reset instellingen

 1. sn - 000077

  Ecologische barrière tegen zeespiegelstijging

  (...) Team, 1999) is gebleken dat al bij een geringe zeespiegelstijging, grote delen van de kust in de toekomst het gevaar lopen dat ze door de zee worden overspoeld, legt de geograaf uit. “Het enige wat er te doen is tegen klimaatverandering en (...)

 2. sn - 001684

  Bewustwording duurzaam gebruik maken milieu

  (...) en milieu. Studiestonen aan dat de gevolgen van zeespiegelstijging negatieve invloeden zullen hebben op de economische activiteiten in de vlakke kustgebieden. De effecten voor de Surinaamse economie zullen enorm zijn aangezien vele van onze (...)

 3. wk - 001923

  Minister wil geen ‘geroezemoes’ rond project

  (...) worden bedreigd. De gevolgen van de zeespiegelstijging zijn er duidelijk te merken. De Suriname rivier spoelt met regelmaat de marktplaats binnen met alle last tot gevolg. “Er zijn structurele maatregelen nodig om de marktplaats (...)

 4. sr - 009166

  Suriname in top-5 bedreigde landen zeespiegelstijging

  (...) die grenzen aan zee die het meest schade van de zeespiegelstijging zullen ondervinden. Suriname behoort in deze groep dus tot de superbedreigde landen en zal slachtoffer worden van een kwaad dat hij niet heeft veroorzaakt. We zijn geen grote (...)

 5. sr - 013260

  Klimaatsverandering heeft geen aandacht van de politiek

  (...) zee in het kader van de niet meer te stuiten zeespiegelstijging. Ook wij hebben hier ettelijke keren melding gemaakt van de kwetsbare situatie van de kuststaat Suriname waarin wij wonen. Ettelijke keren hebben wij er melding van gemaakt dat (...)

 6. sn - 018392

  Wetenschappers voorspellen El Niño fenomeen

  Een grafische voorstelling die de zeespiegelstijging aangeeft bij het weerfenomeen El Niño. (Beeld: SPL) Voor het eerst in vijf jaar is het El Niño weerpatroon aan de gang in de tropische Stille Oceaan. Het weerpatroon stuwt droogtes en (...)

 7. sr - 021798

  Waterdoorlatende houten beschermingsdam bij Weg naar Zee moet dienen als golfbreker

  (...) om de kust van Suriname te beschermen tegen zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De bouw van deze houten dammen past naadloos binnen deze samenwerking. Minister Rabin Parmessar: “Het is een goede zaak dat we in Suriname meer (...)

 8. we - 021806

  Adekus bouwt houten beschermingsdam bij weg naar zee

  (...) om de kust van Suriname te beschermen tegen zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De bouw van deze houten dammen past naadloos binnen deze samenwerking. Minister Rabin Parmessar: “Het is een goede zaak, dat we in Suriname (...)

 9. sn - 021829

  Pilotproject om erosie tegen te gaan bij Weg naar Zee

  (...) om de kust van Suriname te beschermen tegen zeespiegelstijging door klimaatverandering. De bouw van deze houten dammen past naadloos binnen deze samenwerking, meldt OW. Minister Rabin Parmessar van OW stelt dat het een goede zaak is, dat meer (...)

 10. dw - 021906

  Reggy Nelson heeft maandag zijn geloofsbrieven overhandigd aan president François

  (...) van de twee landen tegen de stijging van de zeespiegelstijging en steeds intensievere veranderingen in het klimaat. Ambassadeur Nelson noemde als ander voorbeeld van gemeenschappelijke interesses een goudmijn in het grensgebied die binnenkort (...)

 11. sr - 022873

  Naar duurzame energieproductie en zero CO2 energienet in toekomst

  (...) van de oceanen, opwarming van de aarde, zeespiegelstijging wegens de snelle smelting van ijs in de polen. Verder vinden plaats: verstoring van planten groei, toename van plagen en ziektes, verstoring van klimaat en grotere stormen en (...)

 12. we - 022902

  Alternatieve oplossingen voor kustbescherming weg naar zee

  (...) verschijnselen als opwarming van de atmosfeer en zeespiegelstijging plaatsvinden en dat Suriname hiervan juist heeft geprofiteerd: Onze kustlijn was zo’n 6.500 jaar geleden veel zuidelijker en wel tot voorbij het huidige Lelydorp; de gehele z.g. (...)

 13. sr - 023867

  President kondigt continuïteit beleid aan

  (...) en onze hoge kwetsbaarheid wat betreft de zeespiegelstijging en de regionale samenwerking op dit vlak. Ook nieuw is de aankondiging wat betreft schone energie. De president noemt nu wel milieubeleid, maar benoemt de thema’s en oorzaken (...)

 14. dw - 026853

  Suriname zal inspelend op de huidige mondiale ontwikkelingen uit een ander vat

  (...) de landen die het zwaarst bedreigd wordt door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De regering zal "met gepaste spoed" aan de slag gaan om land, vruchtbare grond, het leven van burgers en hun bezittingen te beschermen en veilig (...)

 15. dw - 027014

  Enkele weken geleden vond ik een “gobbledygook generator”

  (...) van de klimaatverandering in het algemeen en de zeespiegelstijging in het bijzonder, behoort ons land tot de meest bedreigde landen, met het risico van het onder water lopen van delen van zijn territoir, met name de kuststrook.",werd bij mij (...)

 16. dw - 027965

  De dreiging van klimaatverandering voor Suriname is veel ernstiger dan tot nu toe

  (...) bij brede lagen van de samenleving bekend is. De zeespiegelstijging is momenteel de grootste uitdaging. Uit analyses van deskundigen blijkt dat Paramaribo wereldwijd het meest bedreigd wordt. Indien geen beschermende maatregelen worden getroffen (...)

 17. sr - 028822

  Naipal naar klimaattop Parijs: ‘Suriname moet ook zijn stem laten horen’

  (...) van onze kuststrook tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging. Hij stelde dat dit een randvoorwaarde is die alle omstandigheden overstijgt, waaraan de regering prioriteit zal geven gedurende de komende 5 jaar. De zeespiegelstijging is een (...)

 18. sr - 028963

  Niet 5 maar 2 graden

  (...) overstromingen, extreme droogte, hittegolven, zeespiegelstijging en heftigere stormen. Landen denken nu aan 5 graden, omdat de economie van de landen draait op processen die resulteren in uitstoot van gassen. Terugbrengen van de gasuitstoot (...)

 19. sr - 029973

  Noach

  (...) klimaatsverandering, vooral waar het betreft de zeespiegelstijging. Surinaamse politici moeten tot het besef komen dat het eens na het verkrijgen van onafhankelijkheid tijd wordt om echt te gaan regeren. Daarbij speelt de persoonlijke materiele (...)

 20. sn - 031238

  Suriname blijft voorstander van REDD+

  (...) van de risicolanden die bij een continuerende zeespiegelstijging enorme negatieve effecten zal ondervinden. Het land heeft een lage kustgebied en een rijke biodiversiteit, die bij temperatuurstijging groot gevaar lopen. De effecten zullen (...)

 21. we - 031280

  Naar een duurzame energieproductie en een zero co2 energienet in de toekomst

  (...) van de oceanen, opwarmimg van de aarde, zeespiegelstijging wegens de snelle smelting van ijs in de polen. Verder vinden plaats: verstoring van plantengroei, toename van plagen en ziektes, verstoring van klimaat en grotere stormen en (...)

 22. sn - 031764

  Op COP21: Suriname vraagt financiële en technische hulp

  (...) Suriname zeer kwetsbaar voor de gevolgen van de zeespiegelstijging en de stijging van de temperatuur van het zeeoppervlak. Veranderende weerpatronen, kusterosie, het binnendringen van zout water, de afbraak van complexe ecosystemen en het verlies (...)

 23. sn - 032004

  Klimaatverandering is meer dan milieuprobleem

  (...) de maatregelen voor het weerbaar maken tegen de zeespiegelstijging en de uitkomsten van de laatst gehouden klimaattop in Parijs. Deze onderwerpen worden 16 december besproken in TBL Cinemas. De bijeenkomst wordt georganiseerd door WWF-Guianas en (...)

 24. sr - 035592

  Hydroloog Sewnath Naipal: “Het is thans 5 voor 12…..”

  (...) zal meer te maken hebben met grote orkanen. De zeespiegelstijging is een traag, maar een niet ver van ons bed liggend feit. Wat kunnen wij doen om droog en veilig te blijven? Suriname moet ten eerste beseffen dat vechten tegen de natuur zinloos (...)

 25. we - 035608

  Suriname ondertekent Parijs overeenkomst

  (...) gemeenschap te kennen heeft gegeven dat een zeespiegelstijging desastreuze gevolgen kan hebben voor landen als Suriname met een laag liggend kustgebied. Met name zal het merendeel van de landbouwgebieden, economische en sociale infrastructuur (...)


 1. volgende