reset instellingen

 1. sn - 096311

  Ballonnetjes opblazen

  (...) 1975 tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (WS&I) (G.B. 1975 no.4) gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B 1983 no. 104, S.B. 1984 no.55, S.B. 1984 no. 85, S.B. 1989 no. 29, S.B. 2002 no.22 staat geen (...)

 2. wk - 113169

  Genaturaliseerde Surinamers geen inzet voor verkiezingswinst

  (...) zijn opgenomen in de Wet van Nationaliteit en Ingezetenschap WNI (GB 1975 no 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB2014 no 121). Naturalisatie bij Resolutie ingevolge art. 16a WNI wordt verleend door de president in gevallen van Staatsbelang, (...)

 3. sn - 141953

  Nieuwe visie op remigratie?

  (...) 1975 tot regeling van het Surinamerschap en het ingezetenschap, die nader in de Grondwet van 25 november 1975 de status van wet verkreeg, is het Surinamerschap ontstaan.In dit verband is de Toescheidingsovereenkomst tussen Suriname en het (...)

 4. hr - 159468

  Kosten aanvraag naturalisatie aangepast

  (...) van alle typen tot verblijf; verklaring van ingezetenschap en naturalisatie moeten worden verhoogd. Dit zal ertoe bijdragen dat er meer inkomsten voor de staat worden gegenereerd en zij worden daarbij in staat gesteld om acties te ondernemen (...)

 5. sn - 159974

  Aversie tegen conversie?

  (...) beperkingen voor de verkrijgers (nationaliteit, ingezetenschap etc.); - makkelijker verkrijgen van financieringen; - geen verval bij erfopvolging. De vraag is welk nadeel er bestaat voor de overheid bij de conversie. Op dit moment krijgt de (...)

 6. sr - 161427

  Wet op Nationaliteit wordt gewijzigd om ontwikkelingsdoelen te realiseren

  De Wet op de Nationaliteit en Ingezetenschap zal worden gewijzigd om het realiseren van ontwikkelingsdoelen te bevorderen. Het ontwerp van de wetswijziging is reeds de Raad van Ministers gepasseerd. Het is thans richting de Staatsraad voor advies en (...)

 7. sr - 171964

  Christiaan pleit voor correctie Wet Grondconversie

  (...) nationaliteit. De eis van nationaliteit en ingezetenschap is geen noodzakelijke voorwaarde voor behoud van eenmaal verkregen rechten op domeingrond. Tegen deze achtergrond is handhaving van artikel 17 niet (...)

 8. sr - 180132

  Vreemdelingen worden echt vreemd behandeld door de Vreemdelingendienst

  (...) die naar de Vreemdelingendienst moest om haar ingezetenschap in orde te krijgen, kwam voor een verrassing te staan. Ze kreeg te horen van de mensen die zich vanaf de Vreemdelingendienst richting huis begaven, dat je tussen vijf en zeven uur (...)

 9. sn - 191889

  VES: Burgerschap buitenlandse investeerders niet eenvoudig

  (...) reis naar het land en er geen vereisten voor ingezetenschap zijn. Niet zonder Risico’sHoewel het een gemakkelijke manier van geld verdienen voor de overheid betreft of een welkome toevoeging aan de broodnodige investeringen kan betekenen (...)

 10. sr - 203445

  Opmerkelijk aantal vreemdelingen in Nickerie

  (...) zijn en bezig was officiële papieren inzake ingezetenschap in het land te verkrijgen.De redactie van Dagblad Suriname wilde wat meer over de status van deze vreemdelingen weten en de aanpak van de ontstane situatie en nam daartoe contact op (...)

 11. sn - 210974

  Is verkrijging grondhuurrecht door een buitenlander mogelijk?

  (...) van het grondhuurrecht door de wet de eisen van ingezetenschap en nationaliteit vereist zijn. Dit is verklaarbaar omdat de eerste verkrijger het grondhuurrecht min of meer cadeau krijgt. Hij hoeft slechts de ontsluitingskosten en (...)

 12. we - 211218

  Is verkrijging van een grondhuurrecht door een buitenlander mogelijk?

  (...) van het grondhuurrecht door de wet de eisen van ingezetenschap en nationaliteit vereist zijn.Dit is verklaarbaar omdat de eerste verkrijger het grondhuurrecht min of meer cadeau krijgt. Hij hoeft slechts de ontsluitingskosten en (...)

 13. sn - 217639

  Betrokkenheid diaspora versterken

  (...) Volgens de Surinaamse Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap kan de regering uitzonderingscategorieën bepalen wanneer het opleggen van de afstandsverplichting onredelijk is. Het samenspel tussen de Surinaamse en Nederlandse (...)


 1. vorige