reset instellingen

 1. sr - 000531

  Chan Santokhi: ‘Niet duidelijk welke minister belast is met nationaliteitsaangelegenheden’

  In de initiatiefwet tot het wijzigen van de Wet Surinamerschap en Ingezetenschap van 24 november 1975 is het volgens VHP-parlementariër Chandrikapersad Santokhi niet duidelijk welke minister belast is met nationaliteitsaangelegenheden. De (...)

 2. sr - 008996

  ‘U krijgt de Surinaamse nationaliteit cadeau’

  (...) bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd het Surinamerschap kunnen (...)

 3. we - 011804

  Zinloos gezeur over natievorming

  (...) en raciale verdeelpolitiek voeren dat men het Surinamerschap van Javanen en Hindoestanen “afpakt”, dat“dja- dja Srananmans ”en nationalisten alleen onder de Surinaamse negers en afgeleiden te vinden zijn. Ondanks (...)

 4. sn - 029045

  Arrest (Uitspraak) Hoge Raad inzake dubbele nationaliteit

  (...) worden voorkomen. De Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap stelt dat een verzoek tot naturalisatie wordt afgewezen als een verzoeker die de vreemde nationaliteit bezit niet alles gedaan heeft om die nationaliteit te (...)

 5. sr - 029098

  Betekenis begrip ‘land van die andere nationaliteit’

  (...) worden voorkomen. De Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap stelt dat een verzoek tot naturalisatie wordt afgewezen als een verzoeker die de vreemde nationaliteit bezit niet alles gedaan heeft om die nationaliteit te (...)

 6. sn - 029653

  Dubbele nationaliteit in vereenvoudigde vorm

  (...) bepaalt: ‘de Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap’. In Nederland heeft men de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) die bepaalt wie Nederlanders zijn. Daarnaast is op 25 november 1975 tussen Suriname en Nederland (...)

 7. sr - 029706

  Dubbele nationaliteit (Dubnat) in vereenvoudigde vorm

  (...) bepaalt: ‘de Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap’. In Nederland heeft men de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) die bepaalt wie Nederlanders zijn. Daarnaast is op 25 november 1975 tussen Suriname en Nederland (...)

 8. sn - 030724

  DA91: Alles doen om land en volk te verheffen

  (...) kwamen aan zijn grond zijn wij verpand. Het Surinamerschap kent geen huidskleur, religieuze of politieke kleur. Een ware Surinamer bestempelt anderen niet als staatsvijanden en neemt de mening van elke landgenoot, jong of oud, serieus. Een (...)

 9. sn - 030781

  DOE: Srefidensi, samen doen wat goed is voor Suriname

  (...) durfde nemen voor Suriname en het Surinamerschap is gebleven. Anderen kwamen juist terug. We zouden het samen doen.Vóór 25 november 1975 is samen doen ook een sleutel geweest, toen er op papier nog geen Surinamers bestonden, maar (...)

 10. we - 031908

  198 nieuwe surinamers erbij

  (...) mogen noemen. Zij ontvingen het Certificaat van Surinamerschap en het daarbij behorend Staatsblad van verkrijging van de Surinaamse nationaliteit, hun identiteitskaart en registratiebewijs. De naturalisatieceremonie vond vanmorgen plaats in het (...)

 11. dw - 031914

  De brand bij de dienst Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en

  (...) nationaliteiten hun documenten voor Surinamerschap op feestelijke wijze in ontvangst genomen. Het gaat om 123 Guyanezen, 27 Chinezen, 41 Haïtianen, 2 Cubanen en 5 personen uit respectievelijk Colombia, Egypte, Indonesië, Santo (...)

 12. sn - 031970

  Inburgeringsproces vreemdelingen wordt aangepast

  (...) hebben opgebouwd. Zij kregen het Certificaat van Surinamerschap en het daarbij behorend Staatsblad van verkrijging van de Surinaamse nationaliteit, hun ID-kaart en hun registratiebewijs. Amatsoemarto zei dat het een voorrecht is deze nieuwe groep (...)

 13. wk - 033153

  Herdruk ‘Neem mij terug, Suriname’ van Astrid Roemer

  (...) samenleving en tegelijk trouw te blijvenaan het Surinamerschap een actueel literair thema. Surinamers zijn tegenwoordig zo thuis in Nederland dat Roemers confronterende roman nu kan worden gelezen als een intrigerende klassieker. Sinds haar debuut (...)

 14. sr - 037172

  President Bouterse: “Krachten willen ons afstevenen op chaos”

  (...) leiderschap, staatsmanschap en Surinamerschap om dit land te behoeden van een afgang”, stelde het staatshoofd. De president benadrukte dat hij reeds eerder heeft gesteld dat er figuren zijn die baat hebben bij een mogelijke (...)

 15. we - 076535

  535 personen genaturaliseerd tot Surinamer

  (...) en werken, ontvingen vandaag hun verklaring van Surinamerschap in de Congreshal. Natasha Arupa-Wong-Swie-San, waarnemend directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), zegt dat deze groep niet meer beperkt wordt wanneer zij gebruik wil (...)

 16. sr - 076562

  535 genaturaliseerden ontvangen certificaat van Surinamerschap

  (...) hebben 535 genaturaliseerden hun certificaat van Surinamerschap in ontvangst genomen in de Congreshal. Dit meldt Natasha Arupa – Wong-Swie-San, waarnemend directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), aan Dagblad Suriname. Het (...)

 17. sn - 076581

  535 nieuwe staatsburgers op waardige wijze verwelkomd

  (...) voor de uitreiking van het certificaat van Surinamerschap. Deze taak is toebedeeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), met name het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto zei dat deze (...)

 18. sn - 079759

  18 personen Kabalebo krijgen bewijs van Surinamerschap

  Achttien personen van bestuursressort Kabalebo hebben zaterdag de Surinaamse nationaliteit gekregen. Zij hebben de beschikking ontvangen van districtscommissaris (dc) Theresia Cirino, namens minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. De (...)

 19. dw - 086747

  DNA neemt afscheid van Sheilendra Girjasing

  (...) Desi Bouterse vertegenwoordigde, benadrukte het Surinamerschap dat Girjasing heeft uitgestraald met de manier, waarop hij zich heeft ingezet. "Wij hebben 'Girja' gekend als iemand die in zijn gedrevenheid een bijdrage wilde leveren aan de opbouw (...)

 20. we - 088915

  Karta-Bink hekelt terzijdelegging inburgeringsplicht

  (...) Wet van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het ingezetenschap na te leven. Karta-Bink merkte op dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich eerder focust op de nieuwe ID-kaarten die de staat euro 90 miljoen kosten in (...)

 21. sr - 089236

  Proclamatie politieke beweging SU 2 The Next Level

  (...) voor allen die tot 2 familiegraden terug Surinamerschap kunnen aantonen staat ook op het programma. Dit ten behoeve van vergroten van de kritische massabevolking. In zijn nieuwe politieke cultuur is er aandacht voor beloning van burgers die (...)

 22. sn - 096162

  De Surinaamse Advocatenwet van 2004

  (...) te gaan. Eveneens de Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap staat op geen enkele wijze een dubbele nationaliteit toe. Zodoende kunnen Nederlandse voetballers van Surinaamse origine niet uitkomen voor Suriname. Uiteraard zal in (...)

 23. sn - 096207

  Reactie op 'De Surinaamse Advocatenwet van 2004'

  (...) in het algemeen. De Wet tot regeling van het Surinamerschap en ingezetenschap verbiedt ook de dubbele nationaliteit niet. Ook deze stellingen van de scribent zijn dus volkomen onjuist. 5. Dat Nederlandse voetballers van Surinaamse origine niet (...)

 24. sn - 096311

  Ballonnetjes opblazen

  (...) De wet van 24 november 1975 tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (WS&I) (G.B. 1975 no.4) gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B 1983 no. 104, S.B. 1984 no.55, S.B. 1984 no. 85, S.B. 1989 no. 29, S.B. (...)

 25. sr - 099853

  A sweri fu Mapane

  (...) en culmineerde in een nationale gedachte.Surinamerschap op de eerste plaatsTijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat de opstanden van de slaven tegen onderdrukking begonnen zijn in het Kasiwinika-gebied. De Loweman deed, gezien de toen (...)


 1. volgende