reset instellingen

 1. sn - 000986

  Amazone Partij wil regeermacht

  (...) positie te halen en staat voor een groen beleid. De partij is na ruim tien jaren weer actief. In 2005 heeft de APS meegedaan aan verkiezingen, maar heeft geen zetel weten te behalen. Daarna was het stil rond de APS. Er is niet deelgenomen (...)

 2. sn - 001018

  Hooghart wil lijmpoging PL en NDP ondernemen

  (...) het machtscentrum. Daar kan dan invloed op het beleid worden uitgeoefend, meent Hooghart. Volgens de PBO-topman is het een normaal verschijnsel dat politieke partijen problemen met elkaar hebben en naderhand toch samen met elkaar werken. Hij (...)

 3. sn - 001039

  Gajadien wil strafrechtelijk onderzoek 'brandstof schandaal'

  (...) verlenen. De regering heeft daarom besloten dit beleid niet langer voort te zetten. Gelet op het bovenstaande wordt de faciliteit, welke verleend wordt aan mijnbouwondernemingen en andere industrieën in de productiesector, opgeschort'. "Wie dekt (...)

 4. sr - 001068

  Hardeo Ramadhin: ‘Doekhie liegt in het parlement’

  (...) zijn gepubliceerd. ‘Er is ook geen beleid op het ministerie’, voegt hij aan toe. Ramadhin is het ministerie meerdere malen om een jaarverslag gaan vragen. ‘Zo was ik eens op zoek naar informatie over de rijstbouw. Toen kreeg ik (...)

 5. sn - 001074

  Na succesvol 2013 zet Telesur gevoerd beleid voort

  (...) van Telesur decharge verleend over het gevoerde beleid in 2013. Vervanging en uitbreiding Het eigen vermogen van Telesur steeg met 3% ten opzichte van 2012 naar SRD 691 miljoen. Tevens is in 2013 ruim SRD 126 miljoen geïnvesteerd in de (...)

 6. sn - 001077

  Strijd tegen drugs slecht voor economie

  (...) landen hun onvrede uitspreken over het strikte beleid dat hen wordt opgedrongen door sterke, conservatieve landen zoals de Verenigde Staten. In 2012 gaven de regeringsleiders van Colombia, Mexico en Guatemala een verklaring aan (...)

 7. sr - 001087

  Adekus geliefd bij studenten ondanks uitblijven accreditatie

  (...) van de rekening zijn geworden van het falende beleid op de universiteit. Monorath vindt dat er duidelijke antwoorden moeten komen. Hij heeft de mooie, maar nietszeggende woorden over de universiteit al vier begrotingsbehandelingen moeten lezen, (...)

 8. sr - 001094

  Tienermoeder bezoekt de lagere school

  (...) maatregelen getroffen worden. ‘Dit is niet het beleid van de politie’, zei (...)

 9. sn - 001122

  Amafo stoort zich niet aan verontwaardiging Gajadien

  (...) waard. Hij merkte op dat het om een verkwistend beleid gaat van deze regering. Het maakt voor hem niet uit of de raad van ministers het besluit heeft goedgekeurd. Assembleelid Marinus Bee (A Combinatie/ABOP) vroeg Amafo om geen woorden vuil te (...)

 10. wk - 001168

  Regering krijgt ‘ruim voldoende’ van parlementariër

  PARAMARIBO, 13 mei – Wie het beleid van de regering Bouterse–Ameerali van geen kant vindt deugen, zal André Misiekaba (Mega Combinatie/NDP) niet aan zijn zijde vinden. De parlementariër is dik tevreden over het beleid. Hij geeft als (...)

 11. sn - 001190

  Minister Rusland: Schip Staat in rustiger vaarwater

  (...) minder geld beschikbaar heeft. Er moet een beleid komen waardoor hierop ingespeeld kan worden. Door prijsdalingen op de wereldmarkt van de belangrijkste mijnbouwproducten en de daling van de inkomsten in 2013 met bijkans SRD 321 miljoen ten (...)

 12. sn - 001231

  Dag van het Gezin en Naschoolse Opvang

  (...) jaar lokale overheden ertoe te bewegen een gezinsbeleid te formuleren en uit te voeren. Op de website van de VN zijn er diverse rapporten te vinden over het belang en het nut van goed gezinsbeleid. Helaas zijn wij in Suriname nog steeds niet (...)

 13. sn - 001250

  Adhin spant kort geding aan tegen BvL

  (...) moet zetten. De bemoeienis van de BvL in het beleid van het ministerie gaat volgens hem zo ver, dat die wil bepalen welk beleid gevoerd moet worden. “Dat kan niet. De bond moet zich bezighouden met bondszaken en niet proberen het ministerie (...)

 14. sn - 001272

  Is onderwijs een politiek instrument?

  (...) te weten dat een minister in staat moet zijn het beleid van zijn ministerie uit te voeren. Er moet een visie aanwezig zijn om de doelstellingen, die de regering voor ogen heeft, te realiseren. En uiteraard heeft elke regering een politieke agenda, (...)

 15. sr - 001276

  Certificaatuitreiking aan Medewerkers Leerlingenzorg

  (...) Dit zorgprogramma ligt geheel in lijn met het beleid van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, om de zorg op alle scholen te verbeteren. Ter versterking en verdere ontwikkeling van het zorgprogramma zijn MLZ’ers van de (...)

 16. sr - 001279

  Harriette Ramdien: ‘Regering voert antizwangerschapbeleid’

  ‘De huidige regering voert een antizwangerschapbeleid.’ Tot deze constatering komt gewezen assembleelid en ex-dc van Coronie, Harriette Ramdien. ‘Vrouwen zijn bang om zwanger te raken. Ze vrezen ervoor dat zij dan in moeilijkheden komen te (...)

 17. sn - 001286

  PVF: Natin Nickerie heeft een sterke directeur nodig

  (...) aangepast kunnen worden. - Er moet een effectief beleid gevoerd worden om docenten die niet in Nickerie wonen aan te trekken en te faciliteren - De mogelijkheid om na Natin verder in Nickerie te kunnen studeren en te werken zou een grote stimulans (...)

 18. wk - 001291

  ‘Suriname zwaar getroffen door skeervirus’

  (...) het geleid wordt. “Het tot nu toe gevoerde beleid is mislukt”, zei Tjin A Tsoi tijdens de begrotingsdebatten. Het is nog het best af te lezen van wat er allemaal gepresteerd is de afgelopen jaren. Of liever, wat er niet is gepresteerd. In (...)

 19. wk - 001299

  ‘Geen vrienden en vriendinnen op rechtersopleiding’

  (...) Edward Belfort van Justitie & Politie. Het beleid wat de rechtersopleiding Raio betreft wordt strenger. Een psychologische test behoort tot de criteria. Een dergelijke test hoefde tot nog toe niet. Maar de psychologische test wordt (...)

 20. sn - 001312

  Santokhi installeert afdeling VHP-New York

  (...) en gaf omstandig informatie over het nieuwe beleid op het gebied van: Veiligheid, Onderwijs, Huisvesting, Gezondheidszorg, Infrastructuur en de waarborging van de democratische rechtsstaat. Na de toespraak installeerde Santokhi de VHP-NewYork (...)

 21. sr - 001323

  Vierde Caribbean Civil Society Forum in Suriname

  (...) in Suriname. Als onderdeel van het IDB-beleid is de bank op zoek naar feedback en adviezen over het beleid van de bank. Om programma’s en acties op zowel algemeen als landelijk niveau te structureren is Civil Society Consultative (...)

 22. sn - 001326

  Vergunning dc nodig voor bijzondere transporten

  (...) de formaliteiten in orde te maken. In het nieuwe beleid zullen ondernemers gecertificeerd worden om, met inachtneming van de instructies van de politie op de aangewezen routes zelfstandig zwaar materieel te transporteren, zodat de afhankelijkheid (...)

 23. sr - 001344

  Iets klopt niet bij onze rechterlijke macht?

  (...) tot de screening kan gesteld worden dat er een beleid is van deze regering om wat nog niet benoemd is, niet zonder meer te benoemen. Dit zou dan weer geplaatst kunnen worden tegen de achtergrond van de eerste opmerking van de buitenlandse (...)

 24. sn - 001352

  Amafo: Thuiszorg bejaarden moet landelijk

  (...) (PL) wilde van de minister weten wat voor beleid het ministerie voert voor seniorenburgers met het oog op het International Plan of Action on Aging. Volgens Amafo wordt het International Plan of Action on Aging als theoretisch beleidskader (...)

 25. sn - 001353

  Opnieuw vraagtekens bij opkoop terreinen en panden

  (...) van heeft gemaakt de onduidelijkheden rond het beleid van de regering extra te benadrukken, vermoedt dat ook hier politieke vrienden van de regering zijn bevoordeeld. Waar de oppositie over struikelt, is dat de koopsom, gebaseerd is op een (...)


 1. vorige
 2. volgende