reset instellingen

 1. wk - 000001

  Zwangere tieners van school "in eigen belang"

  (...) school mogen. Het belangrijkste argument is dat leerkrachten niet over d vaardigheden beschikken voor het begeleiden van zwangeren. Volgens parlementariërs wordt te veel overgelaten aan de leerkracht. Er zouden duidelijker instructies moeten (...)

 2. sr - 000033

  Minister Adhin: ‘Gelijke rechten voor zwangere studenten staat buiten kijf’

  (...) aan de hand van enkele hoorsessies met leerkrachten en de Inspectie. Ik vind het jammer dat men veelal sentimenteel gereageerd heeft en het eenzijdig bekijkt. Het is zeker niet correct om kritiek te leveren op leerkrachten of een (...)

 3. sn - 000096

  Minister Adhin wil gelijkwaardig onderwijs binnenland

  (...) plaatse. Er is gesproken over bijscholing van leerkrachten, renovatie en het bouwen van schoollokalen. Ook het verblijf van leerkrachten is aan de orde gekomen tijdens het bezoek van de bewindsman. Hij heeft eerder ook district Brokopondo (...)

 4. wk - 000167

  Leerkrachten bouwen carrière op nepdiploma

  (...) Volksontwikkeling heeft ontdekt dat sommige leerkrachten nepdiploma’s hebben ingediend. Volgens Roy Narain, topfunctionaris op het ministerie, blijkt een aantal leerkrachten valse diploma’s, certificaten en cijferlijsten te hebben (...)

 5. sr - 000238

  Conferentie voor Naschoolse Opvang Nieuwe Stijl

  (...) zijn er nog veel haken en ogen. Zo zijn er leerkrachten die maanden niet zijn uitbetaald en liet de voeding van op enkele scholen te wensen over. Ook president Bouterse gaf aan op de hoogte te zijn dat er ‘njangs’ worden gemaakt met de (...)

 6. sn - 000341

  Artist benadrukt positieve ontwikkelingen inheemse dorpen

  (...) uitbreiding van de basisschool plaatsgevonden, leerkrachten die zijn uitgezonden beschikken weer over een degelijk onderkomen in het dorp en het allerbelangrijkste is de complete drinkwaterinstallatie die laatst is geplaatst.Artist deelt mee dat (...)

 7. sn - 000361

  Duidelijke afbakening niet nodig voor diagnostische toets

  (...) hulp geboden kan worden aan leerlingen én leerkrachten. De programma’s zullen onder andere gekoppeld worden aan de Naschoolse Opvang. Ook tijdens de normale schooltijden zullen verschillende methoden toegepast worden om ondersteuning te (...)

 8. sn - 000450

  CPI kiest bewust voor stage in het binnenland

  (...) stage moet ook er toe bijdragen dat aankomende leerkrachten een bewuste keuze maken voor het onderwijs in het binnenland. Het ministerie van Onderwijs, afdeling Binnenland is verheugd over dit prijzenswaardige initiatief van het CPI. De praktijk (...)

 9. wk - 000528

  Vakbond in de bres voor zwangere leraar en leerling

  (...) van Onderwijs en Volksontwikkeling. De leerkrachten zouden vanwege hun positie niet in aanmerking komen voor ‘extra werkuren’. Dat kan financieel behoorlijk verschil maken met de doorsnee collega die wel extra uren krijgt (...)

 10. sn - 000548

  First Lady opent tien mediatheken

  (...) overtuigd dat als iedereen - de schoolleiding, leerkrachten en ouders - de missie van de presidentsvrouw ondersteunen, dat veel meer kinderen goed onderwijs kunnen genieten. Extra aandacht voor jongens Ingrid Bouterse richtte zich voornamelijk (...)

 11. wk - 000573

  Naschoolse opvang wordt echt naschoolse opvang

  (...) op de kwaliteit en de inhoud van de opvang. Leerkrachten zullen niet meer vanzelfsprekend mee kunnen doen. Er komt een selectieprocedure. Leerkrachten die studeren, komen sowieso niet in aanmerking, in tegenstelling tot nu. De vers is namelijk (...)

 12. wk - 000891

  Duurzaam effect voorschoolse educatie in Suriname

  (...) nauwkeuriger en in een hoger tempo. Ouders en leerkrachten van de vervolgschool geven aan dat kinderen een grotere woordenschathebben en ze maken duidelijke complexe zinnen. Ze kunnen beter luisteren en stellen gerichter vragen. Deze positieve (...)

 13. sr - 000899

  Leerkrachten vos-niveau nog niet uitbetaald

  Tot gisteren was het salaris van de leerkrachten van de middelbare scholen nog niet op hun rekening gestort. ‘Dit zouden ze echt niet kunnen uithalen als we niet in de vakantie waren’, zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren. (...)

 14. sr - 001005

  Slechte situatie onderwijs binnenland aangekaart in DNA

  (...) ‘De oorzaak ligt in het feit dat er maar 3 leerkrachten actief zijn op deze school, terwijl er een behoefte is aan 9. Een slechte staat van de school en de onderwijzerswoningen maken dat de leerkrachten ook wegblijven of niet geïnteresseerd (...)

 15. sr - 001030

  Fatehmohamed: ‘Motivatie is een voorwaarde om te leren’

  (...) van de PVF heeft voor zowel de leerlingen, leerkrachten en ouders een boodschap om hen te motiveren. Volgens hem moeten leerlingen, die in de gelegenheid worden gesteld onderwijs te volgen, gretig gebruik van maken. ‘Wees assertief in de (...)

 16. sr - 001069

  Leerkrachten Naschoolse Opvang Nickerie trekken zich terug

  (...) parlementariër Soetimin Marsidih zijn enkele leerkrachten die meedoen aan de Naschoolse Opvang in Nickerie, nog steeds niet uitbetaald. Vandaar dat enkelen van hen zich hebben teruggetrokken. Zoals de minister van Onderwijs en (...)

 17. sn - 001117

  Tweetalig onderwijs Marowijne werpt vruchten af

  (...) tweewekelijks begeleid in de lesmethode door leerkrachten van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling die werken bij Prey Skoro. “Het resultaat van deze manier van werken is dat je een duidelijke verandering bij de kinderen ziet als (...)

 18. sn - 001139

  Minov overweegt Natin Nickerie op te doeken

  (...) Dit komt door het steeds aanhoudende tekort aan leerkrachten. Bovendien trekken veel leerkrachten weg. Er zijn nauwelijks lokale leerkrachten aanwezig die onderwijs kunnen geven op dit instituut. Leerkrachten uit Paramaribo willen volgens Adhin (...)

 19. sn - 001141

  Minister Leilis: Ambtenarenbestand is: 40.767

  (...) Defensie (Nationaal Leger), Justitie en Politie, leerkrachten voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en (...)

 20. wk - 001154

  Suriname leent vijf en twintig miljoen voor onderwijs

  (...) noemde Adhin het gebrek aan goed opgeleide leerkrachten als één van de grootste uitdagingen. Ook het gebrek soms aan goede communicatie tussen leerkrachten en leerlingen kan leiden tot achterstanden. Dat geldt ook de taalsituatie. (...)

 21. sn - 001161

  'Natin-Nickerie moet blijven voortbestaan'

  (...) dependance op te doeken. Al jaren vragen leerkrachten naar betere accommodatie. Er zijn huizen in de omgeving van de school die in deplorabele toestand verkeren. Ze staan al enkele jaren op de lijst voor renovatie. Natin-Nickerie bestaat (...)

 22. sn - 001212

  'EBGS- en RK-scholen binnenland moeten onder Minov'

  (...) er niet geïnvesteerd in de training van leerkrachten, waardoor er een achterstand ontstaat. Achtereenvolgende regeringen hebben het bijvoorbeeld toegelaten dat leerkrachten les hebben gegeven op de lagere scholen, hoewel ze niet bevoegd (...)

 23. sr - 001226

  Veritaschool stoot zesde klas af

  (...) leerlingen te groot is en dat er steeds minder leerkrachten interesse tonen voor het basisonderwijs. Bovendien zou er zijn meegedeeld dat het proces van afstoten geleidelijk aan zal plaatsvinden. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (...)

 24. wk - 001236

  Parlement bemiddelt in lerarenconflict

  (...) gelijk krijgen bij rechter, maar u moet met de leerkrachten en de BvL verder”, aldus Castelen. Hij vindt dat praten nog de beste kans biedt op een redelijke uitkomst. Adhin vindt dat regels moeten worden nageleefd. Een wet uit 1973 bepaalt dat (...)

 25. sn - 001245

  DNA dringt aan op dialoog tussen Adhin en BvL

  (...) dat deze situatie waar het gaat om vrouwelijke leerkrachten niet uit de hand mag lopen. “We hebben ooit eens gedacht met een rechtszaak een probleem bij de douane op te lossen maar de gevolgen waren onbeheersbaar." Pigot benadrukte de ernst van (...)


 1. volgende