reset instellingen

 1. sr - 000033

  Minister Adhin: ‘Gelijke rechten voor zwangere studenten staat buiten kijf’

  (...) zijn voor studenten die zwanger worden. De regels die gehanteerd worden op het ministerie zijn als volgt: 1. De zwangere student wordt door de school behandeld net als elke andere student. 2. Studenten die in verwachting zijn, blijven net zo (...)

 2. sn - 000138

  Nieuwe politieke partijen op weg naar verkiezingen 2015

  (...) dat verbiedt, maar er zijn ook geen duidelijke regels en voorschriften vastgesteld voor het oprichten van een partij. Naar eigen inzichten kan een partij worden opgericht. Deze wordt geregistreerd in het openbaar register bij het Onafhankelijk (...)

 3. sr - 000171

  Hoe veilig is fietsen in Tamanredjo?

  (...) kunnen zijn. “Het lijkt wel alsof de regels niet doordringen en het erge is nog dat het allemaal ongestraft blijft!!” Het meest ergert de bewoner van Tamanredjo zich aan het gebrek aan respect van de automobilisten voor fietsers en (...)

 4. sr - 000201

  Problemen te Stalweide steken weer de kop op

  (...) er steeds problemen ontstaan. Eén van de regels van de statuten luidt dat als kalveren geboren worden, zij voorzien moeten worden van een brandmerk. Gebeurt dit niet, dan is zo een beest eigendom van de Stalweide en dan heeft de voorzitter (...)

 5. sr - 000277

  PTC’er Gulradj met cum laude afgestudeerd

  (...) hij rekening gehouden met de internationale regels die gelden voor luchthavens. Één van de regels is dat alle verlichtingsarmaturen op de runway dan wel taxibaan dezelfde lichtsterkte moeten hebben. De kosten voor de technische installatie (...)

 6. sn - 000476

  Krijgsraadszitting wordt op 28 juli voortgezet

  (...) hebben gezegd dat er geen aparte regels nodig zijn omdat artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens rechtstreeks werkt. De advocaten Marica, Essed en Vos hebben erop gewezen dat door de gewijzigde (...)

 7. sn - 000622

  Randjietsingh: Vervroegde verkiezing uitschrijven

  (...) van de verkiezingen. "Er zijn wettelijke regels waarin alle zaken die te maken hebben met de organisatie van de verkiezingen zijn vastgelegd. Wij gaan ervan uit dat de regels worden nageleefd", benadrukt (...)

 8. sr - 000827

  Laten we het enige wat ons bindt niet laten ontbinden

  (...) Voortaan ga ik gebruik maken van de wetten en regels en indien ik vind dat er is sprake is van discriminatie, ga ik aangifte doen! Net als de massa-aangiften tegen Geert Wilders.Ik ben de voorbijgaande mens, de mens die goed en kwaad voor lief (...)

 9. sn - 000924

  Breeveld wil Clad onderzoek bij Sport- en Jeugdzaken

  (...) gelden en middelen niet volgens de comptabele regels plaatsvindt en belangrijke dossiers ontbreken. Tegen beter weten in wordt van achteren naar voren gewerkt. Dit blijkt uit het feit dat de doelgroep (drop-outs, kansarme jongeren) pas wordt (...)

 10. sr - 001025

  Assemblee hamert over corruptie bij bepaalde instituten

  (...) van Justitie en Politie, die niet conform de regels zijn. Randjietsingh verwijst naar een officiële brief van de Rekenkamer over corruptieve praktijken aan de president, waarop het staatshoofd nooit heeft gereageerd. Volgens de oppositie is (...)

 11. sr - 001111

  Exporteurs lijden grote verliezen

  (...) In een communiqué laat de SLM weten dat er regels en procedures zijn binnen de luchtvaart, die in dit geval als leidraad kunnen dienen. ‘Procedures binnen de luchtvaart geven trouwens aan dat een klant in geval van ongeregeldheden kan en (...)

 12. sr - 001113

  Minister doet naïef

  (...) deze leveranciers is gemaakt. Zijn de comptabele regels nagekomen? De oppositie wil ook weten welke bedragen bij de verschillende giften aan de orde waren. Ook is de vraag gesteld welke organisaties voor de giften in aanmerking zijn gekomen, dus (...)

 13. sn - 001165

  Truckchauffeurs zullen strenger worden gecontroleerd

  Truckchauffeurs zullen binnenkort aan strengere regels worden onderworpen. Het ministerie van Openbare Werken heeft speciale meetinstrumenten aangeschaft om onder andere de asdruk van trucks te meten. De truckchauffeurs met een hogere lading dan (...)

 14. wk - 001236

  Parlement bemiddelt in lerarenconflict

  (...) biedt op een redelijke uitkomst. Adhin vindt dat regels moeten worden nageleefd. Een wet uit 1973 bepaalt dat zwangere leerkrachten geen aanspraak maken op uitbetaling van extra uren. Deze zogenaamde overuren komen boven op het maandloon van de (...)

 15. wk - 001275

  Kort geding tegen lerarenbond niet van de baan

  (...) noemt dit discriminatie. Volgens Adhin worden regels nageleefd. “Wat we nu brengen is orde. de verloedering die de laatste vijftien tot twintig jaren plaatsvond, moet veranderen ten behoeve van het kind”, aldus de bewindsman tijdens een (...)

 16. sr - 001320

  Harish Monorath: “Herantecedentenonderzoek Raio-kandidaten niet nodig”

  (...) de Deken nu rijst is of er volgens de wettelijke regels een nieuw antecedentenonderzoek gehouden mag worden of niet. Bovendien zeggen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat als iemand toegelaten wordt tot de opleiding en hij of zij de (...)

 17. sn - 001350

  Bouwvergunning binnen drie weken

  (...) goed te keuren. Als men zich aan de regels houdt, is de aanvraag binnen enkele weken afgehandeld. Wie dit niet zo ervaart in de praktijk mag een brief schrijven en dan zal een onderzoek worden gedaan”, zegt Parmessar. Hij heeft (...)

 18. sr - 001387

  ‘We zijn onthutsend laag opgeleid’

  (...) dom zijn, want domme mensen kunnen de geldende regels niet op een slinkse manier gebruiken om zich gemeenschapsgelden toe te eigenen; corruptie heet dat. Minister Adna zegt doodleuk in het parlement dat er geen Clad-onderzoek nodig is in zijn (...)

 19. sn - 001468

  'Tweede antecedentenonderzoek is onbehoorlijk bestuur'

  (...) (Raio). Volgens van de voren vastgestelderegels en procedures van de door het ministerie ingestelde Raio commissie wordensollicitanten voor de opleiding tot rechter onderworpen aan een antecedenten- en milieuonderzoek. Dit geschiedt vóór (...)

 20. sr - 001499

  Ananiestrand tot nader order gesloten

  (...) betreurt, zegt ook dat de man eigenlijk tegen de regels van het oord handelde. Van Bose bezocht samen met zijn vrouw het oord. Hij waagde een poging om zwemmend een kleine zandbank in de rivier te bereiken. Dat is hem niet gelukt. In plaats van (...)

 21. sn - 001521

  Regels verkavelingsvergunningen aangescherpt

  Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de regels over de aanvraag van verkavelingsvergunningen aangescherpt, zegt minister Rabin Parmessar. Aanleiding hiertoe zijn de vele klachten vanuit de burgerij over verkavelaars die hun verplichtingen (...)

 22. sr - 001583

  Loon naar verdiensten

  (...) toeroept, vraagt de parlementsvoorzitter om de regels betreffende het zwangerschapsverlof aan een algehele beschouwing te doen onderwerpen en waar nodig te reviseren. De druk op toekenning van loon zonder tegenprestatie leidt tot allerlei (...)

 23. sr - 001639

  Multinational zingt ander liedje

  (...) bestaat over de corporate social responsibility regels aangaande het milieu, waaraan grote organisaties als de Alcoa zich hebben gebonden. Er bestaat ook weinig besef over de csr-regels waaraan multinationals uit de Westerse landen gebonden zijn (...)

 24. sn - 001649

  Veel luchtvaartvrijheden tussen Suriname en Amerika

  (...) kent weinig beschermende of controlerende regels, maar heeft wel strikte bepalingen dat de tarieven niet al te concurrerend hoog of laag mogen zijn. Castelen zegt dat ergens een clausule moet worden ingebouwd, zoiets als een (...)

 25. sn - 001740

  Voedselvergifting opgelopen door tjaumin

  (...) klant hier ook inzage in heeft. In het geval de regels niet worden nageleefd zou de overheid fikse boetes moeten opleggen. Te denken valt in de orde van SRD 5000 tot SRD 15.000. Na overleg van de kwitantie en eventueel genomen hygiëne maatregelen (...)


 1. volgende