reset instellingen
  1. sn - 002346

    Opmars ISIS in het Midden–oosten: een geopolitieke analyse

    (...) met de stevige verbondenheid met Iran, en de Sunnieten ‘slechts’ een marginale rol toebedeeld hebben gekregen. Het is niet correct om in de westerse media het conflict tussen de Sunnieten en Shi’ieten in Syrië, Libanon en Irak als (...)