reset instellingen

 1. sr - 000029

  Anticorruptieorgaan OAS bezoekt Suriname in april

  (...) ontmoetingen gearrangeerd worden met de private sector en maatschappelijke groeperingen. De wijze waarop Suriname invulling geeft aan de Inter-Amerikaanse Conventie ter bestrijding van Corruptie (de Iacac) zal hierbij getoetst worden.Aan de hand (...)

 2. sn - 000104

  Cluster lab LVV moet op 15 januari 2015 een feit zijn

  (...) kunnen inspelen is onderzoek noodzakelijk. Om de sector naar grote hoogten te brengen, moet het onderzoekskader de nodige tools krijgen, waarvan het cluster lab één is. Volgens LVV-directeur Gerard Breinburg vereist onderzoek nieuwe inzichten en (...)

 3. sn - 000111

  OAS-conferentie onderstreept rol coöperatieve beweging

  (...) maatschappelijk middenveld en de particuliere sector die daarbij effectieve partnerschappen vormen die het beste voortbrengen uit de sterke punten van elke sector. “En de coöperatieve beweging zou een bevoorrechte partner in deze inspanning (...)

 4. sn - 000226

  Guyana werkt aan gezamenlijke waterkracht met Brazilië

  (...) met de politieke partijen, de particuliere sector en de Nationale Toshaos Raad. Daarnaast is het overleg begonnen met de omliggende gemeenschappen in die regio. Nieuwe technologie De bewoners van het Boven-Mazaruni-gebied vrezen dat hun (...)

 5. sr - 000301

  Na meer dan 40 jaar debatteren eindelijk goedkeuring conceptwet Minimumuurloon

  (...) genoemd worden: een minimumloonstelsel per sector of bedrijfstak en de koppeling tussen het invoeren van een minimumloonstelsel en aanpassing van de Ontslagwet. Begin vorig jaar is het ontwerp breedvoerig besproken binnen het Arbeids Advies (...)

 6. sn - 000310

  Eerste uitgebreide digitale informatieplatform in Suriname

  (...) van de overheid tot NGO’s en de particuliere sector hun informatie geven aan het BOS en dat deze op de website komt. Jan Moredjo, hoofd van het BOS heeft de officiële lancering gedaan en Priya Sital, voorzitter van het Nationaal Jeugd (...)

 7. sn - 000375

  Dispuut houtsector en regering neemt ernstige vormen aan

  Het dispuut tussen de regering en de houtsector, begint ergere vormen aan te nemen. Aangevoerd door concessiehouders en ondersteund door meerdere groepen in de sector wordt donderdag een massameeting gehouden in de Kamer van Koophandel en fabrieken (...)

 8. sr - 000408

  Houtsector biedt alternatief aan president

  (...) de president waarbij aangegeven wordt dat de houtsector niet eens is met de recente prijsverhoging van concessierechten. De brief heeft een petitie getekend door concessionarissen. De brief is ondertekend door de Ashu, het Platform Houtsector (PHS) (...)

 9. sn - 000452

  DNA tast in het duister reden intrekking spaar- en stabiliteitsfonds

  (...) was de verdeling van gelden uit de productiesector, naar het fonds en hoeveel in de economie gestopt moet worden om te investeren in weer winstgevende projecten. In het concept staat dat 25 procent moest gaan naar investeringen in Suriname en (...)

 10. wk - 000503

  Surinaamse belasting achter ‘goudbaggers’ aan

  (...) aangepakt. Volgens de commissie Ordening Goud sector Suriname, zijn douaniers neergestreken in het Marowijne gebied. Ook is beslag gelegd op enkele schuiten waar geen belasting voor betaald (...)

 11. sn - 000549

  Argentinië ligt lam

  (...) het werk te gaan. Veel werknemers in de publieke sector hebben deelgenomen aan de staking, die diensten en scholen heeft beïnvloed. Vakbonden eisen hogere lonen en lagere belastingen. Ze wijzen de hoge staatsschuld van Argentinië als zondebok (...)

 12. sr - 000699

  Woningnood terugbrengen: feit of fictie?

  (...) de samenwerking tussen de publieke en private sector om de woningnood aan te pakken, zoals aangekondigd door de president in 2011. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Moet men dit zien als volkswoningen, die worden toegewezen of zijn het (...)

 13. sr - 000755

  De wonderbare cassaveoogst

  (...) “De Ontwikkelingspotentie van de Cassave Sector in Suriname” van de hand van de landbouweconoom Hesdie J. Grauwde, M.Sc en uitgegeven ter gelegenheid van de Conferentie van 7 oktober 2011 over dit thema. Uit de tabel blijkt dat in de 11 (...)

 14. sn - 000768

  Sapoen: HI is het meest onderschatte ministerie

  (...) op industrie, de versterking van de private sector in het kader van competitiveness en het weerbaar maken van de bedrijven. De voormalige HI-bewindsman merkt op dat Suriname een economie heeft welke gedomineerd wordt door mineralen. De andere, (...)

 15. sr - 000781

  Minister Algoe: “Ik zal 100% invulling geven aan gedachte voedselschuur”

  (...) (Cuba) om op het gebied van de agrarische sector een masteropleiding in Suriname te starten. ‘De zaaizaadproductie in Wageningen is prachtig geweest’, benadrukt Algoe. In eerste instantie werd gerekend op 70 balen opbrengst per hectare, (...)

 16. sr - 000785

  Schuld en schaamte in de publieke en semipublieke sector

  “Alles wat te is, is niet goed”, zei mijn moeder vroeger altijd. Een oude wijsheid. Te veel schuld- en schaamtegevoelens laten een mens lijden. Te weinig bederft de samenleving. Volwassenen hebben een juiste hoeveelheid schuld- en (...)

 17. sn - 000884

  Jessurun: Clad noemt beleid 'oncontroleerbaar en corruptief'

  (...) leven roepen van een minthouse voor de mijnbouwsector via een buitenlandse maatschappij die door Londen niet erkend is en dus niet echt controle zou kunnen uitoefenen op de mijnbouwbedrijven die dat wel als voorwaarde stellen. De plannen van de (...)

 18. sr - 000901

  Overheidsverspilling weer aan de orde

  (...) ook vermeld dat het gaat om het programma Public Sector Reform en in die van 2014 ook. Is dit programma, dat aanving tijdens Venetiaan II (2000-2005), al niet beëindigd/mislukt? Of worden delen nog voortgezet? Door de oppositie werd gisteren (...)

 19. sr - 000941

  Inspraak volgende fase ontwikkeling werkers

  (...) aan arbeid, de teruggang van veiligheid in de sectoren, de opkomst van gevaarlijke sectoren en/of een teruggang in de preventieve en controlerende taken van de overheid. Met betrekking tot de beroepsongevallen en –ziekten is van belang na te (...)

 20. sn - 000950

  Leeflang: Arbeiders niet vooruit gegaan

  (...) belangrijke rol gespeeld. Vooral in de private sector wordt mede door deze situatie de positie van de werkende klasse verder uitgehold. Bedrijven kiezen er vaker voor hun werknemers niet te betrekken bij de planning van de organisatie en (...)

 21. sn - 001012

  Minister Algoe wil veeteeltsector versterken

  De veeteeltsector heeft jarenlang weinig tot geen aandacht gehad van de overheid. Melkboeren zitten met verschillende problemen, waaronder slechte prijzen voor rauwe melk. Oneerlijke concurrentie met buitenlandse producenten, maakt bovendien dat de (...)

 22. sr - 001113

  Minister doet naïef

  (...) de groep corruptelingen in de publieke sector aan het verjongen is. Vanuit de oppositie is zeker enige dagen terug de mededeling gedaan dat met betrekking tot de corruptie op SJ een brief is geschreven naar de president een maand geleden (...)

 23. sr - 001134

  Meer gevallen van chikungunya bevestigd in St. Vincent

  (...) Vincent. Het ministerie is met de particuliere sector en andere belanghebbenden bezig met een multisectorale benadering voor bestrijding van deze ziekte. Daarnaast zijn verschillende openbare outreach programma’s gehouden om bewoners te (...)

 24. sn - 001140

  Godo komt startende ondernemers tegemoet

  (...) extra aandacht hieraan besteed. “De informele sector is heel groot, maar wordt erg onderschat,” stelt de Godo-directeur. “We merkenaan de aanvragen hoe groot de behoefte is aan zelfredzaamheid. Als we de productiesectorwillen opkrikken, (...)

 25. sn - 001147

  Hok totaal niet eens met roep ontbinding OGS

  (...) begrotingsbehandeling de commissie Ordening Goudsector (OGS) niet laten vallen. Als het aan coalitiepartner A Combinatie en de BEP-fractie ligt, wordt deze commissie ontbonden. Hok vindt dat de OGS goed werk doet en er geen reden is om deze (...)


 1. volgende