo ontzegd hebben deel te mogen nemen aan het eindexamen, wordt ten stelligste ontkend. Het ministerie van (...)

 3. sn - 000245

  'Staatsolie heeft buitengewoon goed jaar achter de rug'

  (...) aan nationale en internationale milieu wet- en regelgeving bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. In dit kader zijn er in 2013 in nauwe samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) tien Milieu (...)

 4. sr - 000443

  Suriname stemt voor antihomowetgeving

  (...) moeten conformeren aan de heersende wet- en regelgeving op internationaal niveau. Ons huidige huichelachtige buitenlandsbeleid kan afgestraft worden door het verminderen van subsidies en schenkingen van bepaalde naties omdat geen voortgang (...)

 5. sr - 001265

  Softporno op tv maakt Abdoel ongerust

  (...) bij de vergunningsvoorwaarden. Structurele regelgeving voor het afdraaien van diverse programma’s en films ontbreekt echter. Maandag wordt de begrotingsbehandeling hervat. Dan komt de regering voor de tweede maal aan de beurt voor het (...)

 6. sn - 001432

  'Transfer pricing' in de Surinaamse aluinaarde-industrie

  (...) voor: 1. Aanpassing van de Surinaamse wet- en regelgeving inzake 'transfer pricing' is noodzakelijk en dient voortvarend ter hand genomen te worden, mede gelet op het toenemend aantal multinationale ondernemingen in onze economie. Bij (...)

 7. wk - 001447

  Te veel vragen open tijdens begrotingsdebat

  (...) over moeten worden afgelegd. “De regelgeving is duidelijk en als er gesjoemeld is zouden er maatregelen genomen moeten worden. Als blijkt dat de bedrijven minder hebben betaald, moet een boete worden betaald van minstens twintig (...)

 8. sr - 001643

  Tabakswet 1 jaar in werking

  (...) uniform te maken. In navolging van deze regelgeving worden fabrikanten verplicht om in de toekomst afschrikwekkende afbeeldingente plaatsen op de verpakking. Dit is een methode die gebruikt wordt om mensen af te schrikken om te (beginnen (...)

 9. sr - 001665

  Arnold Kruisland: ‘De NDP gaat eigen braaksel inslikken’

  (...) legt Kruisland uit. In de wetswijziging moet de regelgeving rond de toekenning van pensioenen duidelijk aangegeven worden vanaf wanneer de terugwerkende kracht ingaat en welke ministers in aanmerking daarvoor komen. ‘Gaat het om ministers die (...)

 10. sr - 002046

  Belasting gaarkeukens naschoolse opvang vraagteken

  (...) dan moet er belasting betaald worden volgens de regelgeving. De keukenhouders ontvangen SRD 2 per geleverde portie. Per dag bereidt een keuken wel tot 1.500 porties. Indien er niet wordt voldaan aan de belastingaangifte, dan stuurt de Dienst der (...)

 11. sn - 002135

  'Aantrekkelijk fiscaal investeringsklimaat leidt tot welvaart'

  (...) besluit daartoe, de vigerende fiscale wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan in aanmerking nemen. Een sterk en aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat kan bijdragen aan het aantrekken van FDI’s naar Suriname, met het gevolg dat Suriname (...)

 12. sn - 002165

  DOE: Stop met het minachten van de kiezer!

  (...) de samenleving en binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Zo kan de eigen verantwoordelijkheid van de burger een kans krijgen en leert men respect voor zichzelf te hebben. De DOE partij gelooft niet in de oude manier van stemmen winnen met (...)

 13. dw - 002428

  De backtrack route in Nickerie wordt nog enige tijd gedoogd

  (...) heeft in grote lijnen dan ook te maken met regelgeving op het gebied van veiligheid bij de plek. Het ligt in de bedoeling om alle activiteiten te verplaatsen naar Southdrain, enkele kilometers verwijderd van (...)

 14. sn - 002462

  Inkomende Caricom-leider benadrukt eenheid organisatie

  (...) ontwikkelingshulp, grotere vraag naar dure regelgeving en handhaving in de financiële dienstverlening. "Maar als geen van onze landen effectief voor zichzelf kan onderhandelen in deze internationale gemeenschap voor betere (...)

 15. sr - 002529

  VHP heeft profielschets voor DNA-, dr- en rr-leden

  (...) immers meer kennis en ervaring nodig om wet- en regelgeving op relevantie en kwaliteit te kunnen beoordelen en om politieke resultaten te kunnen boeken. De hogere eisen behelzen onder meer enige bekendheid met sociale zekerheidsstelsels, juridisch (...)

 16. sr - 002601

  De rol en plaats van de Javanen vanaf 2010 tot heden

  (...) samenkomst zonder grondige afspraken en de regelgeving was nergens te bekennen. Zo is de Volksalliantie uit de grond gestampt. Op deze wijze is een onvolwassen baby geboren; een baby, die volgens de Javaanse adat nimmer tot volle wasdom zou (...)

 17. dw - 002817

  Na jaren discussie heeft de Kerk van Engeland

  (...) van het voorstel.  De kerk probeerde de regelgeving al twee jaar geleden door te voeren, maar stuitte toen op verzet van de conservatieve vleugel van de geloofsgemeenschap. Het openstellen van het bisschopsambt wordt gesteund door premier (...)

 18. sr - 003354

  Casas garandeert luchtvaartveiligheid in Suriname

  (...) aan alle eisen die door onze luchtvaartregelgeving worden gesteld. In het geval van Blue Wings waren het de Antonov vliegtuigen die het meest betrokken zijn geweest bij vliegtuigongelukken. Na de ongevallen die er zijn geweest, heeft (...)

 19. sn - 003364

  PCS is gecertificeerde ziekeninstelling

  (...) van de klant, van de organisatie en van wet en regelgeving” verduidelijkt de vertegenwoordiger van Kiwa, Reza Abdoelrazak. “Dit betekent dat je zegt wat je doet, doet wat je zegt én je kunt het bewijzen.” PCS is het eerste ziekenhuis met (...)

 20. sn - 003439

  TAS werkt met de sector aan een businessplan

  (...) de organisatievisie worden aangescherpt. Ook de regelgeving en het ontwikkelen van wetsproducten horen hierbij, zegt Jerrel Pinas, Communicatie & PR manager van de TAS. Basis leggen “Dit strategisch businessplan zal de basis moeten vormen voor (...)

 21. sr - 003641

  Ontoegankelijkheid tot vonnissen is obstakel

  (...) gegeven, en interpretatie van de personeelsregelgeving van de overheid. In het tweede vonnis heeft de rechtsfiguur redelijkheid en billijkheid formeel zijn intrede gedaan in de relatie burger en overheid. Jammer genoeg is het een lijdensweg, (...)

 22. sr - 003781

  ‘Miscommunicatie Bouterse en Ameerali bij verhoging AOV’

  (...) wijze wordt uitgevoerd. Een goede organisatie en regelgeving moeten in place zijn om zaken goed te organiseren. Het huisvestingsprobleem is één van de grootste voorbeelden. (...)

 23. sr - 003893

  Diploma-uitreiking Hogeschool voor Bedrijfswetenschappen

  (...) Imamdi. Zij heeft een studie gedaan naar de regelgeving van de energiesector in Suriname. In haar thesis heeft zij aangegeven dat er in de energiesector in Suriname op dit moment geen specifieke wetgeving is. Imamdi geeft aan dat zij tijdens (...)

 24. dw - 004081

  Je zou zweren dat Steven van Frederikslust een gecalculeerde move maakte gistermorgen

  (...) tot nu toe draait op een stukje krakkemikkige regelgeving. Sedert september vorig jaar beschikt de kustwacht over twee boten en zou die nu toch wel de schrik moeten zijn geworden van elke onverlaat op zee. Niks is minder waar. Het gespuis gaat (...)

 25. wk - 004334

  ‘Geen Zwarte Piet meer op verpakkingen HEMA’

  (...) discussie volgen en we respecteren de regelgeving die daaruit volgt. Voor 5 december is alles ingekocht en over volgend jaar kunnen we nog geen uitspraken (...)


 1. volgende