reset instellingen

 1. dw - 011705

  Het heeft precies 45 jaar geduurd voordat de wet minimumuurloon een feit is

  (...) worden uitgereikt. C-47 voorzitter Robby Berenstein en CLO-voorzitter Ronald Hooghart merkten op dat het ministerie niemand van de vakbeweging heeft gesproken over het boek. "Laat het boek objectief zijn en niet gebaseerd op onterechte (...)

 2. sn - 011755

  Hooghart gaat gevecht binnen Ravaksur tot bittere eind aan

  (...) voert aan dat hij met collega Robby Berenstein (voorzitter C-47) afgesproken had dat er een profielschets zou komen over de kandidaat. Dit is niet gebeurd. Hij heeft toen Telting weer voorgedragen en de kandidaat is beëdigd door (...)

 3. dw - 013210

  Voetbalcoach Stanley Duyzer (80) is woensdag overleden

  (...) van Robinhood, voegt A-Kum er aan toe. Job Berenstein, ook bekend om zijn sterke bemoeienis met de jeugd, zegt over Duyzer: "Ik heb veel van hem geleerd. Vooral de wijze waarop hij de jongens discipline bijbracht viel op. Hij was er niet vies (...)

 4. sr - 017408

  AWO vraagt gesprek met directie Suralco

  (...) bij C-47. Volgens C-47-bondsvoorzitter Robby Berenstein wordt intussen door gebrek aan informatie omtrent de toekomst van Suralco, de ongerustheid onder de werknemers steeds groter en daardoor ook de onzekerheid. Deze onzekerheid zal volgens de (...)

 5. wk - 017668

  Castelen: deze president werkt niet voor Suriname

  (...) zich solidair met de arbeiders. Voorzitter Robby Berenstein van vakcentrale C47 vroeg V7 om aandacht voor onder meer mankementen in de pas ingevoerde sociale (...)

 6. we - 017710

  Nps voorzitter v7 neemt op 25 mei over

  (...) zegt de bezorgdheid van de leider van C-47 Robby Berenstein te delen. Die maakt zich onder meer zorgen over de uitvoering van de sociale wetten, langzamerhand nadert de regering de belastingvrije grens, er worden verhogingen doorgevoerd die nadelig (...)

 7. sn - 017744

  C-47 geeft reparatietaken voor werknemers mee aan V7

  Robby Berenstein, voorzitter van C-47, op de manifestatie in het SPA-gebouw. (Foto: René Gompers) Robby Berenstein, voorzitter van C-47, stelt dat de ‘sociale wetten’ geëvalueerd moeten worden. “Unu ne kosi den wet, fu kosi den na fu kosi un (...)

 8. we - 017748

  Berenstein wil evaluatie sociale wetten herstel belastingstelsel en verbetering positie (...)

  Voorzitter van C47, Robby Berenstein, dringt aan op de evaluatie van de aangenomen sociale wetten. Er hapert heel veel aan de wetten die volgens hem in alle haast zijn aangenomen. Berenstein heeft het over de aanname van de Pensioenwet, het (...)

 9. sr - 017788

  Robby Berenstein: ‘Positie arbeidscontractanten nog steeds niet geregeld’

  De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, heeft tijdens de V7-meeting in het SPA-gebouw laten doorschemeren dat de positie van de arbeidscontractanten nog steeds niet is geregeld bij wet. Volgens Berenstein is er in deze regeerperiode maar één wet (...)

 10. dw - 020993

  De gezamenlijke vakbeweging verwacht dat problemen die woensdagzijn voorgelegd

  (...) sociale wetten, zegt Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein.   Na de gesprekken met de NDP-delegatie, geleid door voorzitter Desi Bouterse, zei de vakbondsleider, dat werkgevers, werknemers en gepensioneerden met problemen geconfronteerd worden (...)

 11. dw - 021259

  Waar schrijf je over na een week met een bloedige terroristische aanslag in Tunesië

  (...) En dan mogen ze zelf kiezen of het Naarendorp of Berenstein wordt. Anders lopen ze bij de SPA het risico te verworden tot een partij uit de geschiedenis. En Somohardjo, die zou ik willen adviseren gewoon zoals het hoort een vergadering uit te (...)

 12. we - 022256

  Berenstein volk kan niet oneindig offers brengen

  (...) situatie is gewijzigd, zegt voorzitter Robby Berenstein van Ravaksur, de Raad van Vakcentrales in Suriname. Wat de vakbeweging interesseert zijn de maatregelen die als gevolg van de slechte financieel-economische situatie getroffen zullen (...)

 13. sn - 022311

  Vakbeweging pleit voor rechtvaardige maatregelen

  Vakbondsleider Robby Berenstein. (Beeld: René Gompers) De vakbeweging vindt dat maatregelen die zullen worden getroffen rechtvaardig moeten zijn. De werknemers leveren steeds in, maar er is geen rek meer, meent vakbondsleider Robby Berenstein van (...)

 14. wk - 022339

  Hogere loonbelasting geen uitweg voor regering

  (...) er niet aan meewerken. Dit stelt Robby Berenstein, voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur. De loonbelasting wordt niet meer melkkoe voor de regering dan die nu al is. Dus moet deze belastingvorm als uitgesloten (...)

 15. we - 022405

  Berenstein waken voor instorting economie

  (...) nemen bezuinigingsmaatregelen. Voorzitter Robby Berenstein van de Raad van Vakcentrales in Suriname(Ravaksur), die zijn bezorgdheid uit, verwacht dat de regering andere vormen van belastingen zal inzetten dan slechts een verzwaring van de (...)

 16. dw - 022475

  Het is nu reeds langer dan een jaar terug

  (...) de waarde van een Vitz haalt? Gaat het Robby Berenstein lukken de overheid af te houden van onze loonbelasting? Bovenop al dat gespeculeer zijn er nog de vrijwel vaststaande feiten. Zoals dat de prijzen van de nutsvoorzieningen zullen worden (...)

 17. sr - 022503

  Wantrouwen jegens regering Bouterse II getuigt van democratische gezindheid

  (...) dat Ravaksur zijn poot stijf zal houden. Robby Berenstein sprak ferme taal. Ga de belastingen niet bij ons halen, maar bij hen die decennialang niet aangesproken zijn op hun belastingplicht. Moreel gezag Vertrouwen vormt sowieso een probleem in (...)

 18. wk - 022930

  Schaduw corruptie hangt over saneringsplan Suriname

  (...) is niet volledig, volgens vakbondsleider Robby Berenstein. Het betreft dan het beeld dat de monetaire autoriteiten hebben geschetst. De inkomsten van de overheid zijn aanmerkelijk gedaald door dalende marktprijzen voor goud en aardolie. “Maar (...)

 19. sn - 023014

  Snijders en Zunder namens Ravaksur en BvL in FEP

  Vakbondsleider Robby Berenstein De vakbondsleiders Errol Snijders en Armand Zunder zullen namens Ravaksur deelnemen in het Financieel Economisch Platform 2015 (FEP). Ravaksur zal ook de Bond van Leraren (BvL) vertegenwoordigen in het Platform. Dit (...)

 20. dw - 023810

  De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft woensdagavond geen

  (...) (De Moederbond) zijn voorstander, maar Robby Berenstein (C-47), Sonny Chotkan (Osav) en Roy Haverkamp (FAL) willen daar niet aan meewerken. De drie tegenstander vinden dat de vakbeweging geen voordracht moet doen, omdat ze geen (...)

 21. dw - 024280

  De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zal geen voordracht doen voor een

  (...) begaan”, reageert Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein tegenover de Ware Tijd. Het is de vakbeweging nog erg onduidelijk wat precies van de minister wordt verwacht.  "Wij gaan niet in een leeg zwembad springen", citeert hij zijn toenmalige (...)

 22. sn - 024360

  Vakbeweging draagt geen kandidaat-minister voor

  (...) Eerder heeft ook Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein in de media aangegeven dat de vakbeweging geen kandidaat-minister zal voordragen. De vakbeweging tast namelijk in het duister over wat van deze minister wordt (...)

 23. dw - 024802

  Uit bezuinigingsoverwegingen wil de houtmultinational Greenheart wil negentig

  (...) in die gemeenschap", zegt bondsvoorzitter Robby Berenstein tegen de Ware Tijd. Hij heeft waarnemend minister Steven Relyveld van Arbeid per brief op de hoogte gesteld en haalt ook de gevolgen die het ontslag met zich meebrengt aan. Daarin staat (...)

 24. sn - 025072

  Ravaksur eist terugdraaien tariefsverhogingen

  (...) nacht” zijn genomen, terug te draaien. Robby Berenstein, voorzitter van Ravaksur, zegt dat na het spoedberaad dat de vakcentrales vandaag hebben gehouden in het C-47 centrum. Binnen het Financieel Economisch Platform (FEP) is dit niet (...)

 25. dw - 025086

  Er zijn veel andere alternatieven die de regering had kunnen toepassen om uit de

  (...) weerstand”, zegt Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein.   Hij haalt aan dat er talloze werkenden zijn, die geen belasting betalen. "Waarom gaat die regering het niet daar zoeken", zegt Berenstein. Hij ergert zich ook eraan dat de regering al (...)


 1. vorige
 2. volgende