reset instellingen

 1. sr - 000126

  Boeroe Swing en Fernandes Bottling werken samen

  (...) beweegprogramma’s samengesteld waar de werknemers aan mee kunnen doen ter verbetering van de gezondheid. “Internationaal is Coca Cola beweging aan het promoten. Het is een concept dat vanuit Amerika is overgekomen. Coca Cola is (...)

 2. sr - 000130

  Jubileumviering Coca Cola 75 jaar in Suriname

  (...) bestaan te vieren. Aan het einde kregen de werknemers van Coca Cola ook nog een cadeau. Er werd ook bekend gemaakt dat Coca Cola een samenwerking aangaat met Boeroe Swing Paramedisch Praktijk. Dit om de actieve en gezonde levensstijl te (...)

 3. sn - 000137

  Houtsector meest geknechte ondernemerstak in Suriname

  (...) en spanningen voor de ondernemer en haar werknemers in de houtsector en verslechtert onze export en concurrentie positie t.o.v. andere landen. Algemene Surinaamse Hout (...)

 4. sn - 000245

  'Staatsolie heeft buitengewoon goed jaar achter de rug'

  (...) (15). Om het veiligheidsbesef bij zowel eigen werknemers als arbeiders van contractorbedrijven verder te verhogen zijn verschillende activiteiten tijdens de Health, Safety, Environment and Community (HSEC) week ontplooid en trainingen verzorgd. (...)

 5. sn - 000334

  Hooghart wil dat Belfort 'opdondert'

  (...) voor een goed onderkomen. Ook de positie van de werknemers is niet in orde gemaakt. Hooghart verwijt de bewindsman rancuneus te zijn. De werknemers zijn op verschillende etages in het gebouw ondergebracht, wat voor ongemakken zorgt. Een cliënt (...)

 6. sn - 000360

  Luchtverkeersleiders leggen werk neer

  (...) elkaar komen om zich te beraden.Hij zegt dat de werknemers pas zullen meewerken aan normalisering van de werkzaamheden als verschillende pijnpunten, waar zij al sinds 2007 aandacht voor vragen, worden aangepakt. De situatie is verslechterd en (...)

 7. sn - 000383

  PVP huldigt de introductie van het Minimumloon

  (...) (ILO) en • omvat de aspiraties van werknemers met betrekking tot hun arbeid; • voorziet in een redelijk inkomen, veiligheid op de werkplek, en sociale bescherming; • betekent betere vooruitzichten voor persoonlijke ontwikkeling en (...)

 8. sn - 000415

  Bezuinigen op babyvoeding...schaamteloos!

  (...) verhoging toekennen. Hiertegen kunnen de meeste werknemers niet in beroep, omdat het inflatieniveau door het ABS wordt vastgesteld. Met zo een minieme verhoging op het loon moet er nog bijkomen dat wij opgescheept worden met deze extra uitgaven. (...)

 9. sr - 000510

  Onderminister heeft wel termen gebruikt

  (...) ‘ongeschoold’. Volgens Lie A Kwie zouden de werknemers zich hebben opgehouden voor haar inrit van twaalf tot vijf uur in de middag, terwijl haar berm op dat moment geen onderhoud behoefde. Ze zou de voorman beleefd hebben gevraagd zich niet op (...)

 10. sn - 000546

  Directie en bond op één lijn over knelpunten bij STVS

  (...) er in geresulteerd dat de vaste aanstelling van werknemers die daarvoor in aanmerking komen in orde wordt gemaakt en een basis is gelegd voor verdere gesprekken voor de collectieve arbeidsovereenkomst bij de STVS. Gordon en Limburg hebben (...)

 11. sn - 000549

  Argentinië ligt lam

  (...) mijlen lopen om naar het werk te gaan. Veel werknemers in de publieke sector hebben deelgenomen aan de staking, die diensten en scholen heeft beïnvloed. Vakbonden eisen hogere lonen en lagere belastingen. Ze wijzen de hoge staatsschuld van (...)

 12. sr - 000663

  ‘Rancuneus handelen van Surinaamse ambassadeur in Indonesië’

  (...) of het arbeidsprobleem niet. Alleen betreuren de werknemers dat de publicatie van hun brief zorgt voor rancune tegen (...)

 13. sn - 000704

  Werknemer handelsbedrijf vermoedelijk verdronken

  (...) de Commissaris Simonspolder. Een boot met drie werknemers is in de Surinamerivier gezonken. Twee arbeiders konden zwemmend de oever bereiken. Dit incident vond gisteravond plaats, meldt de politie voorlichting. Uit het voorlopige onderzoek is (...)

 14. sr - 000920

  Versterking positie van landbouwers en arbeiders noodzakelijk

  (...) om meer te investeren in de veiligheid van hun werknemers en bedrijf, door bijvoorbeeld trainingen te laten verzorgen en de nodige beschermingsmiddelen aan te schaffen. Wij wensen u een vreugde volle arbeidsdag en arbeidsjaar toe, namens bestuur (...)

 15. sn - 000931

  PL: Gelijke behandeling en positieverbetering werknemers

  (...) Surinamer, te weten Louis Doedel,kwam op voor de werknemers die onder verdrukking waren van het toenmalig koloniaal bestuur. Tijdens een werknemerscongres werd sterk opgeroepen om tegen deze machthebbers te ageren. Het accent werd toen verlegd naar (...)

 16. sr - 000941

  Inspraak volgende fase ontwikkeling werkers

  (...) uit een pensioenfonds, waarin werkgevers en werknemers verplicht bijdragen. Dit staat dus dan los van het staatspensioen bekend als AOV. Dit pensioensysteem is een goed idee, maar moet nog zijn wettelijke en praktische beslag krijgen. In het (...)

 17. sn - 000950

  Leeflang: Arbeiders niet vooruit gegaan

  (...) uitgehold. Bedrijven kiezen er vaker voor hun werknemers niet te betrekken bij de planning van de organisatie en werkstructuur. “Werknemers kunnen zich er dan niet in terugvinden wat weer zorgt voor ongezonde werksituaties”, stelt Leeflang. (...)

 18. sn - 000953

  Herrenberg pleit voor vernieuwing binnen vakbeweging

  (...) in bedrijven de medezeggenschap van werknemers in bedrijven kan vergroten. Hij vindt dat de vakbeweging zich moet moderniseren. Hij hield een lezing voor de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) aan de vooravond van de Dag van de (...)

 19. sn - 001011

  Suralco-werknemers knappen speeltoestellen Tamara op

  25 werknemers van Suralco en hun gezinsleden hebben zaterdag de speeltoestellen van kinderhuis Tamara op Flora opgeknapt. Daarnaast hebben ze een deel van het erf opgehoogd met schelpzand. Dit hebben de arbeiders gedaan in het kader van 'Alcoans (...)

 20. sn - 001018

  Hooghart wil lijmpoging PL en NDP ondernemen

  (...) van is. Hij vindt dat de belangen van de werknemers het beste behartigd kunnen worden in het machtscentrum. Daar kan dan invloed op het beleid worden uitgeoefend, meent Hooghart. Volgens de PBO-topman is het een normaal verschijnsel dat (...)

 21. sr - 001033

  NDP-vrouwen Nickerie voelen zich misbruikt

  (...) NDP’er. En deze werkt verder met zijn eigen werknemers. Hiermee is de vrouwen hun banen, die zij hard nodig hebben om de eindjes bij elkaar te knopen, ontnomen. Dagblad Suriname sprak met het hoofdbestuurslid van de NDP tevens assembleelid (...)

 22. sn - 001035

  Arbeiders Greenheart Group in actie

  De arbeiders aangesloten bij de Greenheart Group Werknemers Organisatie hebben vanmorgen het werk te Apoera uit onvrede neergelegd. De directie hanteert “onwettige werktijden”, laat zondag werken zonder het wettelijk vastgesteld tarief van 200% (...)

 23. sn - 001076

  Gepensioneerden overheidsstichtingen in onzekerheid

  (...) onduidelijk is, waardoor de situatie voor de werknemers van die organisatie steeds onzekerder wordt als het gaat om de voorzieningen van hun oude dag. “De Personeelswet stelt dat landsdienaren niet langer dan 10 jaar op A.O. (...)

 24. sn - 001208

  Werknemer Rosebel laat leven op werkplek

  (...) Vernomen wordt dat eerder op de dag werknemers van de Mine Site een korte actie hebben gevoerd. Nadat het werk werd hervat, vond het ongeluk (...)

 25. sr - 001220

  Inverzekeringstelling Thakoerdien rechtmatig geoordeeld

  (...) de Nieuwe Grond had kort na het incident twee werknemers van Thakoerdien aangehouden en in verzekering gesteld. De verdachte Thakoerdien was na de vermeende daad voortvluchtig. Hij meldde zich maandagmiddag samen met zijn advocaat bij de (...)


 1. volgende