reset instellingen

 1. wk - 000992

  Kamervragen Van Bommel over opzegging Toescheidingsovereenkomst

  (...) kracht is geworden, de al veel langer bestaande Toescheidingsovereenkomst niet vervangen. Van Bommel meent tevens dat Suriname die overeenkomst niet eenzijdig kan opzeggen. Indien Suriname toch stappen in die richting zet, moet Nederland naar het (...)

 2. sn - 005752

  Santokhi wil coûte que coûte president worden

  (...) rechten en plichten geeft dan de bestaande Toescheidingsovereenkomst (TO) praat niemand meer hierover. Wat mij erg steekt in het gedrag van Santokhi is het recent in het openbaar aannemen van een groot geldbedrag van een vertegenwoordiger van (...)

 3. dw - 005999

  De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) heeft woensdag in Den Haag een overleg

  (...) gesprek", kwalificeert Jankie de resultaten. De Toescheidingsovereenkomst, het luchtvaartverdrag tussen beide landen en het belastingprobleem waarmee oudere Surinaams Nederlandse in Suriname te maken hebben, zijn enkele van de vraagstukken die aan (...)

 4. dw - 008606

  De Surinaamse parlementaire delegatie bestaande uit vicevoorzitter Ruth

  (...) in Suriname, de wet PSA in relatie tot de Toescheidingsovereenkomst, de Amnestiewet en de aanstaande verkiezingen in Suriname zijn ook aan de orde geweest. Bij de Tweede Kamer blijkt belangstelling te bestaan voor een bezoek aan Suriname (...)

 5. wk - 008677

  Eerste vijftien PSA nu Surinaams ingezetene

  (...) wet zou een soort vervanging moeten zijn van de toescheidingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. Die zou meer privileges bieden, maar is niet populair bij Surinaamse (...)

 6. dw - 010079

  “Trrringg…

  (...) "Tsjonge, nou dat gaat nog veel verder dan de toescheidingsovereenkomst. Dan heb ook je die hele PSA ook niet meer nodig man!" "…….." "Ik heb trouwens begrepen dat jullie schoon schip maken met gebouwen die herinneren aan het koloniaal (...)

 7. dw - 010475

  Korpschef Tjin Liep Shi heeft journalisten opgeroepen niet te gaan dieken in het privéleven van

  (...) de interviewer is allang de weg kwijt tussen 'toescheidingsovereenkomst', 'PSA' en 'dubbele nationaliteit'. Wat heeft dat nou met sport te maken? Toch had hij vragen moeten stellen. En als hij zich een beetje had voorbereid, zou hij dat ook (...)

 8. we - 010744

  De afgelopen twee weken heerste onder de Surinaamse voetballiefhebbers,het SVB – bestuur en (...)

  (...) Verscheidene deskundigen gaven toen aan dat de Toescheidingsovereenkomst (TO) die in 1975 bij de onafhankelijkheid van Suriname met Nederland is gesloten, mogelijk ruimte bood voor de invoering van het sportpaspoort In april 2011 maakte de (...)

 9. dw - 012197

  De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) wil dat er een overleg komt tussen de

  (...) indien het gesprek plaatsvindt. Hij noemt de Toescheidingsovereenkomst, de dubbele nationaliteit en het aow- tekort dat Surinaamse ouderen in hun oudedagsvoorziening hebben. Voor wat de open sky betreft vindt de VSN dat het volledig opengooien (...)

 10. dw - 012418

  De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) heeft zaterdag een petitie voor

  (...) heeft zaterdag een petitie voor naleving van de Toescheidingsovereenkomst (TO) bij Buitenlandse Zaken (Buza) minister Winston Lackin ingediend. Dat gebeurde door tussenkomst van Lucretia Redan, zaakgelastigde van Suriname in Nederland. De VSN ging (...)

 11. dw - 016375

  Surinamers in Nederland willen mee kunnen praten over het beleid dat de Surinaamse

  (...) Een belangrijke aanbeveling is dat Suriname de Toescheidingsovereenkomst moet naleven en iedere Nederlander die hieronder valt dezelfde rechten moet toekennen als elke andere Surinamer. Ook wil de VSN dat Suriname overgaat tot een volledige open (...)

 12. sr - 017786

  Het worden spannende verkiezingen op 25 mei

  (...) een PSA-wet maar wellicht is het toch beter de Toescheidingsovereenkomst te herstellen. Daar wordt nu politiek mee bedreven zonder de betrokkenen hierover te raadplegen. De uitslag Hoewel al diverse prognoses en peilingen zijn gedaan, kan slechts (...)

 13. we - 017800

  Het worden spanende verkiezingen op 25 mei

  (...) een PSA-wet maar wellicht is het toch beter de Toescheidingsovereenkomst te herstellen. Daar wordt nu politiek mee bedreven zonder de betrokkenen hierover te raadplegen. De uitslag Hoewel al diverse prognoses en peilingen zijn gedaan, kan slechts (...)

 14. dw - 018226

  Mahin Jankie en Ram Rambaratsingh zijn in Suriname op een speciale missie

  (...) aan de orde komen zijn is de naleving van de Toescheidingsovereenkomst door Suriname en elke onder dit verdrag vallende Nederlander dezelfde rechten toekennen als elke andere Surinamer. Daarnaast wil de diaspora dat Suriname overgaat op een (...)

 15. dw - 019951

  De verkiezingsuitslagen van 2005

  (...) Naties. Jankie en de VSN beroepen zich op de Toescheidingsovereenkomst die Nederland en Suriname bij de onafhankelijkheid in 1975 hebben gesloten. Het verdrag regelt de nationaliteiten bij de onafhankelijkheid tussen beide landen. Volgens het (...)

 16. sn - 025597

  Tweede Kamer wil openbaarmaking Suriname-dossiers

  (...) - en de SP voert nog steeds de lijst aan met de Toescheidingsovereenkomst die ondanks een PSA - wet in Suriname nog steeds niet gerespecteerd wordt door Suriname, de vliegtarieven, de zware belasting in Suriname voor AOW en pensioen- gerechtigden (...)

 17. dw - 025636

  De Toescheidingsovereenkomst (TO) verdwijnt niet van de politieke agenda van

  DEN HAAG - De Toescheidingsovereenkomst (TO) verdwijnt niet van de politieke agenda van Nederland. Integendeel blijft de naleving van het in 1975 gesloten nationaliteitenverdrag tussen Suriname en Nederland nog altijd actueel. Woensdag zijn bij (...)

 18. sr - 028601

  ‘Invloed vreemdelingen op sociaal maatschappelijk leven in Suriname is heel groot’

  (...) zich moeten houden. Verdragen en wetten als de Toescheidingsovereenkomst, verschillende bilaterale overeenkomsten, de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit, en de Visuminstructie zijn slechts enkele die opgenoemd zijn. Op basis van deze (...)

 19. sn - 029045

  Arrest (Uitspraak) Hoge Raad inzake dubbele nationaliteit

  (...) republiek. Op diezelfde datum is de Toescheidingsovereenkomst (TOS) inzake nationaliteiten in werking getreden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname. X was in 1975 meerderjarig en woonde in Nederland, waardoor (...)

 20. sr - 029098

  Betekenis begrip ‘land van die andere nationaliteit’

  (...) republiek. Op diezelfde datum is de Toescheidingsovereenkomst (TOS) inzake nationaliteiten in werking getreden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname. X was in 1975 meerderjarig en woonde in Nederland, waardoor (...)

 21. sr - 029706

  Dubbele nationaliteit (Dubnat) in vereenvoudigde vorm

  (...) november 1975 tussen Suriname en Nederland een Toescheidingsovereenkomst (TOS) gesloten, waarin er ook regels zijn neergelegd betreffende de toedeling van de Surinaamse en de Nederlandse nationaliteit. Het gaat hier dus om een overeenkomst tussen (...)

 22. dw - 029785

  Het Hof van Justitie (HvJ) dient meteen aan de slag te gaan met de klachten die de

  (...) zich sinds 1999 vastgebeten in onder meer de Toescheidingsovereenkomst en beslag op verkoop van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Ten minste twee rechters zouden een dubieuze rol hebben gespeeld bij de in zijn nadeel uitgevallen (...)

 23. sn - 030782

  Wie gaat weg, wie blijft hier?

  (...) sommige achterblijvers. Hun status die in de Toescheidingsovereenkomst is geregeld, erkent Suriname niet! Onlangs heeft de Hoge Raad in Nederland zelfs de dubbele nationaliteit van een Surinamer gelegaliseerd. Gaat Suriname deze evenzo niet (...)

 24. sr - 035063

  Guillermo Samson: ‘IMF; de straf die Suriname zal krijgen vanwege niet prudent beleid’x

  (...) meer geld heeft ontvangen vanaf Arron bij de toescheidingsovereenkomst heeft gehad”, stelt Samson. Straf voor het volk De econoom voorspelt dat gezien de valutaveilingen niet zullen werken, Suriname op een bepaald moment toch richting het IMF (...)

 25. sn - 053744

  JusPol minister en ambassadeur bespreken samenwerking

  (...) deze ontmoeting aangehaald. De kwestie van de toescheidingsovereenkomst, het money laundry programma en de anti-discriminatiewet zullen ook nader bekeken worden. Aan het einde van dit kennismakingbezoek kreeg de bewindsman een uitnodiging voor (...)


 1. volgende